Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul TransRegio Hunedoara – Sântuhalm – A1: Șapte consorții de companii au prezentat oferte în cadrul licitației

Șapte consorții de companii au prezentat oferte în cadrul licitației organizate de Consiliul Județean Hunedoara pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul vital „TransRegio Hunedoara – Sântuhalm – A1”. Valoarea estimată a contractului este de 4.451.050 euro, ce urmează să fie finanțat din fonduri europene prin Programul Operațional Transport 2021-2027.

Proiectul vizează realizarea unor studii comprehensive, inclusiv topografice, geotehnice, hidraulice, hidrologice și de trafic, precum și identificarea proprietăților și a suprafețelor de teren afectate. De asemenea, se vor efectua studii privind ocuparea terenurilor, identificarea, protejarea și relocarea utilităților și instalațiilor existente, inclusiv studii arheologice.

Firmele selectate vor avea responsabilitatea de a evalua impactul asupra mediului, elaborând studii adecvate de evaluare și rapoarte privind impactul asupra mediului, analizând în același timp vulnerabilitatea proiectului la schimbările climatice și dezvoltând un plan de management de mediu. De asemenea, vor realiza expertize tehnice ale construcției existente și Planuri Urbanistice Zonale (PUZ).

Acestea vor dezvolta Studiul de Fezabilitate, inclusiv elementele de D.A.L.I. (documentația pentru autorizarea lucrărilor de intervenție), care va cuprinde și o Analiză Cost-Beneficiu (ACB). În plus, vor pregăti documentații pentru obținerea certificatului de urbanism și vor asigura documentele necesare pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor.

În toate etapele, se va ține cont de respectarea întregii legislații în vigoare, inclusiv a normelor, normativelor, standardelor și legilor, pentru a asigura conformitatea cu reglementările actuale.

Acest contract reprezintă un progres semnificativ în dezvoltarea durabilă a infrastructurii locale și regionale și va contribui la îmbunătățirea conectivității în această zonă.

Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *