Fermierii pot obţine finanţare pentru proiectele de investiţii în infrastructura de acces agricolă

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a anunţat că a publicat Ghidul solicitantului pentru obţinerea finanţării pentru proiectele de investiţii în infrastructura de acces agricolă, suma totală disponibilă pentru investiţii fiind de aproape 105 milioane euro.

„Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a publicat, pe pagina oficială de internet, Ghidul solicitantului pentru obţinerea sprijinului financiar acordat prin submăsura 4.3 –componenta infrastructura de acces agricolă din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). Submăsura finanţează Investiţiile pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – componenta infrastructura de acces agricolă. Sesiunea pentru primirea cererilor de finanţare se va desfăşura on-line în intervalul 28 octombrie 2021, ora 9.00 – 27 ianuarie 2022, ora 16.00”, a informat AFIR.

Suma totală disponibilă pentru investiţii în cadrul acestei sesiuni este de aproape 105 milioane euro.

„Scopul investiţiilor sprijinite prin submăsura 4.3-A trebuie să fie îmbunătăţirea performanţei economice a fermelor şi facilitarea modernizării acestora, în special în vederea creşterii participării şi orientării către piaţă, dar şi pentru a asigura diversificarea agricolă. În mod direct, finanţarea pe care o pot obţine unităţile administrativ teritoriale prin PNDR trebuie să asigure îmbunătăţirea accesibilităţii exploataţiilor agricole prin realizarea sau modernizarea căilor de acces, asigurând totodată o mai bună aprovizionare şi un acces mai facil către consumatori şi pieţele de desfacere”, a precizat directorul general al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), Mihai Moraru.
Sprijinul nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 1.000.000 euro pentru un proiect.

Beneficiari ai submăsurii sunt unităţile administrativ teritoriale şi/ sau asociaţii ale acestora, constituite conform legislaţiei naţionale în vigoare.

Una din condiţiile de finanţare este ca investiţia să fie racordată la un drum existent. Totodată, solicitanţii trebuie să facă dovada proprietăţii sau a dreptului de administrare a terenului pe care se realizează investiţia.

Prin proiectele depuse vor fi finanţate investiţii în construcţia, extinderea şi/sau modernizarea drumurilor de acces agricole către ferme (căi de acces din afara exploataţiilor agricole).

Modificările aduse Ghidului solicitantului pentru sesiunea din 2021 au ca scop alinierea la noile prevederi din legislaţia naţională şi europeană, dar şi simplificarea procedurii de depunere a Cererilor de finanţare.

Astfel, ca urmare a modificării şi completării HG 226/2015 solicitanţii trebuie să facă dovada, la depunerea Cererii de finanţare, că au demarat procedura de evaluare a impactului asupra mediului. În acest sens, prin Declaraţie pe propria răspundere solicitantul se angajează că va depune, la contractare, documentul final emis de autoritatea teritorială competentă de protecţia mediului.

Tot în conformitate cu noile prevederi din HG 226/2015 s-a prevăzut posibilitatea de a prelungi durata de execuţie a contractului de finanţare doar în cazul în care au fost efectuate plăţi de minimum 45% din valoarea ajutorului public nerambursabil contractat. Este prevăzută, de asemenea, posibilitatea de prelungire a termenului pentru depunerea cererii pentru prima tranşă de plată (de 6/ 12 luni) cu cel mult 3 luni, cu plata penalităţilor aferente menţionate în contractul de finanţare.

Pentru această sesiune s-a introdus condiţia de eligibilitate care prevede că, în cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta Dunării, solicitantul trebuie să prezinte avizul de conformitate cu obiectivele Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă pentru Delta Dunării (SIDD DD).

Ca urmare a intrării în vigoare a OUG 57/2019 – Codul administrativ, s-au introdus precizări privind inventarul bunurilor aparţinând domeniului public al Unităţii Administrativ Teritoriale (UAT), precum  şi modalitatea de actualizare a acestuia.

Au fost introduse costuri medii totale pe km de investiţie în funcţie de tipurile de drum, costuri care vor trebui avute în vedere la încadrarea cheltuielilor totale eligibile din bugetul proiectului per km de investiţie.

Este prevăzută şi posibilitatea utilizării de către solicitanţi a semnăturii electronice pentru semnarea documentelor depuse la AFIR.

Detalii privind tipurile de investiţii şi condiţiile specifice accesării de fonduri europene pentru Infrastructura de acces agricolă pot fi consultate gratuit pe site-ul AFIR, Ghidul solicitantului şi anexele aferente acestuia, la secţiunea „Investiţii PNDR”, pagina dedicată submăsurii 4.3 – Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – Infrastructura de acces agricolă.

Cererile de finanţare se depun on-line, pe site-ul agenţiei, de la momentul lansării sesiunii.

 

 

news.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *