ANPC: Nu cumpăraţi carne „din portbagajele maşinilor”

Directorul general al ANPC Paul Anghel recomandă ca produsele pentru Paşte, precum ouăle, carnea de miel, cozonacul sau peştele să fie cumpărate doar din locurile amenajate şi autorizate care asigură condiţii igienico-sanitare şi unde produsele sunt verificate din punct de vedere sanitar-veterinar. De asemenea, la transmite consumatorilor să evite să cumpere carnea din „portbagajele maşinilor” şi să verifice înainte dacă produsul are semne de alterare, iar în cazul ouălor, să verifice datele privind categoria de greutate, codul producătorului şi data de valabilitate minimă. În cazul produselor de patiserie, consumatorul trebuie să se asigure că acestea sunt vândute din recipiente curate, doar cu ustensile speciale, în cazul produselor neambalate, iar în cazul celor preambalate, să verifice data de expirare. În ceea ce priveşte vopseaua pentru ouă, trebuie folosită doar cea specială şi în niciun caz cea tipografică sau de altă natură.

Recomandări privind comercializarea cărnii:

– achiziţionarea cărnii (inclusiv a cărnii de miel) se va face numai din locuri special amenajate, dotate şi autorizate (măcelarii, magazine alimentare, locuri special amenajate în pieţe ) şi trebuie să aibă ştampilă de control sanitar-veterinar;

– evitaţi cumpărarea de carne de la persoane şi din locuri neautorizate, din „portbagajele maşinilor”, chiar dacă preţul oferit este comparativ mai mic, comerciantul respectiv nu are posibilitatea să asigure condiţiile optime de transport, depozitare şi comercializare şi nu vă poate elibera bon de casă cu care să justificaţi tranzacţia comercială şi riscaţi să achiziţionaţi un produs neconform sau chiar nesigur care poate să va afecteze sănătatea;

– verificaţi, prin apreciere directă, proprietăţile organoleptice ale produselor, a semnelor organoleptice de alterare, modificări ale aspectului (aspect de mazguit, cu prezenţa mucilagiilor etc.), culorii (culoare modificată), consistenţei, prezenţa corpurilor străine etc. Carnea (miel) trebuie să prezinte la suprafaţă o peliculă uscată,  de culoare roz  până la roşie, să fie fermă şi elastică, atât la suprafaţă, cât şi în secţiune; mirosul trebuie să fie caracteristic de produs proaspăt;

– ca o măsură de prevedere suplimentară este bine să observaţi la mielul cumpărat copita şi dentiţia specifice ierbivorelor (la dentiţie se va urmări în special lipsa caninilor);

– se va acorda atenţie preţului afişat şi se va verifica concordanţa dintre preţurile afişate la raft şi cele marcate pe bonurile de casă;

– carnea achiziţionată sub formă refrigerată se va transporta, în condiţii igienice, cât mai repede la domiciliu şi se va depozita la frigider.

Recomandări privind comercializarea ouălor:

– achiziţionarea ouălor se va face numai din locuri special amenajate, autorizate; evitaţi cumpărarea de ouă de pe marginea drumului, chiar dacă preţul oferit este comparativ mai mic;

– ouăle de consum trebuie să prezinte coajă intactă, normală, fără fisuri, fără corpuri străine, fără mirosuri străine;

– la spargerea oului, albuşul trebuie să fie de consistenţă densă, transparent, iar gălbenuşul semiglobulos, uşor aplatizat şi bine delimitat de albuş;

– în cazul ouălor vândute în vrac trebuie comunicate vizibil, cu uşurinţă şi perfect lizibil, informaţiile privind categoria de calitate (A), categoria de greutate (clasamentul ouălor din categoria A în funcţie de greutate –  ​XL foarte mare, greutate mai mare sau egală cu 73 g, ​L mare, greutate mai mare sau egală cu 63 g şi mai mică de 73 g; M mediu greutate mai mare sau egală cu 53 g şi mai mică de 63 g; S mic, greutate mai mică de 53 g), o indicaţie a metodei de creştere a găinilor, o explicaţie a semnificaţiei codului producătorului, data de valabilitate minimă;

– se va acorda atenţie preţului afişat şi se va verifica concordanţa dintre preţurile afişate şi cele marcate pe bonurile de casă.

Recomandări privind comercializarea vopselei de ouă: 

– achiziţionarea vopselei de ouă se va face numai din locuri autorizate;

– se va citi cu atenţie eticheta produsului, care trebuie să conţină: numele şi adresa producătorului, lista ingredientelor, instrucţiuni de utilizare şi data durabilităţii minimale;

– nu utilizaţi la vopsirea ouălor vopsea pentru alte destinaţii, precum cea tipografică sau cea pentru textile. Deşi rezultatele sunt spectaculoase, utilizarea altor tipuri de vopsele poate prezenta un posibil pericol pentru sănătate

Recomandări privind comercializarea produselor de patiserie (cozonaci, checuri etc.): 

– achiziţionarea produselor se va face numai din locuri autorizate;

– spaţiile de comercializare trebuie să fie în permanenţă curate şi bine întreţinute;

– personalul care comercializează produse de patiserie trebuie să poarte echipament de protecţie sanitară a produselor;

– produsele de patiserie neambalate se vor vinde din recipiente curate, la adăpost de praf şi de muşte, fiind servite numai cu ustensile speciale; este interzis a se permite consumatorilor să aleagă produsele cu mâna;

– pentru produsele de patiserie preambalate, data durabilităţii minimale este stabilită de producător şi se va inscripţiona pe etichetă/ambalaj.

Recomandări privind comercializarea ciocolatei, produselor din ciocolată, produse pe bază de cacao şi grăsimi vegetale (tablete, figurine etc.):

– etichetele acestor produse trebuie să conţină următoarele informaţii: denumirea produsului, numele şi adresa producătorului sau ale ambalatorului sau ale distribuitorului, în cazul produselor din import se vor înscrie numele şi adresa importatorului sau ale distribuitorului înregistrat în România, data durabilităţii minimale, cantitatea netă, condiţii de depozitare.

– produsele din import trebuie să fie însoţite de etichete cu elementele de identificare şi informare în limbă română;

– pentru ciocolată şi produse din ciocolată: se menţionează în mod obligatoriu conţinutul de cacao substanţă uscată, exprimat în procente, astfel: “cacao…% minim”; în cazul ciocolatei umplute se menţionează produsul de umplutură; se exceptează de la indicarea cantităţii nete produsele din ciocolată preambalate, cu o greutate mai mică de 50 grame; această excepţie nu se aplică produselor cu o greutate netă mai mică de 50 grame fiecare, atunci când sunt prezentate într-un ambalaj conţinând două sau mai multe astfel de produse, dacă conţinutul net total, inclusiv ambalajul, este egal sau mai mare de 50 grame; în cazul produselor din ciocolată turnate şi goale în interior, această indicaţie poate fi înlocuită cu conţinutul net minim; o menţiune privind adaosul de cafea sau băuturi spirtoase, atunci când acesta depăşeşte 1% din masă produsului;

– după cumpărare, verificaţi, prin apreciere directă, proprietăţile organoleptice ale produselor, a semnelor organoleptice de alterare, modificări ale aspectului (aspect mătuit etc), culorii (culoare modificată), consistenţei, prezenţa corpurilor străine etc. Ciocolata proaspătă trebuie să prezinte o suprafaţa lucioasă, nestratificata şi fără pete, să fie onctuoasă, casantă la rupere fără senzaţie de rugozitate la masticare, culoare şi gust specific;

– drajeurile trebuie să aibă suprafaţa netedă, lucioasă, uscată şi nelipicioasă;

– achiziţionarea produselor se va face numai din locuri autorizate; evitaţi cumpărarea de produse de la vânzători ambulanţi, chiar dacă preţul oferit este comparativ mai mic;

– verificaţi starea ambalajelor (integritate, etanşeitate) şi încadrarea produselor în data durabilităţii minimale, după caz, în data limită de consum stabilite de producător.

Recomandări privind comercializarea vinurilor:

– conţinutul etichetei trebuie să cuprindă: denumirea sub care se vinde produsul, denumirea şi adresa producătorului sau a importatorului sau a îmbuteliatorului, volumul net, concentraţia alcoolică, o informaţie privind lotul, data durabilităţii minimale pentru băuturile alcoolice cu concentraţia alcoolică mai mică de 10% vol.;

– pentru vinuri, eticheta trebuie să mai conţină următoarele informaţii: categoria de calitate, indicaţia geografică sau denumirea de origine controlată pentru vinurile de calitate superioară, tipul vinului, funcţie de conţinutul de zaharuri;

– aspectul lichidului: culoare corespunzătoare sortimentului, limpede, fără depuneri sau impurităţi în suspensie;

– la întoarcerea buteliei cu dopul în jos, conţinutul nu trebuie să se tulbure sau să prezinte impurităţi sau scurgeri;

– marcarea băuturilor alcoolice distilate se face cu respectarea reglementărilor în vigoare emise de Ministerul Finanţelor.

„La cumpărarea produselor alimentare şi, implicit a vinului, solicitaţi  şi păstraţi bonul de casă pentru a putea proba în cazul în care, în mod justificat, doriţi să reclamaţi calitatea/siguranţa unui produs”, mai recomandă ANPC.

news.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.