RAPORT: Ce activități au desfășurat cei de la Poliția Locală Deva, în luna mai 2023

În perioada 01.05.2023 – 31.05.2023, polițiștii locali din cadrul Direcției Poliția Locală Deva, având la bază prevederile Legii nr. 155/2010 Poliției Locale coroborate cu prevederile HG nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-Cadru de organizare și funcționare a poliției locale și cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici (r) precum și în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local Deva, au acționat în raza de competență, înregistrând următoarele rezultate:

  1. Structura Ordine și Liniște Publică (OP):

Polițiștii locali au aplicat un număr de 90 sancțiuni

 

  1. Structura Circulație pe Drumurile Publice (CR):

Polițiștii locali au aplicat un număr de 267 sancțiuni

 

III. Structura Disciplina în Construcții, Activitate Comercială, Protecția Mediului:

Polițiștii locali au aplicat un număr de 26 sancțiuni

  1. Centrul Monitorizare Video Trafic:

S-au preluat un număr de 200 sesizări telefonice.

De asemenea, operatorii din cadrul compartimentului Operator Trafic Supraveghere, au avut un număr de 144 sesizări şi s-au efectuat 213 de identificări în Baza Națională de Date. Totodată, au pus la dispoziția lucrătorilor din cadrul Serviciului Investigații Criminale probatoriu video în vederea soluționării unui număr de 9 dosare penale.

ALTE ACTIVITĂȚI:

 

  • Structura Ordine și Liniște Publică:

 

– polițiștii locali asigură transportul de valori de la Primăria Municipiului Deva la Trezorerie și retur;

– asigură transportul și protecția personalului din cadrul DPLEPSC, a ofițerului de stare civilă pentru buna desfășurare a activității de oficiere a căsătoriilor în afara sediului Casei Căsătoriilor;

– asigură protecția personalului din aparatul de specialitate al primarului, prin paza care se efectuează permanent la ușa de acces în Primăria Municipiului Deva;

– asigură protecția personalului din cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale Deva, prin paza care se efectuează permanent la sediul instituției;

– însoțesc executorii judecătorești la evacuările din imobilele aparținând Primăriei Municipiului Deva;

– au soluționat un număr de 57 sesizări telefonice primite de la cetățeni prin dispecerat;

– au soluționat un număr de 5 sesizări telefonice primite de la operatorii din CMVT;

– sesizări scrise –6 răspunsuri;

– sesizări prin aplicaţia Deva 24 – 3 răspunsuri;

– răspund si soluționează sesizări telefonice venite prin Dispeceratul Poliției  Locale;

De asemenea, prin efectuarea patrulelor mobile și pedestre, se previne săvârșirea eventualelor fapte de natură antisocială care ar putea periclita viața și integritatea persoanelor.

 

  • Structura Circulație pe Drumurile Publice:

 

– dirijarea/fluidizarea circulației rutiere în zona unităților școlare –zilnic;

– restricționarea traficului rutier cu ocazia lucrărilor la carosabil-4 acțiuni;

– restricționarea traficului rutier cu ocazia adunărilor publice – 5 acțiuni  ;

– au răspuns prin aplicația Deva 24, la un număr de 11 sesizări;

– au soluționat un număr de 136 de sesizări telefonice primite de la cetățeni prin dispecerat;

– au primit la audiențe 5 persoane;

– au soluţionat un număr de 138 sesizări de la operatorii din C.M.V.T.;

– au soluţionat 4 petiţii primite de la cetăţeni;

– autovehicule fără stăpân/abandonate, monitorizate 14;

– autovehicule staţionate neregulamentar, ridicate 65;

– autovehicule fără stăpân/abandonate, ridicate de proprietari în urma somaţiei 6;

– au implementat 205 P.V., în Baza Naţională de Date a Poliției Române.

 

  • Structura Disciplina în Construcții, Activitate Comercială, Protecția Mediului:

 

– polițiștii locali au efectuat un număr de 16 controale pentru identificarea lucrărilor de construcții executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu,;

– polițistii locali au verificat un număr de 4 firme privind afişajul publicitar, şi orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice;

– polițistii locali au făcut zilnic pânde la locurile de depozitare ilegala a deșeurilor; au verificat zilnic zonele verzi din intravilanul localitații și curațenia stradalâ;

– politisţii locali au verificat un număr de 82 de societăţi comerciale, a  4 persoane fizice autorizate , a 8 producători particulari, 10 comercianţi ambulanţi în pieţele agroalimentare si târguri precum şi respectarea prevederilor legale de către administratorii pieţelor agroalimentare;

 

În cadrul tuturor structurilor mai sus amintite se fac cercetări ori de câte ori este nevoie, pentru soluționarea cu celeritate a tuturor reclamațiilor scrise/telefonice venite din partea cetățenilor cât și a sesizărilor venite prin aplicația ,,Deva 24’’.

 

Direcția Poliția Locală Deva

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *