Bilanțul activității polițiștilor de proximitate, din cadrul IPJ Hunedoara, în 2023

De la începutul anului 2023 polițiștii de proximitate au soluționat 2.193 de dosare penale, totodată  fiind soluționate și 1.419  de petiții primite de la cetățeni.

Polițiștii de proximitate au desfășurat la nivelul județului Hunedoara mai multe activități specifice printre care: 1000 de activități derulate în comunitate și 1.600 de persoane au fost consiliate. În activitățile polițiștilor în teren au vizat și gestionarea problemelor identificate la nivelul asociațiilor de proprietari, astfel că, 139 de cazuri au fost mediate.

De asemenea au fost aplicate 544  de sancțiuni contravenționale și au fost aplanate 795 de stări conflictuale.

Polițiștii de proximitate din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara au mai desfășurat și alte activități specifice, astfel:

  • verificarea în teren a 265 persoane, aflate sub supraveghere judiciară;
  • verificarea în teren a 517 persoane care dețin acte de identitate a căror valabilitate a expirat, conform datelor transmise de structurile de evidență a persoanelor;
  • punerea în executare a 298 de mandate de aducere;
  • 22 de participări la executări silite;
  • 398 de verificări, pe linia deținătorilor de câini periculoși.
  •  s-au pus în executare 210 de ordine de protecție, în ceea ce privește violența domestică

Siguranţa elevilor şi a personalului didactic în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în zona adiacentă acestora constituie una dintre condiţiile fundamentale pentru organizarea unui proces educaţional de calitate, performant. Totodată, prevenirea conduitelor violente în rândul minorilor şi aplicarea cu operativitate a unor măsuri de corecţie pentru minorii autori de infracţiuni pot determina, cu un grad mare de reuşită, formarea unor generaţii de tineri care resping tentaţiile ilicite şi anturajele delincvente.

Având în vedere faptul că delicvenţa juvenilă are implicaţii deosebite, iar înregistrarea unor astfel de incidente în şcoli induce un sentiment de insecuritate cu implicaţii negative asupra procesului educaţional, îmbunătăţirea climatului de siguranţă în incinta şi zona adiacentă unităţilor de învăţământ preuniversitar reprezintă un obiectiv prioritar, cu caracter permanent, pentru Poliţia Română.

În anul școlar 2022-2023, Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara, prin polițiștii de ordine publică, au asigurat climatul  de ordine şi siguranţă în zonele adiacente unităţilor de învăţământ preuniversitar, acţionând atât pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, atât prin aplicarea cu fermitate a prevederilor legale în vigoare, cât şi prin realizarea unor programe parteneriale cu instituţiile şcolare ori organizaţiile cu atribuţii în domeniu, acționând în baza „Planului teritorial comun de acțiune – cadru pentru creșterea gradului de siguranţă a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar”.

Pentru fiecare unitate de învățământ preuniversitar, la începutul anului școlar 2023-2024, a fost desemnat câte un polițist de proximitate care să răspundă în mod direct de prevenirea și combaterea fenomenului antisocial specific acestui domeniu, acesta făcând parte din Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar, constituită la nivelul fiecărei unități școlare.

 În cursul anului școlar 2022/2023, în zona adiacentă unităților școlare preuniversitare a fost instituită o medie zilnică de 48 patrule, pe itinerariile cărora au fost incluse unităţile de învăţământ, la care s-au înregistrat evenimente deosebite, în timpul sosirii şi plecării elevilor la/de la cursuri.

Pe linia activităților cu caracter informativ-preventiv adresate elevilor,  polițiștii de proximitate au participat la peste 700 de ore de curs, la care au fost  abordate tematici de natură judiciară, respectiv 264 pe linia prevenirii infracțiunilor cu violență, 112 pe linia prevenirii faptelor de bullying/cyberbullying, 44 pe linia prevenirii consumului de droguri, 11 pe linia prevenirii traficului de persoane, 59 pe linia prevenirii infracțiunilor contra patrimoniului, 47 pe linia respectării regimului circulației rutiere și 165 pe linia prevenirii delincvenței juvenile.

Totodată, au fost desfășurate 467 activități cu caracter informativ preventiv, a căror destinatari au fost alte categorii de beneficiari decât elevii, respectiv părinții, directorii unităților de învățământ și cadrele didactice implicate în gestionarea fenomenului violenței școlare.

 

La datorie, pentru a asigura cetățenilor un climat de siguranță publică, pe durata sărbătorilor de iarnă

 

În fiecare an, premergător şi pe timpul sărbătorilor de iarnă, au loc activităţi în spaţiul public, la care participă numeroase persoane, fapt ce impune adaptarea misiunilor din competenţa structurilor Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, astfel încât să fie asigurată o capacitate corespunzătoare de acţiune şi intervenţie, pentru crearea condiţiilor necesare creşterii gradului de siguranţă al cetăţenilor.

Astfel, începând cu jumătatea lunii decembrie se vor desfăşura adunări de comemorare Revoluţiei din Decembrie 1989, slujbe ocazionate de sărbătorile religioase, dar şi manifestări cultural – artistice cu public numeros, context în care este nevoie să fie dispuse şi aplicate măsuri coerente şi adecvate pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice în pieţe sau în alte locuri publice, precum şi în zona lăcaşurilor de cult.

Măsuri similare se impun şi ca urmare a aglomerărilor de persoane în staţiunile turistice de agrement montane, precum şi a creşterii valorilor de trafic pe căile rutiere şi pe calea ferată.

Tot în această perioadă se manifestă o creştere a activităţilor comerciale specifice sezonului de iarnă (cu produse agroalimentare, brazi, materiale pirotehnice etc.).

În acest context, conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara a dispus suplimentarea  dispozitivelor de ordine și siguranță publică aflate în teren, în funcție de specificul situației operative existente la nivelul județului, în vederea realizării unui climat corespunzător de siguranță civică, precum și pentru prevenirea comiterii infracțiunilor în locurile publice.

Scopul măsurilor dispuse îl constituie menținerea gradului de siguranţă al cetăţenilor, prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, de natură contravenţională sau penală.

Un alt obiectiv prioritar îl constituie prevenirea și combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere grave şi asigurarea unui trafic fluent pe drumurile publice.

Pentru realizarea acestui obiectiv, poliţiştii rutieri vor acționa pe principalele artere de circulaţie, în punctele cu risc ridicat de accidente şi la orele semnalate cu trafic intens, pentru verificarea echipării autovehiculelor pentru condiţiile de iarnă, prevenirea accidentelor rutiere, evitarea blocajelor şi fluidizarea circulaţiei.

De asemenea, dacă situația meteo-rutieră o va impune, împreună cu administratorii drumurilor publice, vor fi stabilite şi puse în aplicare măsurile necesare pentru asigurarea și menţinerea viabilităţii drumurilor, respectiv instalarea semnalizării rutiere specifice sezonului rece, solicitarea montării panourilor parazăpezi pe drumurile cu risc de înzăpezire.

În caz de nevoie, dacă ați asistat ori aveți cunoștință despre comiterea unei fapte antisociale, sesizaţi la cel mai apropiat poliţist, ori apelaţi Numărul  Unic de Urgenţă 112!

Polițiștii  Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara doresc să aveți parte de zile frumoase și liniștite!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *