Ce proiecte de hotărâre se vor discuta astăzi, în cadrul ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local Deva

Ședința extraordinare a Consiliului local al municipiului Deva convocat de îndată pentru data de 22 septembrie 2022, va cuprinde următoarea ordine de zi:

 

I. Proiecte de hotărâre, privind:

A. Direcția tehnică
1. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.420/2018  privind aprobarea proiectului „Creșterea eficientei energetice a blocului de locuinţe 7 – Aleea Plopilor din municipiul Deva” cod SMIS 120395  și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecţie;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

2. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.337/2018 privind aprobarea proiectului „Cresterea eficientei energetice a blocului de locuinţe 60, Aleea Streiului din municipiul Deva”, cod SMIS 117066 și a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecţie;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

3. Aprobarea depunerii proiectului ,,Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 76 – Strada Bejan din Municipiul Deva”, în cadrul apelurilor de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență Componenta C5- Valul Renovării, Axa 1 – Schema de Granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale Operațiunea A3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

4. Aprobarea depunerii proiectului ,,Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 77 – Strada Bejan din Municipiul Deva”, în cadrul apelurilor de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 1 – Schema de Granturi pentru eficiența energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale Operațiunea A3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

5. Aprobarea depunerii proiectului ,,Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 25 – strada Minerului din Municipiul Deva”, în cadrul apelurilor de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 1 – Schema de Granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale Operațiunea A3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

6. Aprobarea depunerii proiectului ,,Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe B7 – Aleea Lalelelor din municipiul Deva”, în cadrul apelurilor de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 1 – Schema de Granturi pentru eficiența energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale Operațiunea A3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

7. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.6/2019 privind aplicarea municipiului Deva la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ și aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Stații de reîncărcare vehicule electrice în municipiul Deva”, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

8. Aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție ,,Regenerarea fizică, economică şi socială a comunităţii marginalizate zona Streiului şi crearea unui centru de zi pentru servicii de asistenţă comunitară” realizat în cadrul  Proiectului cod SMIS 125415 – etapa Proiect tehnic de execuție;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

9. Aprobarea depunerii proiectului „Construirea de insule ecologice digitalizate supraterane în Municipiul Deva” în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C3/S/I.l.B, Componenta C3 – Managementul deșeurilor, Investiția I.1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestitia I.1.B. Construirea de insule ecologice digitalizate din Planul Național de Redresare și Reziliență – PNRR;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

II. Diverse

facebook sharing button
twitter sharing button
email sharing button
sharethis sharing button

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *