Aproape 150 de dascăli, așteptați să susțină examenul de Definitivat

142 de candidați sunt așteptați miercuri, 19 iulie, la proba scrisă a examenului național de definitivare în învățământ.

Proba scrisă din cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2023, se va desfășura miercuri, 19 iulie, începând cu ora 09:00, în centrul de examen organizat la Liceul de Arte „Sigismund Toduță” Deva.

„La nivelul județului Hunedoara, dintre cei 151 de candidați înscriși la începutul anului școlar la 30 de discipline de examen, au fost admiși la proba scrisă 142 de candidați, care au îndeplinit cumulativ următoarele condiții: efectuarea stagiului de predare în specialitate de cel puțin un an, calificativul pentru anul școlar în curs „Foarte bine” sau „Bine” și media aritmetică a notelor obținute la inspecția la clasă și la evaluarea portofoliului profesional – minimum 8 (dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective)”, arată ISJ Hunedoara.

În vederea susținerii probei scrise, candidații vor avea acces în sălile de examen, cel mai devreme, la ora 7:30 și, cel mai târziu, la ora 8:00, în baza unui document de identitate valabil.

După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore.

Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităților naționale la solicitarea candidaților, precum și baremele de evaluare sunt asigurate de către Centrul National de Politici și Evaluare în Educație și vor fi afișate, după susținerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro și la avizierele centrelor de examen.

Primele rezultate vor fi afișate în data de 25 iulie în centrele de examen și pe site-ul definitivat.edu.ro.
Contestațiile se depun la centrele de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 25 iulie, după afișarea rezultatelor, și pe 26 iulie, până la ora 12:00.

Rezultatele finale se afișează la centrele de examen și pe site-ul anterior menționat, în data de 1 august 2023.
Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice.

Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *