PNRR – 3,6 miliarde de euro pentru România Educată

PNRR prevede alocarea a 3,6 miliarde de euro pentru România Educată, printre reforme fiind incluse dezvoltarea unui sistem de educaţie timpurie incluziv şi de calitate, bacalaureat reformat, iar ca investiţii 1.800 de microbuze verzi pentru transportul elevilor, 75.000 de săli de clasă dotate cu mobilier, 20.000 de locuri de recreere şi lectură, 20.000 de locuri de cazare nou create în campusuri universitare.

Aplicarea programului România Educată implică, potrivit PNRR, 6 reforme şi 18 investiţii, bugetul total fiind de 3,6 miliarde euro.

Reformele:

– Dezvoltarea unui sistem de servicii de educaţie timpurie pentru copiii de la naştere la 6 ani, unitar, incluziv şi de calitate, având la bază un mecanism eficient de cooperare interinstituţională şi de coordonare intersectorială, care să asigure beneficiarilor rate crescute de acces şi participare

– Reformarea sistemului de învăţământ obligatoriu prin creşterea autonomiei unităţilor de învăţământ în scopul identificării şi implementării unor măsuri specifice pentru prevenirea şi reducerea abandonului şcolar

– Constituirea unei rute profesionale complete, facilitată de un bacalaureat reformat, care să ofere elevilor oportunitatea unei rute deschise, cu acces la instituţii de învăţământ superior cu profil tehnic

– Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educaţiei

– Modificarea şi eficientizarea cadrului normativ pentru asigurarea standardelor de siguranţă şi calitate, prietenoase cu mediul, în unităţile de învăţământ preuniversitar şi universitar

– Reforma guvernanţei sistemului de învăţământ preuniversitar şi profesionalizarea managementului în condiţiile unei autonomii sporite a şcolilor.

La finalul acestor reforme şi investiţii se aşteaptă rezultate importante precum:

– Creşterea cu cel puţin 10% a numărului elevilor înmatriculaţi în cadrul liceelor agricole (până la cel puţin 90.000 elevi)

– 50 de şcoli noi

– 1.800 de microbuze verzi pentru transportul elevilor

– 75.000 de săli de clasă dotate cu mobilier

– 20.000 de locuri de recreere şi lectură

– 20.000 de locuri de cazare nou create în campusuri universitare

– 1175 SMART Lab-uri achiziţionate pentru unităţile de învăţământ de nivel gimnazial şi liceal

– 6176 şcoli care au primit resurse tehnologie pentru dotarea laboratoarelor de informatică şi pentru derularea învăţării in format virtual

– 140 de creşe înfiinţate şi operaţionalizate şi 412 servicii complementare (se înfiinţează în spaţii oferite de comunitate/diferiţi furnizori publici şi privaţi de educaţie, în localităţile izolate, dezavantajate unde nu se justifică construirea unei creşe/grădiniţe)

– 10 centre de învăţământ dual integrate, finalizate şi operaţionale, corelate cu cerinţele operatorilor economici din zona respectivă.

 

news.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.