5 mai, data limită pentru publicarea listei finale a posturilor din învățământ

Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara face precizări pentru candidaţii concursului naţional de ocupare a posturilor didactice – sesiunea 2023.

Organizarea şi desfăşurarea concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice şi a catedrelor declarate vacante sau rezervate în învăţământul preuniversitar, pentru anul şcolar 2023-2024, se face în conformitate cu prevederile art. 64-81 din Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2023-2024, aprobată prin OME nr. 6218/2022.

„Lista posturilor didactice, a catedrelor vacante şi rezervate, complete şi incomplete, pentru concursul naţional se publică în data de 5 mai 2023 pe site-ul ME, pe site-ul ISJ Hunedoara / Forum public/secţiunea Titularizare 2023 şi se afişează la sediul ISJ Hunedoara”, arată ISJ Hunedoara.

Cererile-tip de înscriere la concursul național de ocupare a posturilor didactice, sesiunea 2023, însoțite de copii de pe documentele solicitate, se înregistrează la secretariatul comisiei județene de organizare şi desfășurare a concursului, conform Calendarului.

Dosarele candidaţilor, (DOSARE PLIC!) întocmite în conformitate cu cerinţele Cererilor – tip, se înregistrează la următorul centru de înscriere stabilit de Consiliul de administraţie al ISJ Hunedoara, la propunerea Comisiei judeţene de mobilitate. Palatul Copiilor Deva Adresa: DEVA, Str. MIHAI EMINESCU Nr.17, Judeţul HUNEDOARA, Tel. / Fax 0254.215720.

Graficul de depunere a dosarelor pe discipline de concurs la centrul de înscriere se face public până în data de 5 mai 2023.

 

Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *