Ministerul Educaţiei a pus în dezbatere publică un proiect de HG prin care statul acordă burse pentru masterat, doctorat sau stagii de cercetare în străinătate

Ministerul Educaţiei a lansat în dezbatere publică un proiect de act normativ care prevede că, din fondurile instituţiei, românii care vor să facă studii universitare de masterat, de doctorat, sau stagii postdoctorale şi de cercetare în străinătate pot beneficia de burse acordate de statul român. Cuantumul acestora va fi, conform proiectului, de cel puţin 1000 de euro, iar beneficiarii burselor se vor stabiliţi în urma unor concursuri.

Proiectul de Hotărâre de Guvern prevede că ministerul, prin Agenţia de Credite şi Burse de Studii, acordă anual, în condiţiile legii, burse în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat, de doctorat, pentru stagii postdoctorale şi de cercetare, programul de burse fiind asigurat din bugetul Ministerului Educaţiei, din fondul valutar al ministerului şi din donaţii.

Conform proiectului, bursierii vor beneficia de: o bursă lunară destinată plăţii unor taxe şcolare şi, eventual, acoperirii cheltuielilor de hrană şi cazare, în limita cuantumurilor stabilite;  transport dus-întors (cu avionul, cu trenul sau cu autocarul) din România până la locul de stagiu şi retur, o singură dată pe an universitar; plata unui tarif suplimentar pentru bagaje de cel mult 32 kilograme, în afara celor incluse în costul biletului.

„Cuantumul burselor se stabileşte anual, pe ţări, prin ordin al ministrului Educaţiei, şi nu poate fi mai mic de 1 000 de euro/lună”, este una dintre prevederile proiectului.

Documentul stipulează de asemenea că numărul total al lunilor de bursă acordate într-un an calendaristic, tipurile de burse şi durata stagiului unei burse se stabilesc anual, prin ordin al ministrului educaţiei, în limita bugetului aprobat. Totodată, domeniile de interes ale României pentru care se acordă bursele se aprobă anual, prin ordin al ministrului Educaţiei, iar selecţia persoanelor care vor beneficia de burse se va face prin concurs organizat la nivel naţional de către Ministerul Educaţiei, prin Agenţia de Credite şi Burse de Studii, modul de organizare şi de desfăşurare a concursului şi condiţiile financiare de acordare şi de decontare a burselor urmând a fi stabilite prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educaţiei.

„Oportunitatea acestui proiect de act normativ este susţinută de necesitatea instituirii cadrului legal pentru formarea de specialişti în domeniile de interes pentru România (energie, bioeconomie, tehnologia informaţiilor şi a comunicaţiilor, spaţiu şi securitate, mediu şi schimbări climatice, eco-nano-tehnologii şi materiale avansate, sănătate etc.) şi pentru instituţiile europene (afaceri transatlantice, studii economice europene, drept european, relaţiile internaţionale şi diplomaţia UE, studii politice şi de guvernanţă europene etc.) în vederea creşterii reprezentării ţării noastre la nivel european şi consolidării profilului României în cadrul organizaţiilor din care face parte”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de Hotărâre de Guvern.

Documentul face, de asemenea, referire la „numărul redus al studenţilor români care efectuează studii sau cercetări în cadrul universităţilor şi colegiilor de renume, principala cauză a desistării fiind lipsa resurselor financiare”.

„Nesusţinerea financiară a acestor mobilităţi ar contraveni dezideratelor şi angajamentelor europene şi internaţionale ale României, deoarece singurele burse de care ar beneficia cetăţenii români ar fi cele provenite din protocoalele sau înţelegerile bilaterale/ofertele unilaterale ale altor state, care nu sunt iniţiative exclusive ale statului român, acestea rămânând în limitele parteneriatelor educaţional-culturale cu alte ţări sau ale politicilor educaţionale aplicate României de către terţi”, se mai arată în nota de fundamentare care însoţeşte proiectul de act normativ.

Derularea operaţiunilor aferente bursei se va realiza de către Agenţia de Credite şi Burse de Studii, în baza unui contract încheiat între părţile implicate, iar sumele aferente programului de acordare a burselor vor fi alocate Agenţiei de Credite şi Burse de Studii, în condiţiile legii.

„Având în vedere că, din statisticile A.C.B.S., majoritatea studenţilor optează pentru studii în UE, considerăm că euro reprezentând bursa lunară constituie garanţia gestionării judicioase a fondului alocat în acest scop”, subliniază iniţiatorii proiectului.

De asemenea, este abrogată HG cu acelaşi subiect datând din august 1996.

 

news.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *