Avertizare ANPC: A se evita cumpărarea de carne de la persoane și din locuri neautorizate

Paul Anghel, director general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), a transmis, vineri, mai multe sfaturi celor care îşi fac cumpărăturile de Paşte, printre care şi evitarea cumpărării de carne de la persoane şi din locuri neautorizate, din „portbagajele maşinilor” chiar dacă preţul oferit este comparativ mai mic. De asemenea, este recomandat să nu se cumpere ouăle de pe marginea drumului.

„Perioada premergătoare sărbătorii pascale reprezintă un moment de vârf pentru activităţile comerciale, astfel că echipele de comisari ai ANPC desfăşoară acţiuni de control, în toată ţara, privind modul de comercializare a produselor specifice acestei perioade. Sunt verificate produsele alimentare de post, peşte şi preparate din peşte, carne, în special carne de miel, preparate din carne, cozonac, produse de patiserie, ciocolată, produse din ciocolată, produse pe bază de cacao şi grăsimi vegetale (tablete, figurine), vopsea de ouă, vin şi băuturi alcoolice”, spune directorul ANPC.
Reprezentantul ANPC oferă şi câtyeva sfaturi în privinţa produselor comercializate în această perioadă a sărbătorilor de Paşte

Comercializarea cărnii şi a produselor din carne
– Achiziţionarea cărnii, inclusiv a cărnii de miel, şi a produselor din carne se va face numai din locuri special amenajate, dotate şi autorizate (măcelarii, magazine alimentare, locuri special amenajate în pieţe) şi trebuie să aibă ştampila de control sanitar-veterinar. Numai în aceste condiţii există garanţia unui produs sigur, ce nu vă va afecta sănătatea;
– Evitaţi cumpărarea de carne de la persoane şi din locuri neautorizate, din „portbagajele maşinilor” chiar dacă preţul oferit este comparativ mai mic, comerciantul respectiv nu are posibilitatea să asigure condiţiile optime de transport, depozitare şi comercializare şi nu vă poate elibera bon de casă cu care să justificaţi tranzacţia comercială şi riscaţi să achiziţionaţi un produs neconform sau chiar nesigur care poate să vă afecteze sănătatea;
– Verificaţi, prin apreciere directă, proprietăţile organoleptice ale produselor, a semnelor organoleptice de alterare, modificări ale aspectului (aspect de mâzguit, cu prezenţa mucilagiilor), culorii (culoare modificată), consistenţei, prezenţa corpurilor străine. Carnea trebuie să prezinte la suprafaţă o peliculă uscată, de culoare roz până la roşie, să fie fermă şi elastică, atât la suprafaţă cât şi în secţiune, iar mirosul trebuie să fie caracteristic de produs proaspăt;
– Atenţie şi la preţ! Verificaţi concordanţa dintre preţurile afişate la raft şi cele marcate pe bonurile de casă;
– Carnea achiziţionată sub forma refrigerată se va transporta, în condiţii igienice, cât mai repede la domiciliu şi se va depozita la frigider;
– Produsele preambalate, care prezintă ambalajele deteriorate şi pentru care există suspiciunea deteriorării conţinutului, nu trebuie achiziţionate.
Comercializarea ouălor
– Achiziţionarea ouălor se va face numai din locuri special amenajate, autorizate. Evitaţi cumpărarea de ouă de pe marginea drumului, chiar dacă preţul oferit este comparativ mai mic;
– Evitaţi cumpărarea ouălor care nu sunt păstrate la temperatura indicată de producător sau care sunt expuse spre vânzare la temperatura mediului ambiant;
– Ouăle de consum trebuie să prezinte coaja intactă, normală, fără fisuri, fără corpuri şi mirosuri străine;
– La spargerea oului, albuşul trebuie să fie de consistenţă densă, transparent, iar gălbenuşul semiglobulos, uşor aplatizat şi bine delimitat de albuş;
– În cazul ouălor vândute în vrac, trebuie comunicate vizibil, cu uşurinţă şi perfect lizibil, informaţiile privind:
– categoria de calitate (A);
– categoria de greutate (clasamentul ouălor din categoria A în funcţie de greutate)
· XL – foarte mare: greutate mai mare sau egală cu 73 g;
· L – mare: greutate mai mare sau egală cu 63 g şi mai mică de 73 g;
· M – mediu: greutate mai mare sau egală cu 53 g şi mai mică de 63 g;
· S – mic: greutate mai mică de 53 g;
– o indicaţie a metodei de creştere a găinilor;
– o explicaţie a semnificaţiei codului producătorului;
– data de valabilitate minimă.
Comercializarea vopselei de ouă
Achiziţionarea vopselei se va face numai din locuri autorizate şi se va citi cu atenţie eticheta produsului, care trebuie să conţină: numele şi adresa producătorului, lista ingredientelor, instrucţiuni de utilizare, data durabilităţii minimale.
Atentie! La vopsirea ouălor nu utilizaţi vopsea pentru alte destinaţii, precum cea tipografică
sau pentru textile. Utilizarea altor tipuri de vopsele, poate prezenta un real pericol pentru
sănătate.
Comercializarea produselor de patiserie (cozonaci, checuri etc.)
– În primul rând, achiziţionarea produselor se va face numai din locuri autorizate, unde spaţiile de comercializare trebuie să fie în permanenţă curate şi bine întreţinute;
– Personalul care comercializează produse de patiserie trebuie să poarte echipament de protecţie sanitară, respectiv halat de protecţie şi bonetă, iar manipularea produselor să se facă cu mâinile acoperite de mănuşi curate sau de unică folosinţă;
– Produsele de patiserie neambalate se vor vinde din recipiente curate, la adăpost de praf şi de insecte, fiind servite numai cu ustensile speciale. Este interzis a se permite consumatorilor să aleagă produsele cu mâna;
– Produsele de patiserie trebuie să aibă menţionate pe etichetă, obligatoriu, lista ingredientelor alergene, precum şi prezenţa anumitor premixuri, în compoziţie, sau a unor ingrediente care le înlocuiesc pe cele clasice;
– Pentru produsele de patiserie preambalate, data durabilităţii minimale este stabilită de producător şi se va inscripţiona pe etichetă/ambalaj.
Comercializarea ciocolatei, produselor din ciocolată, produse pe baza de cacao şi grăsimi vegetale (tablete, figurine)
– Etichetele acestor produse trebuie să conţină următoarele informaţii: denumirea produsului, numele şi adresa producătorului sau ale ambalatorului sau ale distribuitorului. În cazul produselor din import, se vor înscrie numele şi adresa importatorului sau ale distribuitorului înregistrat în România, data durabilităţii minimale, cantitatea netă şi condiţiile de depozitare;
– Toate produsele din import trebuie să fie însoţite de etichete cu elementele de identificare şi informare în limba română;
– Pentru ciocolată şi produse din ciocolată se menţionează în mod obligatoriu conţinutul de cacao substanţă uscată, exprimat în procente, astfel: “ cacao…% minim”. În cazul ciocolatei umplute se menţionează produsul de umplutură. Se exceptează de la indicarea cantităţii nete produsele din ciocolata preambalate, cu o greutate mai mică de 50 grame. Aceasta excepţie nu se aplică produselor cu o greutate netă mai mică de 50 grame fiecare, atunci când sunt prezentate într-un ambalaj conţinând doua sau mai multe astfel de produse, dacă conţinutul net total, inclusiv ambalajul, este egal sau mai mare de 50 grame. În cazul produselor din ciocolată turnate şi goale în interior, această indicaţie poate fi înlocuită cu conţinutul net minim. Se va face o menţiune privind adaosul de cafea sau băuturi spirtoase, atunci când acesta depăşeşte 1% din masa produsului;
– Ciocolata proaspătă trebuie să prezinte o suprafaţă lucioasă, nestratificată şi fără pete, să fie onctuoasă, casantă la rupere fără senzaţie de rugozitate la masticare, culoare şi gust specific, iar drajeurile trebuie să aibă suprafaţa netedă, lucioasă, uscată şi nelipicioasă;
– Achiziţionarea produselor se va face numai din locuri autorizate. Trebuie evitată cumpărarea de la vânzători ambulanţi, chiar dacă preţul oferit este comparativ mai mic;
– Înainte de cumpărare, consumatorul trebuie să verifice starea ambalajelor (integritate, etanşeitate) şi încadrarea produselor în data durabilităţii minimale, după caz, în data limită de consum stabilită de producător.
Comercializarea vinurilor şi a băuturilor alcoolice
– Conţinutul etichetei trebuie să cuprindă: denumirea sub care se vinde produsul, denumirea şi adresa producătorului sau a importatorului sau a îmbuteliatorului, volumul net, concentraţia alcoolică, o informaţie privind lotul, data durabilităţii minimale pentru băuturile alcoolice cu concentraţia alcoolică mai mică de 10% vol.;
– Pentru vinuri, eticheta trebuie să mai conţină următoarele informaţii: categoria de calitate, indicaţia geografică sau denumirea de origine controlată pentru vinurile de calitate superioară, tipul vinului, în funcţie de conţinutul de zaharuri;
– Consumatorul trebuie să verifice aspectul lichidului, respectiv culoarea care trebuie să fie corespunzătoare sortimentului, limpede, fără depuneri sau impurităţi în suspensie;
– La întoarcerea buteliei cu dopul în jos, conţinutul nu trebuie să se tulbure sau să prezinte impurităţi sau scurgeri;
– Marcarea băuturilor alcoolice distilate se face cu respectarea reglementarilor în vigoare emise de Ministerul Finanţelor.
Directorul ANPC afirmă că, în urma acţiunilor de control desfăşurate în anii anteriori, comisarii ANPC au constatat următoarele abateri la comercializare produselor alimentare specifice sărbătorilor pascale:
– ouă cu data durabilităţii minimale depăşită sau pentru care nu s-a putut stabili încadrarea în termenul de valabilitate (marcare ilizibilă);
– ouă depozitate la temperatura mediului ambiant contrar recomandărilor de a se păstra la loc răcoros;
– comercializarea de ouă sparte, crăpate sau murdare, acoperite de corpuri străine
– neafişarea la locul de vânzare a ouălor în vrac a informaţiilor obligatorii prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 589/ 2008 (categoria de calitate, categoria de greutate, o indicaţie a metodei de creştere a găinilor, o explicaţie a semnificaţiei codului producătorului şi data durabilităţii minimale) ;
– utilizarea unor spaţii de depozitare sau de expunere la vânzare improprii, neigienizate sau deteriorate
– vopsea de ouă cu data durabilităţii minimale depăşită de 5-7 luni;
– ciocolată, ciocolată de casă şi figurine din ciocolată, atât cu data durabilităţii minimale depăşită cât şi cu abateri de informare referitoare la produsul ciocolată de casă;
– existenţa unor afişe cu informaţia “cozonac tradiţional”, “pască tradiţională”, fără ca operatorii economici să deţină atestat pentru produse tradiţionale;
– pască şi cozonaci ambalaţi în folie de plastic având etichetele cu elementele de identificare ilizibile şi fără a se specifica data durabilităţii minimale de consum;
– se comercializau sub denumirea de vopsea de ouă coloranţi fără elemente de identificare şi caracterizare;
– nerespectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, care prevede evidenţierea substanţelor cu efecte alergene incluse în lista ingredientelor, printr-un set de caracteristici grafice care să le diferenţieze clar de restul listei de ingrediente, de exemplu prin font, stilul caracterelor sau culoarea de fond (la produse din carne, de patiserie şi ciocolata şi produse din cacao). De exemplu la produsul rahat, producţie Bulgaria, componentul alergen, respectiv amidon din grâu, nu era pus în evidenţă prin caracteristici grafice diferite de restul ingredientelor şi nu erau specificate categoriile ingredientelor carmoizină şi acid citric, iar pentru ciocolata de menaj, ingredientul alergen soia nu era pus în evidenţă prin caracteristici grafice diferite de restul ingredientelor;
– neindicarea componentelor cu potenţial alergen dioxid de sulf pentru vinul (alb şi roşu) comercializat vrac;
– înscrierea de informaţii ce puteau induce în eroare consumatorul: prezentarea preparatelor din carne ca fiind „produse ţărăneşti”, dar la care s-au folosit de fapt dextroză, conservanţi (azotit de sodiu), antioxidanţi (acid ascorbic), potenţiator de gust (monoglutamat de sodiu);
– se comercializau produse de patiserie cu umplutura de ciocolată, dar de fapt se utiliza ca ingredient „choco filling decoration”. În lista de ingrediente erau înscrise zahăr, ulei vegetal rafinat de floarea-soarelui, palmier, cacao 10-12% şi având în vedere faptul că nu conţineau min. 35% substanţă uscată totală de cacao, umplutura nu era ciocolată;
– se comercializa cozonac utilizând ca denumirea produsului “cozonac cu nucă 30%”, în realitate se utiliza umplutură de nucă 12%;
– la produsele prapor congelat şi limbă vită s-a constatat schimbarea stării termice din produse refrigerate în produse congelate;
– s-au găsit la comercializare părţi de carcasă miel netoaletată, cu urme de blană, organe de miel congelate ambalate la pungi de 1 kg expuse, în vederea comercializării, în ambalaje deteriorate (sparte) şi fără clipsuri care să închidă ambalajul.

news.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *