CJ Hunedoara | Buget 2020: Venituri prognozate în sumă de 242.256 mii lei

Consiliul Județean Hunedoara a lansat în dezbatere publică bugetul aferent anului 2020. Conform documentului, în baza prevederilor din Legea Bugetului de stat pe anul 2020, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor cuprinse în proiectul de buget al județului Hunedoara pe anul 2020 în sumă de 28.393,00 mii lei sunt destinate pentru

  • finanțarea serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului (5.252,00 mii lei)
  • finanțarea centrelor publice pentru persoanele adulte cu handicap (7.109,00 mii lei)
  • “programul pentru școli al României” (5.742,00 lei),
  • drepturile copiilor cu cerințe educaționale special care frecventează învățământul special  (495,00 mii lei),
  • bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ special și a centrelor județene de resurse și asistență educațională din învățământul special (1.404,00 mii lei),
  • finanțarea cuturii și cultelor (8.090,00 mii lei),
  • cămine pentru personae vârstnice (48,00 mii lei),
  • alte sume (253,00 mii lei).

Conform aceleiași legi, se alocă bugetului propriu al Consiliului Județean Hunedoara suma de 125.824,00 mii lei, din care alocare direct – 55.735,00 mii lei, alocare din cota de 15% suma de 8.360,00 mii lei, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale – 61.729,00 mii lei.

“În conformitate cu prevederile art. 14, alin (7) din Legea privind finanțele publice locale, în situația în care gradul de realizare a veniturilor programate în ultimii 2 ani este mai mic de 97% pe fiecare an, ordonatorii de credite fundamentează veniturile proprii pentru anul current cu cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent”, mai arată documentul.

Potrivit documentului, veniturile prognozate pentru anul 2020 sunt în sumă de 242.256 mii lei, acestea fiind egale cu cheltuielile.

Colaborator

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *