Ministerul Finanţelor lansează de luni ultimele emisiuni de titluri de stat pentru populaţie din 2022, în cadrul prin intermediul Programelor TEZAUR şi FIDELIS

Ministerul Finanţelor lansează de luni noi emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv populaţiei prin intermediul Programelor TEZAUR şi FIDELIS.

Începând de luni, 5 decembrie, românii pot investi în titlurile de stat TEZAUR, cu maturitãţi de 1 şi 2 ani şi dobânzi anuale de 7,65%, respectiv 7,80%. Titlurile de stat au valoare nominalã de 1 leu şi sunt în forma dematerializatã.

Titlurile de stat pot fi cumpãrate:
·        Între 5 – 19 decembrie 2022 online, numai de cãtre persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV. Operaţiunile care pot fi realizate online sunt: deschidere cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului selectatã, subscriere titluri de stat TEZAUR, virament al sumelor din contul de subscriere al investitorului cãtre un cont bancar pe numele investitorului. Mai multe detalii cu privire la subscrierile online se regăsesc pe Ghid Tezaur online şi Tezaur online (https://mfinante.gov.ro/web/trezor/tezaur-online);

·        Între 5 – 20 decembrie 2022 de la unitãţile Trezoreriei Statului;
·        Între 5 – 19 decembrie 2022 în mediul urban şi 5 – 16 decembrie 2022 în mediul rural, prin subunitãţile poştale ale C.N. Poşta Românã S.A.

Dobânda este anualã, plãtibilã la termenele prevãzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur sunt transferabile şi se pot rãscumpãra în avans. Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul
unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulãrii subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.
Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuãrii subscrierii. Veniturile obţinute din investirea în oferta de economisire lansatã de Ministerul Finanţelor sunt neimpozabile.
Fondurile obţinute de Ministerul Finanţelor în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea datoriei publice.
Prospectul de emisiune şi orice eventuale modificãri ale acestuia vor fi publicate la secţiunea Datorie publicãwww.posta-romana.ro.

Programul FIDELIS
Persoanele fizice rezidente şi nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie, în perioada 5 – 19 decembrie 2022, prin intermediul bãncilor partenere BT Capital Partners&Banca Transilvania, Banca Comercialã Românã, B.R.D. – Groupe Société Générale şi
Alpha Bank, în titlurile de stat FIDELIS denominate în lei şi în euro, care sunt listate la Bursa de Valori Bucureşti.
Titlurile de stat în lei au scadenţe de 1 an şi 3 ani cu dobânzi anuale de 7,65% şi respectiv 8%, iar cele în euro au scadenţe de 1 an şi 2 ani şi dobândã anualã de 2,70%, respectiv 3,70%.
Valoarea nominalã a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunea în lei şi 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.
Titlurile de stat destinate populaţiei sunt remunerate cu dobânzi anuale peste nivelul titlurilor de stat tranzacţionate pe piaţa secundarã interbancarã. În procesul de subscriere a titlurilor de stat FIDELIS nu se percep comisioane de cãtre bãncile intermediare, iar
veniturile obţinute, atât din dobânzi, cât şi din câştigurile de capital sunt neimpozabile.
Deţinãtorii de titluri de stat TEZAUR sau FIDELIS lansate în cadrul emisiunilor anterioare ajunse la maturitate pot reinvesti disponibilitãţile neridicate la scadenţã, prin subscrierea în cadrul acestei noi emisiuni.
Informaţii privind termenii şi condiţiile financiare aferente emisiunii în cadrul Programului FIDELIS pot fi consultate pe paginile de internet ale Ministerului Finanţelor şi instituţiilor partenere (www.btcapitalpartners.rowww.bcr.rowww.brd.ro/mfpwww.alphabank.rowww.bvb.ro – Programul FIDELIS).

 

news.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *