Crișcior: Contract de peste 32 de milioane de lei

Administrația locală de la Crișcior a scos la licitație un contract de peste 32 de milioane de lei. Acesta prevede servicii de proiectare si executie lucrari in cadrul proiectului „Dezvoltare de retele inteligente de distributie a gazelor naturale pentru autoritatile publice locale: Criscior, Ilia si Dobra” – UAT Criscior.

”Obiectivul contractului il constituie elaborarea documentațiilor tehnico-economice in etapa de autorizare a executării lucrărilor (DTAC), proiect tehnic (PT) si detalii de executie (DE), verificare atestata la exigentele de calitate ale proiectului, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia urmatoarelor obiecte: Etapele necesar a fi parcurse pentru realizarea investiției sunt date de: Etapa I – Elaborarea documentației tehnice constand în elaborarea documentațiilor tehnice necesare pentru obținerea avizelor / acordurilor, elaborarea documentelor pentru obținerea autorizației de construire, elaborarea PT, DDE, PAC, POE: a) în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice”, arată documentul.

32.328.085 de lei este valoarea contractului, acesta fiind finanțat din fonduri europene, prin Programul Operațional Infrastructură Mare. Durata de realizare a documentațiilor este de 8 luni. 10 februarie este data limită pentru depunerea ofertelor.

Obiectivul strategic îl reprezintă înființarea sistemului de distribuție a gazelor naturale în satele aparținătoare comunei.

Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *