Oportunități Economice Sustenabile în Conurbația Jiului: Just Transition Groundwork

Comunitatea și factorii de decizie din regiunea Conurbația Jiului s-au adunat astăzi la Petroșani pentru un eveniment important, “Just Transition Groundwork”, dedicat discuției asupra unei tranziții corecte și sustenabile pentru viitorul acestei zone, aflată în plin proces de adaptare la schimbările climatice și tranziția energetică globală.

Mecanismul pentru Tranziție Justă

Marco Migliara din cadrul Comisiei Europene a deschis evenimentul prin prezentarea Mecanismului pentru Tranziție Justă și importanța acestuia în contextul tranziției globale către energii regenerabile. A subliniat necesitatea unei tranziții corecte, care să asigure locuri de muncă durabile și să protejeze comunitățile în tranziția către o economie mai verde.

Programul pentru Tranziție Justă în România

Ruxandra Popovici de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a prezentat Programul pentru Tranziție Justă (PTJ) în România și a subliniat alocarea financiară semnificativă pentru 6 județe din țară, printre care se numără și județul Hunedoara. Programul are ca obiectiv atenuarea impactului socio-economic al tranziției la neutralitate climatică și sprijinirea dezvoltării economice durabile în aceste regiuni.

JTG

Programul Tranziție Justă 2021-2027 cuprinde un buget semnificativ de 2,53 miliarde de euro (din care 2,139 miliarde euro provin din Fondul pentru Tranziție Justă și 391 milioane euro reprezintă contribuția națională) pentru a sprijini 6 județe din România, printre care se numără Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș. Programul are o structură bine definită, care constă în 6 priorități care vizează atenuarea impactului socio-economic al tranziției în fiecare din cele 6 județe menționate și o prioritate de asistență tehnică.

Pentru județul Hunedoara, rezultatele așteptate includ sprijin pentru întreprinderi, înființarea unor noi întreprinderi, sprijin pentru șomeri, crearea de locuri de muncă, sprijin pentru gospodării, capacitate de producție suplimentară de energie din surse regenerabile, producția de energie din surse regenerabile, transport public și reabilitarea terenurilor.

Calendarul estimat al lansărilor de apeluri este următorul:

Denumire Ghid solicitant 

Sprijin pentru IMM-uri (1A)

Dată est. lansare  apel 

20.10.2023

Dată est.  

deschidere apel 

20.12.2023

Sprijin pentru microintreprinderi (1.B) trim 4/2023 trim 1/2024
Sprijin pentru intreprinderi sociale (1.C) trim 4/2023 trim 1/2024
Sprijin pentru infrastructura de afaceri (1.D) trim 1/2024 trim 2/2024
Sprijin pentru intreprinderi de tip spin-off, spin-out si start-up  (1.E) trim 1/2024 trim 2/2024
Cresterea capacitatii AJOFM (2.A) trim 4/2023 trim 2/2024
Recoversie profesionala (2.B) trim 4/2023 trim 1/2024
Menținerea forței de muncă înalt calificata (2.C) trim 4/2023 trim 2/2024
Energie regenerabilă pentru gospodării (3.A) trim 1/2024 trim 1/2024
Capacitati de productie, transport si stocare de energie RES – cladiri publice (3.B) trim 1/2024 trim 1/2024
Transport public (3.C) trim 1/2024 trim 1/2024

Just Transition Groundwork în Conurbația Jiului

Adina Vințan de la Valea Jiului Society a adus în discuție importanța proiectului “Just Transition Groundwork” în Conurbația Jiului, subliniind nevoia de colaborare între toate părțile implicate în tranziție. A evidențiat că dezvoltarea economică durabilă poate fi atinsă prin colaborare și concentrarea pe proiecte cu impact pozitiv.

Oportunități economice în Conurbația Jiului

Simon Davies de la COWI Belgium a prezentat potențialele oportunități economice din regiunea Conurbația Jiului. A subliniat importanța investițiilor în energie verde, mobilitate nepoluantă și susținerea mediului de afaceri pentru a crea locuri de muncă și pentru a sprijini tranziția spre o economie sustenabilă.

Evenimentul a continuat cu prezentări din partea mediului public, în care consiliile județene din Gorj, Hunedoara și Dolj și Asociația de Dezvoltare Teritorială Integrată Valea Jiului au împărtășit experiențele lor în cadrul tranziției juste.

Ramona Fărău de la Agenția de Dezvoltare Regională Vest a prezentat procesul de stabilire a ideilor de proiecte, întocmirea portofoliului de proiecte, prioritizarea acestora și identificarea surselor de finanțare disponibile. Ea a subliniat importanța respectării termenelor limită pentru depunerea cererilor de finanțare, citirea atentă a ghidurilor de finanțare și asigurarea corectitudinii și conformității tuturor documentelor necesare pentru aplicare. A adăugat că  asistența tehnică este disponibilă pentru a sprijini autoritățile și actorii implicați în această tranziție importantă.

Etapele cheie ale procesului de pregătire a unui proiect sunt următoarele:

Stabilirea ideilor de proiecte: Acest pas implică identificarea nevoilor și deficiențelor, urmărirea rezolvării acestora și întocmirea unui portofoliu de proiecte.

Întocmirea portofoliului de proiecte: Aici se colectează ideile de proiecte și se consultă publicul și actorii locali relevanți. Se elaborează o listă de proiecte, un calendar de implementare și un buget orientativ pentru fiecare proiect.

Prioritizarea proiectelor din portofoliu: Proiectele prioritare se stabilesc printr-o metodologie transparentă și nediscriminatorie. Este important să se dezvolte o strategie de dezvoltare bazată pe aceste priorități.

Identificarea surselor de finanțare disponibile: Este vital să se identifice sursele de finanțare, inclusiv cele oferite de Guvernul României și Uniunea Europeană, și să se lege aceste surse de proiectele prioritare.

În final, participanții au fost îndemnați să se implice în dezvoltarea viitoarelor proiecte pentru regiunea Conurbația Jiului. Evenimentul s-a încheiat cu o invitație de a participa la un viitor eveniment programat pentru 18 octombrie la Târgu Jiu.

Această inițiativă este un prim pas în direcția unei tranziții juste și durabile în Conurbația Jiului și arată angajamentul comunității și al autorităților locale în fața provocărilor legate de schimbările climatice și tranziția energetică.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *