Primăria Municipiului Deva – Anunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

Primăria Municipiului Deva
Anunţ

referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

Astăzi, 12.04.2024, Primăria Municipiului Deva anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de act normativ:

Aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă rezidențială” generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, strada Horea, nr.120.

Documentația aferentă proiectului de hotărâre include: proiect de hotărâre, anexe la proiect, referat de aprobare, raport compartiment de specialitate,

  • Documentaţia poate fi consultată pe site-ul Primăriei Municipiului Deva: www.primariadeva.ro – Secțiunea: Ședințe de Consiliu local – Transparență decizională – Proiecte de hotărâri 2024, pe Monitorul oficial local – Secțiunea – Alte documente – 6.4 – Informare asupra proiectelor de acte administrative cu caracter normativ și la sediul Primăriei Municipiului Deva, Piața Unirii, nr.4.
  • Proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la sediul Primăriei Municipiului Deva, Compartimentul Centrul de informare a cetățenilor.

Eventualele propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională, se pot depune până la data de 22.04.2024, folosind formularul pentru colectarea de sugestii, propuneri, opinii cu valoare de recomandare, disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul www.primariadeva.ro – Secțiunea: Ședințe de consiliu local – Transparență decizională – Propuneri sugestii pentru proiectele de hotărâre, pe adresa de e-mail: primar@primariadeva.ro sau la sediul Primăriei Municipiului Deva – Compartimentul Centrul de informare a cetățenilor, de luni până joi, între orele 8:00 – 16 :00 și vineri între orele 8:00 – 14:00.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind…………”(se va menționa titlul proiectului la care se face referire).

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.primariadeva.ro.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 22.04.2024,.
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0254232310, e-mail:apl@primariadeva.ro, Compartiment administrație publică locală.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *