Peste 90 de familii din Deva primesc un venit minim de incluziune

Un număr de 92 de familii și persoane singure din municipiul Deva, aflate în risc de excluziune socială, beneficiază de venitul minim de incluziune (VMI), în luna ianuarie 2024. Sprijinul financiar se acordă începând de anul acesta și înlocuiește venitul minim garantat și alocația pentru susținerea familiei.

 

Dreptul la acordarea venitului minim de incluziune este stabilit prin dispoziție scrisă a primarului, care poate fi consultată pe https://dasdeva.ro, Secțiunea Copii și Familie sau accesând link-ul: https://dasdeva.ro/index.php/copii_familie/ajutor_familie_detaliu/386, precum și la sediul Direcției de Asistență Socială Deva (Str. I.L. Caragiale, nr. 4, etaj 1).

 

Aproape jumătate din totalul solicitanților pentru care a fost stabilit dreptul la venitul minim de incluziune (48%) beneficiază doar de componenta ajutor de incluziune, în timp ce alți 10% beneficiază doar de sprijinul pentru familia cu copii – care are ca scop prevenirea sărăciei și încurajarea participării copiilor la educație, iar 42% beneficiază de ambele componente ale programului de asistență socială.

Pe de altă parte, mai mult de trei sferturi dintre titularii cererilor de acordare a venitului minim de incluziune (79%) sunt femei, iar 21% – bărbați.

 

DE REȚINUT! În cazul familiilor beneficiare de venit minim de incluziune care include componenta ajutor de incluziune, una dintre persoanele majore apte de muncă din familie are OBLIGAȚIA de a presta, lunar, activități sau lucrări de interes local pentru un număr de ore care se calculează proporțional cu cuantumul sumei acordate ca ajutor de incluziune.

Neîndeplinirea acestei obligații conduce la suspendarea plății ajutorului de incluziune pentru maximum 3 luni și, respectiv, la încetarea plății beneficiului, dacă obligația este neîndeplinită și în perioada de suspendare.

 

IMPORTANT! Persoanele singure/familiile care beneficiază de venit minim de incluziune au OBLIGAȚIA să comunice Direcției de Asistență Socială Deva orice modificare intervenită în componența familiei și/sau a veniturilor, în termen de maximum 10 ZILE lucrătoare de la data la care a intervenit modificarea. Comunicarea se face prin depunerea unei noi declarații pe propria răspundere privind modificările intervenite, însoțită de documente doveditoare.

 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE se pot obține la numerele de telefon 0254/218.030 / Tasta 1 și 0723.230.106, de luni până joi – între orele 8:00-16:30 și vineri – între orele 8:00-14:00.

 

Venitul minim de incluziune este reglementat de Legea nr. 196/2016 cu modificările și completările ulterioare și se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii.

Plata sumelor acordate cu titlu de venit minim de incluziune, aferente ajutorului de incluziune și/sau ajutorului pentru familia cu copii, se efectuează de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Hunedoara.

 

Direcția de Asistență Socială Deva

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *