Peste 1000 de hunedoreni primesc alocație pentru susținerea familiei

Peste 1000 de hunedoreni primesc alocație pentru susținerea familiei. Potrivit datelor oficiale, în județul Hunedoara, în luna ianuarie, erau un număr de 1443 de beneficiari ai alocației pentru susținerea familiei. Drepturile plătite au fost în valoare de 273.049 de lei.

În luna decembrie a anului trecut, în județ au fost 1450 de beneficiari ai alocației pentru susținerea familiei. Alocația pentru susținerea familiei este o forma de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în creșteri și îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani.

Cuantumul lunar al alocației este stabilit prin raportare la indicatorul social de referință și se acordă în funcție de numărul de beneficiari. Alocația se acorda pe baza de cerere și declarație pe propria răspundere însoțită de actele doveditoare privind componenta familiei, veniturile acesteia si, după caz, privind frecventarea cursurilor școlare de către copiii aflați în întreținere. Actele se înregistrează la primăria localității în a cărei raza teritoriala își are domiciliul sau reședința familia
Pentru soluționarea cererii privind acordarea alocației de susținere, se va efectua ancheta sociala la domiciliul sau, după caz, la reședința familiei.
Stabilirea dreptului la alocație și a cuantumului acesteia se face prin dispoziția scrisa a primarului, iar dreptul la alocație se acorda începând cu luna următoare înregistrării cererii.
În vederea respectării condițiilor de acordare a alocației se efectuează anchete sociale la un interval de 12 luni sau ori de cate ori este nevoie.

 

Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *