Mai sunt 5 zile! Admitere online la Facultatea de Management din Deva a ASE București!

Academia de Studii Economice Bucureşti – Centrul Teritorial Deva organizează admitere online pentru Facultatea de Management din Deva – studii universitare de licenţă, învăţământ la distanţă.

Înscrierile încep luni, 13 iulie 2020 și se încheie vineri, 17 iulie 2020 (ora 16:00).

Înscrierile și admiterea se desfășoară exclusiv online, pe platforma admitere.ase.ro, unde candidaţii vor încărca dosarul de concurs şi vor achita taxa de înscriere.
Admiterea se desfăşoară prin concurs, pe baza mediei generale de admitere, calculată ca medie ponderată între media de la bacalaureat (70%) şi media anilor de studii (30%). Rezultatele finale ale concursului de admitere vor fi afişate în data de 24 iulie 2020.

Persoanele care nu au acces la Internet sau nu sunt familiarizate cu mediul online vor primi sprijin din partea Centrului Teritorial Deva al ASE Bucureşti (Deva, Piaţa Unirii, nr. 3, telefon 0772.168.483 sau 0372.790.592) pentru înscriere şi încărcarea dosarului de concurs.

Actele necesare pentru dosarul de concurs sunt următoarele:

– Diploma de bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta)
– Foaia matricolă (sau echivalenta acesteia) sau adeverinţa care atestă mediile anilor de studiu, pentru absolvenţii care au promovat bacalaureatul în iulie 2020
– Eseu motivaţional privind alegerea ASE (va fi evaluat prin calificativul „Admis” sau „Respins”)
– Adeverinţă medicală tip (eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de medicul de familie, din care să rezulte că solicitantul este apt pentru înscriere la facultate)
– Certificatul de naştere
– Cartea de identitate
– Certificatul de căsătorie (dacă este cazul)
– Declaraţie pe propria răspundere prin care candidatul se angajează să nu urmeze simultan mai mult de două programe de studii universitare (se completează direct pe platforma admitere.ase.ro)
– O fotografie tip legitimaţie
– Dovada achitării taxei de înscriere (pentru candidaţii care plătesc prin virament bancar)

– Declaraţie pe proprie răspundere privind autenticitatea documentelor încărcate pe platforma admiterii.

Taxa de înscriere pentru studii de licenţă, forma învăţământ la distanţă este 145 de lei.

Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2020–2021, organizat la forma învăţământ la distanţă este 3.500 de ei şi poate fi achitată în două rate egale. Prima rată (50% din taxă) se achită online, în perioada 24–28 iulie 2020.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Centrul Teritorial Deva al ASE Bucureşti – telefon 0772.168.483 sau 0372.790.592, adresă de e-mail: asedeva2017@gmail.com.

Toate detaliile cu privire la înscrierea şi admiterea online la Academia de Studii Bucureşti sunt disponibile pe platforma admitere.ase.ro (link:
https://admitere.ase.ro/licenta2020/index.asp).

 

Biroul de presă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *