CJSU: Unde rămâne obligatorie purtarea măștii de protecție, începând din 15 mai

Prefectul județului Hunedoara, Călin Petru Marian, a convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, care a aprobat Hotărârea nr. 79 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice pe perioada stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de „COVID – 19”, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din hotărâre și sunt prezentate în fotografii, inclusiv modelul de „Declarație pe proprie răspundere”.

Prevederile Hotărârii nr. 79 din 15.05.2021 a C.J.S.U. Hunedoara (publicate integral) intră în vigoare începând de astăzi, 15.05.2021. Acestea sunt:

Art. 1 (1) Începând cu data de 15.05.2021, se instituie obligativitate purtării măștii de protecție în spațiile publice închise, mijloacele de transport în comun, la locul de muncă, spații comerciale, precum și  în spații publice deschise, de tipul: piețe, târguri, bâlciuri, talciocuri, spațiile comerciale și stații pentru transportul în comun, astfel încât să acopere nasul şi gura, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În funcție de evaluarea riscului efectuată de medicul de medicina muncii al unității pot exista unele excepții, astfel:

  1. Angajatul este singur în birou/toate persoanele din birou sunt vaccinate împotriva virusului SARS – CoV – 2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
  2. Persoana suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare;
  3. Persoana desfășoară activități fizice intense și/sau condiții de muncă solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescută, etc.);
  4. Prezentatorii TV și invitații acestora, cu condiția respectării distanței de 3 metri între persoane;
  5. Copii cu vârsta mai mica de 5 ani.

 (3) Este permisă înlăturarea acesteia pentru perioade scurte de timp în vederea fumatului, consumului de produse alimentare sau băuturi în afara teraselor, cât și pentru desfășurarea activităților sportive individuale sau altor asemenea activități, doar dacă persoanele sunt în afara zonelor de trafic pietonal și la minim 2 metri față de alte persoane.

(4) Administratorii/Proprietarii spațiilor publice deschise și închise afișează la loc vizibil informații privind obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile menționate la art.1.

Art. 2 Direcția de Sănătate Publică Hunedoara, calculează zilnic, pentru fiecare localitate din județ, incidența cumulată la 14 zile și prezintă comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, analiza rezultată în cel mult 24 de ore de la data constatării atingerii limitelor stabilite în prezenta hotărâre.

Art. 3 (1) Activităţile instituţiilor muzeale, bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producţie de film şi audiovizuală, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte, şcolilor populare, de artă şi de meserii, precum şi evenimentele culturale în aer liber se pot desfăşura numai în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

(2) În condiţiile art. 3 alin. (1) organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte se pot desfăşura cu participarea publicului peste 50% din capacitatea maximă a spaţiului doar ca evenimente test/pilot cu aprobarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, pe baza propunerii Ministerului Culturii şi cu avizul Ministerului Sănătăţii. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2, persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4 (1) În condițiile art. 3 organizarea și desfășurarea activității cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, în următoarele condiții:

a) cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, în localitățile aparținătoare Unităților Administrativ Teritoriale prevăzute în anexa 1, unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori.

b) cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului, în localitățile aparținătoare Unităților Administrativ Teritoriale prevăzute în anexa 1, unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 1,5/1000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.

(2) Organizarea și desfășurarea activității cinematografelor, instituțiilor de   spectacole și/sau concerte este interzisă în localitățile aparținătoare Unităților Administrativ Teritoriale prevăzute în anexa 1, unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori. 

Art. 5 (1) În condițiile art. 3, organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise la nivelul localităților unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau reprezintă grupuri de până la 4 persoane, iar organizarea şi desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 500 de spectatori cu asigurarea unei suprafețe de  2 mp pentru fiecare persoană, precum și cu purtarea măștii de protecție.

(2) Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS – CoV – 2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT – PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore.

(3) Activitățile prevăzute la alin 1 sunt interzise la nivelul localităților aparținătoare Unităților Administrativ Teritoriale prevăzute în anexa 1, unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori.

Art. 6 Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, se desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.

Art. 7  În condițiile art. 6, pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2, organizarea de procesiuni şi/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al Secretariatului de Stat pentru Culte;

Art. 8 (1) În situație de instituire/prelungire a carantinei zonale, slujbele religioase cu caracter colectiv se pot oficia în lăcașurile de cult, fără accesul publicului, putând fi transmise în mass – media sau on – line.

 (2) Slujbele religioase cu caracter privat (botezuri, cununii, înmormântări) se pot oficia în lăcașurile de cult, cu participarea a maximum 16 persoane.

(3) Este permis accesul credincioșilor în lăcașurile de cult pentru rugăciuni cu caracter individual, astfel încât să fie asigurată o suprafață de minim 4 mp pentru fiecare persoană și o distanță de minim 2 metri între persoane.

(4) Slujbele religioase care se vor oficia în aer liber se vor desfășura cu menținerea distanței de 1,5 m între persoane.

Art. 9 Se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) atât în spații deschise cât și închise (saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente etc.).

Art. 10 Se permite organizarea de cursuri de instruire şi workshopuri pentru adulţi, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, cu un număr de participanţi de maximum 50 de persoane în interior şi de maximum 200 de persoane în exterior cu asigurarea unei suprafețe de  2 mp pentru fiecare persoană, cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătăţii, dacă incidența cumulate la 14 zile din localitățile aparținătoare Unităților Administrativ Teritoriale prevăzute în anexa 1 unde incidența cumulată la 14 zile este mai mica sau egală cu 3/1000 de locuitori;

Art. 11 Se interzice efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii ocazionale, precum și suplimentarea unor curse regulate, potrivit reglementărilor în vigoare, în scopul participării la procesiunile și/sau pelerinajele religioase către locurile unde se desfășoară aceste activități.

Art. 12 (1) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și la terase este permisă/interzisă, astfel:

  1. fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 00 – 24.00, în localitățile aparținătoare Unităților Administrativ Teritoriale prevăzute în anexa 1, unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală de 3/1.000 de locuitori;
  2. interzisă în localitățile aparținătoare Unităților Administrativ Teritoriale prevăzute în anexa 1, unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori.

(2) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și la terase este permisă fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar  05.00 – 24.00, în localitățile aparținătoare Unităților Administrativ Teritoriale prevăzute în anexa 1, unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală de 3/1.000 de locuitori, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS – CoV – 2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, prezintă rezultatul negative al unui test RT – PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore;

Art. 13 (1) Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, precum și la terasele acestora este permisă, astfel:

  1. fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 00 – 24.00, în localitățile aparținătoare Unităților Administrativ Teritoriale prevăzute în anexa 1, unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală de 3/1.000 de locuitori;
  2. doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități din localitățile aparținătoare Unităților Administrativ Teritoriale prevăzute în anexa 1, unde este depășită incidența cumulată de 3/1.000 de locuitori în ultimele 14 zile.

(2) Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, precum și la terasele acestora este permisă fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar  05.00 – 24.00, în localitățile aparținătoare Unităților Administrativ Teritoriale prevăzute în anexa 1, unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală de 3/1.000 de locuitori, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS – CoV – 2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, prezintă rezultatul negative al unui test RT – PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore;

Art. 14 (1) Măsurile prevăzute la art. 12 și 13  se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent.

(2) În situația în care activitatea operatorilor economici prevăzuți la art. 12 și 13 este restricționată sau închisă, se permite prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective.

(3) Operatorii economici prevăzuți la art. 12 și 13 vor respecta obligațiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății şi al ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului.

Art. 15 Prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepţia celor prevăzute la art. 14, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 metri între mese şi participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, şi cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

Art. 16  (1) În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul orar 5,00-18,00, în toate localitățile aparținătoare Unităților Administrativ Teritoriale prevăzute în anexa 1, unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 4 şi mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori.

(2) În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în intervalul orar 5,00-18,00, în toate localitățile aparținătoare Unităților Administrativ Teritoriale prevăzute în anexa 1, unde incidenţa cumulată la 14 zile depăşeşte 7,5/1.000 de locuitori.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), în intervalul orar 18,00-5,00, operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

(4) Măsurile prevăzute la alin. (1) nu se aplică dacă incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5/1.000 de locuitori, iar cele de la alin. (4) nu se aplică dacă incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 7/1.000 de locuitori.

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2) unităţile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum şi operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane  și rutier de mărfuri îşi pot desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară.

(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2) centrele de vaccinare  și cabinetele medicale își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară, iar populația poate benecifia de serviciile acestora și după orele 18.00, dacă este cazul, completând, în prealabil, declarația pe propria răspundere, conform modelului din  anexa 2.

Art. 17  (1) În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f), art. 8 şi 9 din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, în interiorul centrelor comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici nu se permit exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri, precum şi activitatea cluburilor şi discotecilor.

(2) Nu este permisă activitatea în cluburi şi discoteci.

Art. 18 Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă/interzisă, astfel:

a) fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în localitățile aparținătoare Unităților Administrativ Teritoriale prevăzute în anexa 1, unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală de 3/1.000 de locuitori;

b) este interzisă în localitățile aparținătoare Unităților Administrativ Teritoriale prevăzute în anexa 1, unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori.

Art. 19 Prin excepție de la art. 18 lit. b, operatorilor economici din domeniul jocurilor de noroc care comercializează bilete de tip LOTO, pariuri și lozuri le este permisă doar activitatea de vânzare a acestora, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară.

Art. 20 Operatorii economici care desfășoară activități de jocuri de noroc au obligația să respecte orarul de lucru cu publicul și restricțiile stabilite prin hotărâre a comitetului județean pentru situații de urgență. Măsurile se stabilesc pentru unitățile administrativ-teritoriale în care se constată o răspândire comunitară intensă a virusului și/sau un număr în creștere al persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2.

Art. 21 (1)  Competiţiile sportive se pot desfăşura pe teritoriul României fără spectatori, numai în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

(2) În spațiile deschise, competițiile sportive se pot desfășura cu participarea spectatorilor până la 25 % din capacitatea maximă a spațiului. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS – CoV – 2 pentru care au trecut 10 zile  de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT – PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, în condițiile stabilite prin ordinal comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art. 27 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Competiţiile sportive se pot desfăşura pe teritoriul României cu participarea spectatorilor, peste 25 % din capacitatea maximă a spațiului, doar ca evenimente test/pilot cu aprobarea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, pe baza propunerii Ministerului Tineretului şi Sportului şi cu avizul Ministerului Sănătăţii. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

Art. 22 Se suspendă activitatea operatorilor economici desfăşurată în spaţii închise în următoarele domenii: activităţi în piscine interioare, locuri de joacă şi săli de jocuri.

Art. 23 (1) Se suspendă activitatea operatorilor economici desfăşurată în spaţii închise în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness în localitățile aparținătoare Unităților Administrativ Teritoriale prevăzute în anexa 1, unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1.000 de locuitori.

(2) Măsura prevăzută la alin. 1 nu se aplică în toate localităţile unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5/1.000 de locuitori.

(3) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activitatea  în spații închise în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în localitățile aparținătoare Unităților Administrativ Teritoriale prevăzute în anexa 1, unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală de 3/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 7 mp pentru fiecare persoană.

(4) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activitatea  în spații închise în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness este permisă fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului în localitățile aparținătoare Unităților Administrativ Teritoriale prevăzute în anexa 1, unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală de 3/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS – CoV – 2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

Art. 24 (1)  Se suspendă activitatea târgurilor, bâlciurilor şi a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Activitatea piețelor agroalimentare, inclusiv a celor volante se realizează în condițiile stabilite prin ordin comun al Ministrului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, al Ministrului  Agriculturii și Dezvoltării Rurale, al Ministrului Sănătății și al Ministrului Muncii și Protecției Sociale.

Art. 25 În interiorul localităţilor se interzic circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri.

Art. 26 (1)  În toate localitățile aparținătoare Unităților Administrativ Teritoriale prevăzute în anexa 1, unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 4 şi mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori, se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul orar 20,00-5,00, cu următoarele excepţii:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;

b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;

c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;

(2)  În toate localitățile aparținătoare Unităților Administrativ Teritoriale prevăzute în anexa 1, unde incidenţa cumulată la 14 zile depăşeşte 7,5/1.000 de locuitori, se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar 20,00-5,00, cu următoarele excepţii:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;

b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;

c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;

(3)  Măsurile instituite în localităţile prevăzute la alin. 1 nu se aplică dacă incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5/1.000 de locuitori, iar cele instituite în localităţile prevăzute la alin. 2 nu se aplică dacă incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 7/1.000 de locuitori;

(4) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la art. 26 alin. (1) lit. a),alin. (2) lit. a) persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator ori o declaraţie pe propria răspundere conform modelului din  anexa 2 , completată în prealabil.

(5)  Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la art. 26 alin. (1) lit. b)-d), alin. (2) lit. b)-d), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, conform modelului din anexa 2, completată în prealabil.

Art. 27 (1)  Pentru angajatorii din sistemul privat, autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi regiile autonome, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu un număr mai mare de 50 de salariaţi, este instituită obligaţia organizării programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, în condiţiile legii.

(2) În situaţia în care nu se poate desfăşura activitatea de către salariat în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu şi în vederea evitării aglomerării transportului public, instituţiile şi operatorii economici publici şi privaţi prevăzuţi la alin. (1) organizează programul de lucru astfel încât personalul să fie împărţit în grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferenţă de cel puţin o oră.

Art. 28 Verificarea măsurilor de izolare/carantinare la domiciliu a populației dispuse de către Direcția de Sănătate  Publică Hunedoara se va executa de către reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara/Inspectoratului de Jandarmi “Decebal” Hunedoara.

Art. 29  Se modifică art. 2 alin. 1 litera c din Hotărârea nr. 33 din 09.10.2020 a CJSU Hunedoara privind stabilirea unor măsuri pentru diminuarea impactului infectării cu SARS – CoV – 2 la nivelul județului Hunedoara,       cu următorul conținut “Pentru a preveni apariția unor noi focare de SARS – CoV – 2, în următoarele instituții: spitalele din județul Hunedoara, Serviciul Județean de Ambulanță Hunedoara, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, cu excepția personalului  de la sediul administrativ              ( personal TESA) din cadrul DGASPC Hunedoara, și centrele rezidențiale pentru îngrijire, angajații acestora care se întorc din concedii de odihnă/învoire/recuperare/alte situații vor fi testați RT-PCR înainte de a se prezenta la locul de muncă”.

Art. 30 Se permite desfăşurarea activităţilor de prevenire şi combatere a pestei porcine africane prin vânători colective la care pot participa cel mult 20 de persoane.

Art. 31 Se permite organizarea de mitinguri şi demonstraţii cu un număr de participanţi de maximum 100 de persoane şi cu respectarea următoarelor măsuri:

a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toți participanții;

b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în spațiul în care se desfășoară mitingul;

c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanți și asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană acolo unde este posibil;

d) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materialele pe perioada desfășurării mitingului sau a demonstraţiei;

e) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea

contaminării și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2;

Art. 32 Măsurile prevăzute în prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data 15.05.2021. 

Art. 33 (1) Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Iancu de Hunedoara” al județului Hunedoara va comunica prezenta hotărâre, Departamentului pentru situații de Urgența, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara și tuturor primăriilor din județ, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent.

      (2) Primăriile vor publica prezenta hotărâre în monitorul oficial local, conform art. 197 , pct 5 din OUG 57/2019.

      (3) Comitetele Locale pentru Situații de Urgență vor asigura informarea instituțiilor/operatorilor economici asupra măsurilor stabilite prin prezenta hotărâre.

INCIDENTA CAZURILOR SARS-CoV-2 – JUDEȚUL HUNEDOARA, 15 mai 2021

INCIDENȚA LA NIVEL DE JUDEȚ – 0,81

Nr. crt. LOCALITATE POPULATIE DEPABD* CAZURI  IN ULTIMELE 14 ZILE CAZURI LA 1000 DE LOCUITORI IN ULTIMELE 14 ZILE
1 TOMEŞTI 971 9 9.27
2 BUCUREŞCI 1486 8 5.38
3 RIBIŢA 1328 4 3.01
4 BRETEA ROMÂNĂ 2877 8 2.78
5 VĂLIŞOARA 1130 3 2.65
6 CRIŞCIOR 3791 10 2.64
7 VEŢEL 2992 6 2.01
8 MUNICIPIUL BRAD 15251 29 1.90
9 VAŢA DE JOS 3474 6 1.73
10 BERIU 3630 6 1.65
11 BOŞOROD 1894 3 1.58
12 ŞOIMUŞ 3543 5 1.41
13 HĂRĂU 2142 3 1.40
14 BAIA DE CRIŞ 2382 3 1.26
15 TELIUCU INFERIOR 2488 3 1.21
16 LUNCOIU DE JOS 1727 2 1.16
17 BUCEŞ 1770 2 1.13
18 TOTEŞTI 1871 2 1.07
19 MUNICIPIUL DEVA 68652 73 1.06
20 BLĂJENI 963 1 1.04
21 ORAŞ CĂLAN 12845 12 0.93
22 DOBRA 3308 3 0.91
23 BĂNIŢA 1152 1 0.87
24 MUNICIPIUL LUPENI 25383 21 0.83
25 BARU 2765 2 0.72
26 MUNICIPIUL HUNEDOARA 70657 51 0.72
27 PUI 4168 3 0.72
28 ORAŞ PETRILA 23774 16 0.67
29 BRĂNIŞCA 1582 1 0.63
30 SÂNTĂMĂRIA-ORLEA 3150 2 0.63
31 ZAM 1656 1 0.60
32 ILIA 3571 2 0.56
33 MUNICIPIUL PETROŞANI 40350 22 0.55
34 BĂCIA 1904 1 0.53
35 MUNICIPIUL VULCAN 27184 14 0.52
36 MUNICIPIUL ORĂŞTIE 21668 11 0.51
37 ORAŞ HAŢEG 10512 5 0.48
38 ORĂŞTIOARA DE SUS 2152 1 0.46
39 ORAŞ SIMERIA 13562 6 0.44
40 ROMOS 2710 1 0.37
41 ORAŞ URICANI 9225 3 0.33
42 BĂIŢA 3325 1 0.30
43 ORAŞ ANINOASA 4437 1 0.23
44 BALŞA 883 0 0.00
45 BĂTRÂNA 132 0 0.00
46 BULZEŞTII DE SUS 316 0 0.00
47 BUNILA 362 0 0.00
48 BURJUC 852 0 0.00
49 CÂRJIŢI 741 0 0.00
50 CERBĂL 493 0 0.00
51 CERTEJU DE SUS 2972 0 0.00
52 DENSUŞ 1452 0 0.00
53 GENERAL BERTHELOT 875 0 0.00
54 GHELARI 2049 0 0.00
55 GURASADA 1312 0 0.00
56 LĂPUGIU DE JOS 1452 0 0.00
57 LELESE 364 0 0.00
58 LUNCA CERNII DE JOS 830 0 0.00
59 MĂRTINEŞTI 1060 0 0.00
60 ORAŞ GEOAGIU 5710 0 0.00
61 PESTIŞU MIC 1220 0 0.00
62 RĂCHITOVA 1266 0 0.00
63 RAPOLTU MARE 1958 0 0.00
64 RÂU DE MORI 3229 0 0.00
65 SĂLAŞU DE SUS 2357 0 0.00
66 SARMIZEGETUSA 1117 0 0.00
67 TOPLIŢA 742 0 0.00
68 TURDAŞ 2175 0 0.00
69 VORŢA 713 0 0.00

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *