Peste 7.400 de candidaţi sunt aşteptaţi să susţină proba scrisă a examenului naţional de definitivare în învăţământ

Peste 7.400 de candidaţi sunt aşteptaţi, miercuri, să susţină proba scrisă a examenului naţional de definitivare în învăţământ, în cele 42 de centre de examen din judeţe şi din Capitală. Cadrele didactice care promovează acest examen dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar.

Potrivit Ministerului Educaţiei, proba scrisă din cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ (sesiunea 2019) se va desfăşura miercuri, începând cu ora 10:00, în 42 de centre de examen (câte unul în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti). În acest an, proba va fi susţinută la 96 de discipline de examen.

Dintre cei 8.064 de candidaţi înscrişi la începutul anului şcolar, au fost admişi la proba scrisă 7.482 de candidaţi care au îndeplinit cumulativ următoarele condiţii: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puţin 1 an; calificativul pentru anul şcolar în curs „Bine” sau „Foarte bine”; media aritmetică a notelor obţinute la cele două inspecţii la clasă şi la evaluarea portofoliului profesional – minimum 8, dar note nu mai mici de 7 la probele menţionate anterior.

Conform Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, în vederea susţinerii probei scrise, candidaţii vor avea acces în sălile de examen cel mai devreme la ora 8.00 şi cel mai târziu la ora 8:45, în baza unui act de identitate/paşaport valabil. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore.

MEN arată că a fost înregistrat un număr mare de candidaţi înscrişi pentru disciplinele/specializările: limba română şi literatură pentru copii/metodica activităţii instructiv-educative din învăţământul preşcolar – învăţământ preşcolar în limba română (2.079); limba şi literatura română şi matematică/metodica predării acestora – învăţământ primar în limba română (1.367); educaţie fizică şi sport/specialitate şi metodica predării acesteia (856); limba şi literatura engleză/specialitate şi metodica predării acesteia (464); limba şi literatura română/specialitate şi metodica predării acesteia (401).

Subiectele, precum şi baremele de evaluare sunt asigurate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi vor fi afişate, după susţinerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro (ora 16:00) şi la avizierele centrelor de examen.

Lucrările scrise vor fi evaluate în 6 centre organizate la nivel naţional. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie cel puţin 8 pentru promovarea examenului.

Primele rezultate vor fi afişate în 31 iulie în centrele de examen şi pe definitivat.edu.ro. Contestaţiile se depun la centrele de examen, în 31 iulie, după afişarea rezultatelor, şi 1 august, până la ora 14:00. Rezultatele finale se afişează în centrele de examen şi pe site în 5 august.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, şi obiectivul acestui examen naţional.

Prin dobândirea definitivării în învăţământ, cadrul didactic depăşeşte stadiul de debutant şi poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învăţământ preuniversitar şi de a participa ulterior la susţinerea examenelor pentru obţinerea gradelor didactice.

viewscntnews.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.