AFIR: Solicitările sprijinului financiar pentru gestionarea şi prevenirea riscurilor în agricultură au crescut de patru ori

Fondurile nerambursabile acordate prin Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) pentru gestionarea şi prevenirea riscurilor la nivelul exploataţiilor se ridică la o valoare totală de aproximativ 5,7 milioane de euro, beneficiari fiind 2.574 fermieri, iar sprijinul este de 70% din valoarea primei de asigurare eligibile şi plătită efectiv de fermier şi acordat în cadrul unei submăsuri din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020), care are alocată suma de 23,6 milioane de euro. Faţă de anul 2019, numărul de solicitări şi suma care va reveni beneficiarilor este de aproape patru ori mai mare.

„Fondurile nerambursabile acordate prin Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) pentru gestionarea şi prevenirea riscurilor la nivelul exploataţiilor se ridică la o valoare totală de aproximativ 5,7 milioane de euro, beneficiari fiind 2.574 fermieri. Acest sprijin financiar acordat fermierilor activi este de 70% din valoarea primei de asigurare eligibile şi plătită efectiv de fermier şi este acordat în cadrul submăsurii 17.1 ‘Prime de asigurare a culturilor, a animalelor şi a plantelor’, din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). Alocarea totală pentru această submăsură este de 23,6 milioane de euro. Faţă de anul 2019, numărul de solicitări şi în speţă suma care va reveni beneficiarilor este de aproape patru ori mai mare”, arată AFIR.

Până în prezent, au fost deschise două sesiuni de primire a cererilor de finanţare, depunându-se în total 7.809 de cereri de finanţare, cu o valoare de 15,8 milioane euro. Dintre acestea, 5.720 de cereri, cu o valoare de 11,2 milioane euro, au fost admise pentru finanţare.

În prima sesiune, deschisă în anul 2019 pentru asigurarea culturilor de primăvară din 2019, fermierii au depus 1.572 de cereri de finanţare, însumând 3,4 milioane euro, din care au fost admise pentru finanţare 1.073 cereri, cu o valoare de 1,8 milioane euro.

În cea de a doua sesiune, deschisă în anul 2020, au fost depuse 6.237 de cereri de finanţare prin care s-au solicitat 12,3 milioane euro. Dintre acestea, până în prezent, 4.647 au fost admise pentru finanţare, valoarea acestora fiind de 9,4 milioane euro. Sesiunea din 2020 a avut ca scop asigurarea culturilor de toamnă din anul 2019 şi a culturilor de primăvară din anul 2020.

„Riscurile eligibile în cadrul submăsurii 17.1 sunt fenomenele climatice nefavorabile, respectiv: seceta, arşiţa, inundaţiile, grindina, îngheţul (timpuriu de toamnă, de iarnă sau târziu de primăvară), ploile torenţiale sau ploile excesive şi de lungă durată, furtuna, vijelia, uraganul sau tornada. De asemenea, printre riscurile eligibile pentru finanţare se numără şi infestările cu organisme de carantină dăunătoare plantelor prevăzute în HG nr. 563/2007, cu modificările şi completările ulterioare”, spun reprezentanţii AFIR.

Potrivit acestora, creşterea numărului de solicitări şi a sumelor angajate se datorează în primul rând măsurilor pe care AFIR le-a implementat în anul 2020 pentru simplificarea procesului de depunere a cererilor de finanţare, de implementare şi de obţinere a plăţilor de către beneficiari.

O astfel de măsură este lansarea unei sesiuni anuale pentru contractele de asigurare atât pentru sectorului vegetal, cât şi pentru cel zootehnic. În plus, în sesiunea din 2020, sprijinul a fost majorat la 70% din valoarea primei de asigurare eligibile şi plătite efectiv de către fermier, pentru toate categoriile de solicitanţi, indiferent de dimensiunea economică a exploataţiei agricole.

„O altă măsură a fost eliminarea obligativităţii de a prezenta extrasul din Registrul Agricol. Mai mult, a fost limitat la patru numărul documentelor obligatorii necesare la depunerea Cererii de finanţarea, şi anume, contractul de asigurare şi anexele la acesta, documentul/ documentele care atestă plata a cel puţin 50% din valoarea integrală a primei de asigurare, actul de identitate al persoanei fizice/ reprezentantului legal şi documentul privind codul IBAN al solicitantului. De asemenea, a fost acceptată prezentarea inclusiv a documentelor pentru plăţile prin POS, pentru justificarea plăţii a cel puţin 50% din valoarea integrală a primei de asigurare. A fost simplificată cererea de finanţare, în sensul eliminării obligativităţii de a completa suprafeţele asigurate pentru fiecare parcelă, precum şi calculul privind dimensiunea economică a exploataţiei şi a fost eliminată obligativitatea de a prezenta documente ştampilate conform prevederilor Legii nr. 169/2019. Totodată, în 2020, fermierii au avut posibilitatea de a solicita sprijinul şi pentru contractele de asigurare încheiate în euro”, precizează agenţia.

La nivelul întregii agenţii, un prim obiectiv spre simplificarea relaţiei cu solicitanţii şi beneficiarii a fost reducerea birocraţiei, prin eliminarea obligativităţii beneficiarilor de a se deplasa la mai multe instituţii pentru obţinerea documentelor necesare implementării proiectelor cu finanţare europeană.

În acest sens, AFIR a încheiat protocoale de colaborare al căror obiect este obţinerea accesului la bazele de date ale diverselor instituţii, astfel încât, în acest moment, experţii AFIR au astfel posibilitatea de a interoga direct bazele de date ale APIA, ANAF, ANCPI etc.

„Un alt obiectiv atins a fost simplificarea procesului de depunere a documentelor aferente proiectelor. Astfel, pentru eliminarea obligativităţii solicitanţilor şi beneficiarilor PNDR de a se deplasa pentru depunerea documentelor la sediile AFIR, la nivelul instituţiei au fost dezvoltate aplicaţii pentru depunerea online a documentelor pentru întregul flux procedural. Ca şi exemple, putem da depunerea online a Cererilor de finanţare sau depunerea online a cererilor de plată – aplicaţie pentru depunerea online a documentelor care fac parte din dosarul de plată, începând cu cererea de plată, cu privire la cheltuielile efectuate, copiile facturilor şi toate documentele contabile. Documentele justificative relevante solicitate pot fi, de asemenea, încărcate în aplicaţie. Mai mult, ca şi soluţii alternative pentru operaţiunile care implicau prezenţa fizică la sediile agenţiei, precizăm că, încă din august 2018, pentru beneficiarii PNDR, AFIR a implementat utilizarea semnăturii electronice începând din etapa de contractare şi până la ultima tranşă de plată”, adaugă reprezentanţii AFIR.

 

news.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *