Lupeni: Proiect pentru comunitățile marginalizate

Un proiect de peste 26 de milioane de lei pentru comunitățile marginalizate va fi implementat, în următorii 3 ani, în municipiul Lupeni. Acesta se adresează comunităților marginalizate din cartierele Viitoruliu și Tineretului. “Bahtalo! Împreună combatem sărăcia și discriminarea”  este numele proiectului prin care autoritățile locale, alături de parteneri privați își doresc să reducă sărăcia.

“Obiectivul general este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și ecluziune socială în comunitatea identificată ca fiind comunitate marginalizată, în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate de educație, formare, ocupare, antreprenoriat, locuire, sănătate sau asistență socială. Proiectul este destinat unui număr de 960 de persoane, dintre care 381 romi și se va întinde pe o perioadă de 36 de luni”, a spus, astăzi, Lucian Resmeriță, primarul municipiului Lupeni.

Proiectul este unul complex. Adulții vor beneficia de cursuri de reconversie profesională, dar vor avea posibilitatea de a-șI înființa și firme pentru care vor primi 25.000 de euro. Copiii vor beneficia de o masă zilnică și cursuri.

“Sprijinirea șI creșterea accesului și participării la educația timpurie, învățământ primar, secundar, liceal și reducerea părăsirii timpurii a școlii pentru un număr de 150 de copii este unul dintre obiectivele specifice. Pentru adulți, proiectul prevede furnizarea ed sprijin pentru accesul și menținerea pe piața forței de muncă, creșterea șanselor de ocupare pentru 670 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, acces nediscriminatoriu la serviciile de ocupare și formare profesională”, a spus Florin Rădulescu, director Serviciul Public Local de Asistență Socială Lupeni.

Se va înființa și Serviciul de Inserție Socio-Profesională în cadrul centrului Comunitar Integrat.

 

Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.