Consultarea publică privind accesarea fondurilor pentru investiţii în exploataţii pomicole

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a deschis consultarea publică privind accesarea fondurilor pentru investiţii în exploataţii pomicole, finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020. Fermierii pot primi fonduri nerambursabile în proporţie de 50% până la maximum 70%, cu valori cuprinse între 100.000 de euro şi 1.500.000 de euro, în funcţie de dimensiunea exploataţiei şi de tipul de beneficiar.

„Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a publicat versiunea consultativă a Ghidului solicitantului pentru investiţii în exploataţii pomicole, finanţate prin submăsura 4.1a din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020), în vederea lansării sesiunii de primire a solicitărilor de finanţare din acest an”, a informat agenţia.

Ghidul solicitantului aflat în consultare publică este disponibil pe pagina oficială de internet a AFIR, la secţiunea Transparenţă decizională. Perioada de consultare publică este de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site, până la 5 februarie 2022.

În sesiunea din acest an, conform prevederilor PNDR 2020, prin submăsura 4.1a se va acorda finanţare distinctă pentru trei tipuri de investiţii. Astfel, prima componentă vizează înfiinţarea, extinderea, modernizarea plantaţiei sau pepinierei, inclusiv condiţionare şi marketing. Printr-o altă componentă de modernizare a exploataţiei se vor finanţa investiţiile care asigură depozitarea, condiţionarea şi procesarea produselor pomicole. De asemenea, în cadrul submăsurii se acordă fonduri europene pentru utilaje de recoltare prin care se asigură modernizarea exploataţiei pomicole.

Prin submăsura 4.1a „Investiţii în exploataţii pomicole” din PNDR 2020 se acordă fonduri nerambursabile în proporţie de 50% până la maximum 70%, cu valori cuprinse între 100.000 de euro şi 1.500.000 de euro, în funcţie de dimensiunea exploataţiei (exprimată în SO – standard output) şi de tipul de beneficiar.

Calculul SO se poate face şi prin noua aplicaţie pusă la dispoziţia publicului pe pagina de internet a AFIR.

Astfel, pentru ferme mici cu dimensiunea între 4.000 – 11.999 SO, intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăşi: 100.000 de euro pentru achiziţii simple, inclusiv utilaje recoltare şi 450.000 de euro pentru proiecte complexe.

Pentru fermele medii 12.000 – 250.000 SO intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăşi: 200.000 de euro pentru investiţiile care presupun achiziţii simple, inclusiv utilaje recoltare şi de 1.500.000 de euro în cazul proiectelor complexe.

Totodată, pentru obţinerea de material de înmulţire şi material de plantare fructifer, sprijinul este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăşi: 300.000 de euro pentru  achiziţii simple, inclusiv utilaje recoltare şi de 1.500.000 de euro pentru investiţii complexe.

În cazul fermelor mari, cu dimensiuni mai mari de 250.000 SO, intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăşi 300.000 de euro pentru proiecte cu achiziţii simple, inclusiv utilaje recoltare şi de 1.500.000 de euro pentru proiecte complexe.

Pentru formele asociative sprijinul acordat este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, dar se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, însă rata sprijinului combinat nu poate depăşi 90% pentru investiţii colective (investiţii efectuate organizaţii şi de grupuri de producători şi cooperative) şi pentru investiţii legate de operaţiunile prevăzute la  art. 28 (Agromediu şi climă) şi  art. 29 (Agricultura ecologica) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

news.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *