ASOCIAȚII DE PROPRIETARI: Cum pot fi exploatate spațiile comune din blocuri

Fiecare proprietar dintr-un bloc poate folosi spațiile comune ale imobilului, dacă drepturile celorlalți proprietari de apartamente nu sunt afectate. Aceste spații pot fi însă închiriate și de către alte persoane (fizice sau juridice) sau pot fi înstrăinate – în urma unei hotărâri a adunării generale a Asociației de Proprietari.

 

Cum poate fi închiriată sau vândută uscătoria, de exemplu, sau boxa de la subsolul blocului ori alte părți comune din imobilele de locuit și cum pot fi folosite veniturile astfel obținute sunt întrebări frecvente, pe care proprietarii de apartamente le adresează compartimentului de specialitate al Direcției de Asistență Socială Deva.

 

Ce prevede Legea asociațiilor de proprietari cu privire la exploatarea spațiilor comune și în ce condiții este posibil acest lucru.

1.Părțile comune pot fi atribuite proprietarilor, în folosință exclusivă, prin hotărâre a adunării generale a Asociației de Proprietari, adoptată cu acordul tuturor proprietarilor din bloc, în baza unui contract încheiat cu asociația, pe o perioadă de 12 luni, care poate fi reînnoit în aceleași condiții în care a fost încheiat (art. 43 alin. 1-4 din Legea nr. 196/2018).

 

  1. Părțile comune dintr-un bloc pot fi închiriate de către terți, persoane fizice sau juridice, prin hotărâre a adunării generale a Asociației de Proprietari, cu acordul a 2/3 din numărul total al proprietarilor, precum și cu acordul tuturor proprietarilor direct afectați de vecinătate, în baza unui contract de închiriere, de folosință sau de concesiune, semnat de președintele asociației și avizat de cenzor/comisia de cenzori (art. 38 alin. 2).

Prevederea este valabilă și în cazul amplasării de materiale publicitare pe fațada, terasa sau învelitoarea blocului.

 

  1. Înstrăinarea unui spațiu comun din bloc se poate realiza doar cu acordul tuturor proprietarilor din imobilul respectiv (art. 44 alin. 2).

 

DE REȚINUT! Toate veniturile obținute din exploatarea proprietății comune, inclusiv veniturile din dobânzi bancare, aparțin Asociației de Proprietari, alimentează doar fondul de reparații și nu se plătesc proprietarilor.

Lista acestor venituri și cheltuielile aferente lor trebuie prezentate proprietarilor, semestrial, într-un raport afișat la avizierul asociației.

 

IMPORTANT! Proprietarii de apartamente și reprezentanții asociațiilor de proprietari pot solicita Direcției de Asistență Socială Deva sprijin, îndrumare sau consiliere privind obligațiile și drepturile ce le revin în administrarea proprietății comune, la numerele de telefon 0755.878.637 și 0254.218.030 / Tasta 7 (Compartiment Asociații de Proprietari), de luni până joi – între orele 8:00-16:30 și vineri – între orele 8:00-14:00.

 

Direcția de Asistență Socială Deva

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *