Raportul Guvernului României cuprinzând măsurile adoptate pentru prevenirea și combaterea epidemiei COVID-19

GUVERNUL ROMÂNIEI

 PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR

Domnului MARCEL – ION CIOLACU

Președintele Camerei Deputaților

SENATUL ROMÂNIEI

Domnului ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

Președintele interimar al Senatului

 

Având în vedere evoluția situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 pe plan intern și internațional, în conformitate cu dispozițiile art.93 alin.(1) și ale art.100 din Constituția României, republicată, Președintele României a instituit starea de urgență pe întreg teritoriul României pe o durată de 30 de zile prin Decretul nr.195/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.212 din 16 martie 2020.

În condițiile amplificării efectelor pandemiei, Președintele României a prelungit starea de urgență pe întreg teritoriul României pe o durată de 30 de zile prin Decretul nr.240/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.311 din 14 aprilie 2020.

Decretele prezidențiale sus-menționate au stabilit măsurile de primă urgență cu aplicabilitate directă, respectiv cu aplicabilitate graduală, care trebuie dispuse și aplicate de instituțiile competente în domenii vitale precum ordine publică, economie, sănătate, muncă și protecție socială, justiție, afaceri externe, stare civilă, fonduri europene, transporturi și infrastructură, educație și cercetare.

Prin Hotărârea Parlamentului României nr.4/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 16 aprilie 2020, au fost încuviințate măsurile adoptate de Președintele României pe întreg teritoriul României.

La art.5 alin.(1) din Hotărârea Parlamentului menționată, s-a stabilit faptul că Guvernul României prezintă Parlamentului, la fiecare 7 zile sau ori de câte ori este necesar, un Raport cuprinzând măsurile adoptate sau preconizate pentru prevenirea și combaterea pandemiei COVID-19 și motivele care le-au determinat.

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL GUVERNULUI ROMÂNIEI

pe perioada stării de urgență
instituită de Președintele României

 

Partidul Național Liberal a preluat guvernarea României într-o situație economică deosebit de dificilă, marcată de puternice dezechilibre economice, de lipsa investițiilor publice, de ritmuri scăzute ale productivității, de o capacitate administrativă redusă, de o creștere economică fragilă, bazată aproape exclusiv pe consum. Mai mult decât atât, absorbția fondurilor europene a avut un nivel deosebit de redus în perioada 2014-2019, cu impact asupra marilor proiecte de infrastructură, investițiile publice fiind sacrificate pe fondul majorării nesustenabile a cheltuielilor. În perioada de creștere economică 2016-2019, ritmul alocărilor pentru investiții publice s-a menținut sub nivelul de 4% din PIB, ca efect al scăderii constante a veniturilor fiscale. Ca urmare a estimărilor nerealiste de venituri, anul fiscal 2019 s-a încheiat cu un deficit bugetar de 48,3 miliarde lei, reprezentând 4,6% din Produsul Intern Brut (PIB), cu mult peste criteriul de convergență nominală impus de Uniunea Europeană statelor membre, de 3% din PIB.

Aceste aspecte demonstrează că modelul economic eronat, promovat de guvernările anterioare, a dezechilibrat structural economia românească într-un context economic favorabil. Este și motivul pentru care Comisia Europeană avertiza în anul 2019 asupra faptului că România este statul membru cel mai vulnerabil în situația declanșării unei crize economice. În acest sens, evoluția deficitului structural, care a urcat la aproximativ 3,71% din PIB în anul 2019[1], a eliminat orice spațiu fiscal disponibil, orice rezervă financiară suplimentară care ar fi putut să fie utilizată în perioadele economice dificile. În acest sens, agențiile internaționale de rating au emis avertismente, încă din anul 2019, asupra direcției economice greșite spre care se îndrepta România, motiv pentru care, recent, au modificat perspectiva de țară a României de la stabilă la negativă.

Mai trebuie adăugat faptul că, în perioada 2017-2019, ritmul de creștere a prețurilor din România a fost cel mai mare din spațiul Uniunii Europene. În septembrie 2019, inflația a atins un nivel de 3,5%, în creștere semnificativă față de anul 2018, în condițiile în care populația fusese deja afectată de majorările de prețuri din anii 2017 și 2018. Prețurile produselor și serviciilor de bază au suferit majorări considerabile: gazele naturale +10,7%, energia termică +10,6%, energia electrică +9,7%, apa și serviciile de salubritate +10%, combustibilii +17,5% și legumele +27,9%[2].

Pe lângă aceste aspecte, guvernele anterioare au ascuns constant starea reală a finanțelor publice din România prin amânarea plății unor cheltuieli esențiale: întârzieri la rambursarea TVA, întârzierea plății concediilor medicale către firme, întârzieri în plata facturilor pentru lucrările de investiții efectuate de operatorii privați în cadrul diferitelor programe naționale. Numai în cursul anului 2019, datoriile guvernului către mediul privat se ridicau la peste 10 miliarde lei, restrângând și capacitatea firmelor private de a se dezvolta, de a face investiții și de a se consolida în fața unor situații nefavorabile.

Într-o descriere succintă, acesta a fost contextul economic cu care s-a confruntat România la declanșarea pandemiei de coronavirus. Dezechilibrele economice acumulate și degradarea structurală a cheltuielilor din bugetul de stat s-au repercutat direct asupra unor sectoare esențiale ale vieții sociale. Lipsa investițiilor reale în sistemul de învățământ a pus în dificultate continuarea cursurilor din învățământul preuniversitar și universitar în sistem online, după suspendarea cursurilor în toate școlile din România. De asemenea, ritmul investițional deosebit de scăzut din domeniul sanitar a fost pus în evidență odată cu intensificarea numărului de îmbolnăviri, prin: stocuri zero de materiale sanitare și medicamente specifice, numărul deosebit de mic de paturi în secțiile de terapie intensivă, lipsa ventilatoarelor, lipsa materialelor de protecție pentru personalul medical care a intrat în contact cu pacienții afectați de virusul SARS-COV2.

Mai mult decât atât, instituțiile deconcentrate cu un rol esențial în protecția stării de sănătate a populației – Direcțiile de Sănătate Publică Județene – și-au arătat limitele imediat ce numărul de cazuri de îmbolnăviri a început să crească la nivel național, demonstrând neglijența deosebit de gravă a guvernelor anterioare pentru aceste structuri: numărul subdimensionat de angajați la nivelul majorității județelor, infrastructura deficitară, inexistența materialelor sanitare esențiale, lipsa pregătirii anterioare pentru a putea răspunde eficient în situația apariției unei epidemii, lipsa unor regulamente precise de acțiune.

În acest context dificil, Guvernul PNL a reușit să răspundă adecvat, prin măsuri corecte, atât provocărilor emergente din sectorul economic, cât și celor care s-au dezvoltat exponențial în sectorul sanitar.

Un prim set de măsuri a vizat aspecte economice esențiale, astfel încât economia națională să nu intre într-un blocaj major la sfârșitul anului trecut și începutul anului curent. Astfel, într-un timp record, Guvernul PNL a reușit să promoveze, la sfârșitul anului 2019, o rectificare bugetară care a rezolvat cele mai stringente probleme economice ale momentului: s-au asigurat resursele pentru rambursarea sumelor restante de TVA și a concediilor medicale către agenții economici privați, s-au plătit facturile pentru toate obiectivele de investiții restante la plată, în baza verificării veridicității efectuării lucrărilor, s-au asigurat resurse pentru salvarea unor companii naționale esențiale din domeniul transporturilor sau din domeniul energetic, s-au asigurat banii necesari pentru a plăti toate obligațiile guvernamentale stabilite în baza legilor. De asemenea, într-o perioadă extrem de scurtă, Guvernul PNL a reușit să elaboreze și să adopte, înainte de începutul anului 2020, un proiect de buget onest, realist, care acoperă toate obligațiile de plată prevăzute prin legile aflate în vigoare și să asigure nu mai puțin de 50 de miliarde de lei pentru investiții publice.

Trebuie precizat faptul că Guvernul PNL a adoptat o serie de măsuri în domeniul sanitar, chiar înainte de confirmarea primelor cazuri de SARS – COV2 pe teritoriul României. Primele dintre acestea au vizat asigurarea stocurilor sanitare de urgență prin achiziția de materialele sanitare și de aparatură medicală în valoare de 220 milioane de lei, precum și prin evaluare potențialului firmelor românești de a produce materiale de protecție. Tot în sensul asigurării resurselor sanitare interne, Guvernul a luat măsura interzicerii temporare a exportului paralel de medicamente și a plafonat taxa plătită de producătorii de medicamente, denumită claw-back.

Un grad mare de complexitate în gestionarea crizei l-au avut, fără îndoială, fluxurile foarte mari de români care au tranzitat frontierele de stat ale României, provenind din state cu factor mare de risc la îmbolnăvire. În luna martie, au intrat în țară peste 805.000 cetățeni români, iar în luna aprilie, peste 140.000. Chiar dacă pentru scurt timp unele decizii au generat, poate, nemulțumire în rândul unor persoane, măsurile impuse de Guvernul PNL – izolarea la domiciliu, carantinarea, spitalizarea persoanelor depistate pozitiv și efectuarea de anchete epidemiologice – și-au demonstrat pe deplin eficacitatea, rata de îmbolnăviri fiind, astfel, substanțial mai mică, în comparație cu alte state din Uniunea Europeană.

Am adoptat, de asemenea, măsuri preventive care au fost implementate gradual și care au contribuit la diminuarea răspândirii virusului în România. În această categorie se înscrie suspendarea cursurilor din toate unitățile de învățământ din România și suspendarea oricăror întruniri publice la care ar fi trebuit să participe un număr de 1.000 de persoane, care a fost redus ulterior la 100 de persoane. Tot în scop preventiv s-au instituit măsuri de limitare a circulației persoanelor către/din România în afara țării, concomitent cu intensificare măsurilor de asigurare a transportului de mărfuri care să furnizeze suficiente bunuri pentru consumul național, asigurat prin intermediul rețelelor de magazine.

În contextul deficitului cronic de personal medical care s-a manifestat în ultimii ani în România, este important de precizat faptul că, în procedură de urgență, Guvernul României a declanșat demersuri specifice pentru angajarea de personal medical, atât în direcțiile de sănătate publică, cât și în sistemul ambulanțier, majorând numărul de personal cu 2.000 de posturi.

Tot în domeniul sanitar, achizițiile de aparatură au crescut substanțial capacitatea de intervenție și de testare a sistemului sanitar românesc, ajungând în prezent la 16.000 de teste zilnice. De asemenea, am asigurat toate resursele financiare, astfel încât să acoperim toate cheltuielile necesare pentru carantina persoanelor afectate, într-un context dificil creat de numărul mare de persoane pentru care a fost necesară măsura carantinei instituționalizate.

În perioada de după instituirea stării de urgență, Guvernul României a promovat mai multe măsuri economice și sociale pentru atenuarea efectelor economice negative generate de extinderea epidemiei.

Pe de o parte, s-a avut în vedere păstrarea locurilor de muncă pentru angajații acelor operatori economici care și-au întrerupt parțial sau total activitatea, asigurându-se de la bugetul de stat, prin mecanismul șomajului tehnic, 75% din salariu, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut pe economie. De asemenea, ca efect al suspendării cursurilor școlare, am asigurat resursele necesare pentru ca unul dintre părinți să poată îngriji copilul/copiii, de acasă, fără a-și pierde locul de muncă. Pentru toate celelalte categorii de prestații și indemnizații sociale, Guvernul a luat măsurile specifice, astfel încât nicio persoană să nu fie afectată în această perioadă.

Pe de altă parte, am reușit să asigurăm resurse financiare, din bugetul național și din fonduri europene, pentru a sprijini agenții economici în această perioadă extrem de dificilă. Un prim set de măsuri a vizat componenta fiscală și s-a transpus în: prorogarea termenelor pentru depunerea declarațiilor fiscale, acordarea de bonificații de până la 10% pentru plata anticipată a impozitului pe profit, suspendarea temporară a popririlor și executărilor silite, acordarea de credite cu dobândă zero și garanții de până la 90% din partea statului, atât pentru linii de credite, cât și pentru realizarea de investiții, amânarea termenului de plată pentru impozitul pe clădiri, terenuri și mijloace de transport, de la 31 martie la 30 iunie 2020, amânarea cu până la 9 luni a ratelor pentru creditele bancare, generalizarea sistemului național electronic de plată, prin extinderea portalului ghișeul.ro și pentru persoanele juridice, rambursarea imediată a taxei pe valoarea adăugată, fără control prealabil, ci cu un control ulterior încetării stării de urgență, facilitarea amânării temporare a plății utilităților pentru sediile sociale ale firmelor aflate în dificultate, decontarea tuturor lucrărilor de investiții publice realizate de operatori privați, care s-au ridicat la peste 1,5 miliarde lei numai în primul trimestru, prelungirea valabilității tichetelor de vacanță, pentru a ajuta la relansarea turismului românesc cât mai curând posibil, scutirea de TVA și taxe vamale pentru importurile de materiale destinate prevenirii și combaterii virusului SARS-COV2, generalizarea relației contribuabil – autoritate statală prin intermediul instrumentelor online și depunerea sau eliberarea electronică a majorității documentelor, inclusiv a certificatelor de urgență.

Ceea ce trebuie remarcat este faptul că Guvernul PNL a reușit să utilizeze la potențial maxim finanțarea măsurilor din perioada stării de urgență, din resurse financiare europene nerambursabile. Numai valoarea fondurilor europene destinate sistemului medical va atinge 1,16 miliarde de euro în anul 2020 și peste 4,5 miliarde euro începând cu 2021.

Astfel, Guvernul a luat o serie de măsuri pozitive înaintea izbucnirii crizei în România și a continuat să acționeze în vederea protejării românilor în fața acestei pandemii.

 

La momentul apariției focarului în Europa, înaintea decretării stării de urgență, Guvernul a luat următoarele măsuri, care au fost adoptate gradual și care au contribuit la diminuarea șocului provocat de pandemie:

 • Pornind de la alerta declanșată la nivel global determinată de apariția în provincia Wuhan din China a unor focare de infecție cu un nou coronavirus, a fost aprobat Ordinul Ministrului Sănătății nr. 85 din 23.01.2020 privind constituirea Grupului de lucru pentru monitorizarea și managementul potențialelor infecții cu noul coronavirus (2019-nCoV). Documentele și informațiile venite din partea acestuia au contribuit substanțial la prevenirea multiplicării focarelor în România;
 • În data de 4 februarie, Guvernul a emis o Ordonanță de Urgență (nr.11/2020) pentru pregătirea stocurilor de rezervă în situații de epidemii și pregătirea României pentru prevenirea infecțiilor cu coronavirus. Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate a fost autorizat să cumpere în regim de urgență produsele care lipseau din stocurile naționale. Au fost alocate peste 220 milioane de lei pentru achiziția de echipamente și materiale necesare;
 • S-a instituit măsura de carantinare pentru persoanele care veneau în România din Italia, din regiunile afectate de SARS-CoV2, respectiv izolarea la domiciliu a persoanelor suspecte de infectare sau cele care veneau din alte zone cu probleme;
 • S-a introdus chestionarul pentru evaluarea riscului de îmbolnăvire cu COVID-19 la UPU/CPU/Camera de gardă și s-a impus aplicarea unui chestionar privind aflarea țării de proveniență la intrarea în România prin punctele de trecere a frontierei;
 • S-au introdus gradual măsuri de interzicere a oricăror activități care presupun participarea unui număr inițial de 1000 persoane, apoi de 100 de persoane;
 • S-au suspendat cursele aeriene spre și dinspre Italia începând cu data de 09.03.2020;
 • S-au suspendat cursurile din toate unitățile de învățământ preuniversitar începând cu data de 11.03.2020;
 • S-a suspendat transportul rutier de persoane pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport spre Italia și dinspre Italia spre România, începând cu data de 10.03.2020;
 • S-a interzis, pentru o perioadă de 6 luni, prin ordin al ministrului sănătății, distribuția în afara teritoriului României a medicamentelor, dispozitivelor medicale și materialelor sanitare esențiale în prevenția și tratarea infecției cu COVID-19;
 • S-a instituit obligativitatea decalării programului de lucru al personalului din instituțiile publice cu un număr de peste 99 de angajați care utilizează transportul public în comun;
 • S-au închis temporar unele puncte de trecere a frontierei în care se înregistra un trafic redus;
 • S-a instituit măsura izolării la domiciliu (în locația declarată la intrarea în țară), pentru o perioadă de 14 zile, pentru toate persoanele asimptomatice care sosesc în România din țările unde sunt confirmate cel puțin 500 cazuri;
 • S-a inițiat pregătirea de spații special destinate carantinei persoanelor intrate pe teritoriul României la nivelul tuturor județelor. S-a suplimentat numărul de posturi în sistemul sanitar, pentru a permite angajarea de personal medical suplimentar.

 

Măsuri adoptate după instituirea stării de urgență de către Președintele României (conform Decretelor nr.195/2020 și nr.240/2020)

După instituirea stării de urgență pe întreg teritoriul României, pentru o perioadă de 30 de zile, Ministerul Afacerilor Interne a stabilit un mecanism interinstituțional pentru implementarea și raportarea măsurilor aferente domeniilor prevăzute în Decretul nr. 195/2020. Prevederile incluse în decretele de instituire și de prelungire a stării de urgență au fost puse în aplicare prin 10 ordonanțe militare și prin alte acte normative emise de Guvern.

Resursele necesare pentru implementarea măsurilor adoptate pe domenii au fost asigurate printr-o primă rectificare bugetară pentru anul 2020 și completate prin utilizarea fondurilor europene.

 

Cele mai importante măsuri adoptate pe domenii:

 

Sănătate

 • Creșterea numărului centrelor de testare la 64 de centre în prezent și a capacității de testare la peste 16.000 de teste pe zi;
 • Suplimentarea constantă a bugetelor Ministerului Sănătății și Ministerului Afacerilor Interne pentru susținerea centrelor de carantină și pentru gestionarea eficientă a infecțiilor cu SARS-CoV-2;
 • Raportarea zilnică de către I.N.S.P., prin Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției, a stadiului infecțiilor cu SARS-CoV-2 la nivel național;
 • Creșterea numărului liniilor telefonice dedicate TelVerde;
 • Demararea producției de izolete omologate la nivel național și stimularea producției interne de măști pentru populație și spitale;
 • Reglementarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman și aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19 cu listele spitalelor de suport pentru pacienții testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2;
 • Achiziționarea permanentă de echipamente sanitare, aparatură medicală și materiale de protecție;
 • Includerea a 43 de unități de specialitate în program pentru realizarea RT – PCR, fiind alocat un buget de 26.833.000 lei pentru producerea a 134.165 teste RT – PCR;
 • Asigurarea suplimentară a resurselor umane pentru unitățile spitalicești, prin întreruperea stagiilor de pregătire a rezidenților și includerea acestora în activitatea curentă a secțiilor de boli infecțioase, terapie intensivă sau în U.P.U., în raport de nevoile identificate de spitale;
 • Plata unui stimulent lunar de 2.500 de lei pentru aproximativ 75.000 de cadre medicale implicate direct în tratarea pacienților suspecți sau bolnavi de coronavirus;
 • Realizarea formațiunii medicale ROL 2 și a unei tabere cu capacitatea de 500 locuri pentru cartiruirea personalului triat și introdus în izolare/carantină, în incinta Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan” din Otopeni.

 

Economie

 • Sprijin pentru susținerea IMM (prin Programul IMM Invest), astfel încât acestea să aibă acces cât mai rapid la finanțare, prin garantarea liniilor de credit și a creditelor pentru investiții, cu dobândă subvenționată de Guvern;
 • Amânarea ratelor bancare cu 9 luni, pentru persoane fizice și juridice;
 • Amânarea termenului de plată pentru impozitele pe clădiri, pe teren, pe mijloace de transport, de la 31 martie la 30 iunie 2020;
 • Prorogarea termenului de depunere a situațiilor financiare până la 31 iulie 2020;
 • Suspendarea popririlor și a executărilor silite făcute de ANAF pentru creanțele bugetare pe perioada stării de urgență cu excepția celor din cauze penale;
 • Extinderea Sistemului National Electronic de Plată, operabil de pe ghiseul.ro pentru toți contribuabilii;
 • Rambursarea imediată a TVA, urmată de un control ulterior stării de urgență;
 • Decontarea facturilor pentru lucrări de construcții ale autorităților locale în valoare de 1,5 miliarde de lei;
 • Acordarea de bonificații fiscale cuprinse între 5% și 10% pentru firmele românești, inclusiv pentru microîntreprinderi care plătesc anticipat impozitul pe profit;
 • Solicitarea oficială adresată de Guvern Comisiei Europene pentru scutiri de taxe vamale și de TVA acordate companiilor care importă produse destinate prevenirii și combaterii Covid 19;
 • Eliberarea, la cererea operatorilor economici, a certificatelor de situație de urgență în baza documentelor justificative, prin sistem on-line;
 • Plafonarea temporară a prețurilor pentru utilități (energie electrică și termică, gaze, alimentare cu apă, salubritate, carburanți etc.), în limita prețului mediu din ultimele 3 luni înaintea declarării stării de urgență;
 • Reglementarea emiterii și prelungirii valabilității tichetelor de vacanță, ca modalitate de stimulare a turismului românesc, în perioada de după încetarea stării de urgență;
 • Susținerea agriculturii românești prin acordarea a 150 de milioane de lei, din care 75 de milioane de lei bani europeni, pentru apicultori pentru 2020-2022, alocarea sumei de un milion de lei pentru angajarea tinerilor în agricultură și a unui milion de lei pentru reducerea accizei la motorină în acvacultură;

 

Muncă și protecție socială

 • Reglementarea și asigurarea fondurilor necesare introducerii șomajului tehnic. Primele cereri au intrat deja în plată;
 • Acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ;
 • Pentru acordarea beneficiilor și a prestațiilor sociale, în conformitate cu prevederile OUG nr.30/2020, cererile pot fi depuse inclusiv pe cale electronică;
 • Certificatele de încadrare a copilului într-un grad de handicap și atestatele de asistent maternal eliberate de comisia pentru protecția copilului, precum și certificatele de încadrare în grad și tip de handicap eliberate de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap a căror valabilitate expiră în perioada de urgență declarată își prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgență;
 • Prelungirea acordării stimulentelor de inserție și a indemnizațiilor de care beneficiau părinții, potrivit legii;
 • Acordarea de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate pentru carantină și persoanelor care nu îndeplineau stagiul de asigurare;
 • Prelungirea acordării indemnizației de șomaj pentru cei cărora le încetează acest drept pe perioada stării de urgență, iar în cazul pensionarilor, suspendarea sau neînceperea executării silite asupra drepturilor lunare plătite și prin casele sectoriale de pensii;
 • Implementarea prelungirii certificatului de încadrare în grad de handicap la copii și adulți cu dizabilități pentru evitarea aglomerărilor și expunerii la contacte multiple;
 • Implementarea procedurii de transmitere alternativă (online/poștă) a documentelor administrative sau a diferitelor beneficii sociale (bilete tren, transport) pentru persoanele cu dizabilități;
 • Prelungirea valabilității certificatelor de acreditare a furnizorilor de servicii sociale și licențele serviciilor sociale, provizorii și de funcționare, a căror valabilitate expiră în perioada de urgență declarată, până la încetarea stării de urgență.

 

Ordine publică:

 • Instituirea măsurii de luare în evidență a persoanelor care intră pe teritoriul național;
 • Escortarea de către personalul Ministerului Afacerilor Interne, în sistem monitorizat/releu (până la limita județului) a convoaielor auto ale persoanelor sosite din zone cu risc epidemiologic;
 • Transportul cetățenilor români repatriați pe cale aeriană spre locurile de domiciliu sau carantinare.
 • Suspendarea zborurilor către Spania, Austria, Belgia, Elveția, Franța, Germania, Italia, SUA, Marea Britanie, Olanda, Turcia și Iran și din aceste state către România;
 • Reglementarea tranzitului lucrătorilor transfrontalieri prin P.T.F.;
 • Constituirea, la nivel național, a unor echipe mixte de cercetare și documentare, pentru verificarea modului în care sunt respectate condițiile de izolare, corectitudinea informațiilor furnizate de cetățenii care intră în România și orice alte aspecte ce țin de asigurarea ordinii publice și eficiența măsurilor de combatere a răspândirii noului tip de coronavirus;
 • Acțiuni pentru identificarea operatorilor economici sau a altor persoane care desfășoară activități ilicite în legătură cu vânzarea produselor de protecție împotriva infectării cu COVID-19.

 

Siguranța cetățenilor:

 • Suspendarea tuturor activităților culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear și de îngrijire personală, realizate în spații închise;
 • Interzicerea organizării și desfășurării oricărui eveniment care presupune participarea a peste 100 de persoane, în spații deschise;
 • Suspendarea activității restaurantelor, hotelurilor, cafenelelor sau altor localuri publice, fiind premise doar activitățile care nu presupun rămânerea clienților în spațiile destinate acestui scop;
 • Restricții de circulație pentru cetățeni, pe perioada stării de urgență;
 • Evitarea formării oricărui grup (mai mare de 3 persoane), cu excepția membrilor familiei;
 • Plasarea în carantină a persoanelor care nu respectă regimul izolării la domiciliu;
 • Instituirea carantinei în Municipiul Suceava și în comunele limitrofe, în orașul Țăndărei, județul Ialomița și în localitatea Cuza Vodă, jud. Constanța.
 • Prelungirea valabilității documentelor de identitate care expiră în perioada de urgență, și preschimbarea acestora într-un termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgență;
 • Depunerea exclusiv electronică a documentațiilor pentru care se solicită avizul unor instituții;
 • Menținerea funcțională a piețelor agroalimentare, pe perioada stării de urgență, cu obligația administratorilor de a organiza activitățile în siguranță pentru vânzători și clienți.

 

Educație

 • Menținerea măsurii închiderii școlilor pe toată perioada stării de urgență. Elevii din clasele terminale, a VIII-a, a XII-a, a XIII-a – unde este cazul, la școlile profesionale, pentru anii terminali – vor putea reveni la școală în perioada 2-12 iunie, pentru a se pregăti pentru examenele naționale;
 • Implementarea la nivelul Ministerului Educației și Cercetării a programului „Școala de acasă”, în parteneriat cu Societatea Română de Televiziune;
 • Modificarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație, în sensul desfășurării probelor pentru examenele menționate în sistem online, înregistrate integral pentru fiecare absolvent în parte și arhivată la nivelul facultății;
 • Continuarea programului Euro 200 – un calculator pentru elevii din medii defavorizate;
 • Continuarea procesului de învățare online.

 

 

Fonduri europene

 • Valoarea fondurilor europene destinate sistemului medical va atinge 1,16 miliarde de euro în anul 2020 și peste 4,5 miliarde euro începând cu anul 2021.
 • Ajutorul pus la dispoziția IMM-urilor, în urma negocierilor cu Comisia Europeană, este în valoare de un miliard de euro;
 • Proiectele pentru care au fost deja elaborate ghidurile solicitantului și care urmează a fi implementate sunt:
 • 120 milioane de euro pentru plata stimulentelor financiare pentru medici și asistenți medicali aflați în prima linie;
 • 400 de milioane de euro pentru cumpărarea de echipamente și aparatură medicală, precum și pentru achiziționarea de echipamente de protecție, destinate spitalelor sau centrelor de îngrijire pentru seniori, persoane cu dizabilități și copii.
 • 300 milioane de euro pentru plata șomajului tehnic;
 • 30 milioane de euro pentru asistenți sociali și asistenți medicali comunitari care furnizează servicii către persoane vârstnice și cu dizabilități, izolate la domiciliu.

 

Afaceri externe

 • Soluționarea blocajelor care au afectat libera circulație a persoanelor și transportul de mărfuri spre România, ca urmare a închiderii frontierelor de către Ungaria în contextul epidemiei de COVID-19;
 • Acțiuni diplomatice pentru deblocarea transporturilor medicale și de marfă din alte state;
 • Repatrierea cetățenilor români aflați în situații financiare dificile, afectați de consecințele negative economice ale epidemiei de coronavirus.

 

Justiție

 • Asigurarea unei practici unitare cu privire la modul de stabilire a cauzelor care se judecă pe durata stării de urgență, atât în materie penală, cât și în materiile non-penale;
 • Asigurarea suportului tehnic necesar desfășurării audierilor pentru Ministerul Public și Ministerul Justiției în sistem de videoconferință, având în vedere suspendarea activităților cu publicul a instanțelor și parchetelor.

 

 

Capitolul I – Acte normative adoptate

În aplicarea prevederilor constituționale și legale, s-a adoptat un număr de 44 de acte normative (figura nr. 1) în domeniile (figura nr. 2) indicate în decretele prezidențiale prin care au fost edictate măsuri complexe de natură să determine limitarea, într-o primă fază, și ulterior înlăturarea efectelor negative ale pandemiei.

Fig.nr. 1 Acte normative adoptate

Fig.nr. 2 Domeniile de intervenție guvernamentală

 

Cronologic, actele normative au fost adoptate astfel:

Nr. Data Document Nr. cazuri de infectare cu COVID 19
1. 23.01.2020 1.Ordinul Ministrului Sănătății nr. 85/2020 privind constituirea Grupului de lucru pentru monitorizarea și managementul potențialelor infecții cu noul coronavirus (2019-nCoV) 0
2. 4.02.2020 2.Ordonanță de Urgență nr. 11/2020 pentru pregătirea stocurilor de rezervă în situații de epidemii și pregătirea României pentru prevenirea infecțiilor cu coronavirus 0
3.              16.03.2020 3.Decretul nr.195/2020 168
4. 17.03.2020 4.Ordonanța militară nr. 1/17.03.2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri 217
5. 18.03.2020 5.Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 28/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal

6.Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare

7.Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

8.Hotărârea Guvernului nr.201/2020 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății

9.Hotărârea Guvernului nr. 217/2020 privind aplicarea prevederilor Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ

260
6. 21.03.2020 10.          Ordonanța militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 367
7. 24.03.2020 11.          Ordonanța militară nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 794
8. 26.03.2020 12.          Ordonanța de urgență a Guvernului nr.31/26.03.2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății

13.          Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV 2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială

14.          Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative

15.          Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 34/26.03.2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență

16.          Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 35/2020 privind modalitatea de emitere și prelungirea valabilității voucherelor de vacanță, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

17.          Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 36/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României

1029
9. 29.03.2020 18.          Ordonanța militară nr. 4/29.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 1815
10. 30.03.2020 19.          Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori

20.          Hotărârea Guvernului nr.252/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României

21.          Ordonanța militară nr. 5/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

22.          Ordonanță militară nr.6/2020 privind instituirea măsurii de carantinare asupra municipiului Suceava, a unor comune din zona limitrofă, precum și a unei zone de protecție asupra unor unități administrativ-teritoriale din județul Suceava

2109
11. 2.04.2020 23.          Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 40/2020 privind întărirea capacității administrative a sistemului sanitar

24.          Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

25.          Hotărârea Guvernului nr.269/2020 privind modificarea și completarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și luarea unor măsuri în domeniul sănătății, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.201/2020

26.          Hotărârea Guvernului nr.270/2020 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori

2738
12. 4.04.2020 27.          Ordonanță militară nr.7/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 3613
13. 6.04.2020 28.          Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență

29.          Hotărârea Guvernului nr. 281/2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevăzuți la art. X alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare

30.          Hotărârea Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA

4057
14. 9.04.2020 31.          Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 46/2020 pentru completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei

32.          Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020, a condițiilor de comercializare a benzinei și motorinei în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2

33.          Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale

34.          Hotărârea Guvernului nr. 284/2020 pentru modificarea titlului VIII „Accize și alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

35.          Ordonanță militară nr. 8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

5202
15.            14.04.2020 36.          Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României 6879
16. 15.04.2020 37.          Ordonanță de urgență a Guvernului nr.49/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate precum și pentru reglementarea unor măsuri,

38.          Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 50/2020 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2020

39.          Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 51/2020 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020

40.          Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 52/2020 pentru modificarea art. 293 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum și pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19

41.          Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

42.          Hotărârea Guvernului nr. 312/2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevăzuți la art. X alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare

7216
17. 16.04.2020 43.          Hotărârea Parlamentului României nr.4/2020 pentru încuviințarea măsurii adoptate de Președintele României privind prelungirea stării de urgentă pe întreg teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.320 din 16 aprilie 2020

44.          Ordonanța militară nr. 9/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

7707
18. 23.04.2020 45.          Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 55/2020 privind instituirea unor măsuri de protecție socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

46.          Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 56/2020 privind unele măsuri provizorii în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

47.          Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 57/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ

48.          Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ

49.          Hotărârea Guvernului nr. 329/2020 privind suplimentarea bugetelor locale pentru acoperirea unor cheltuieli pentru personalul din servicii sociale publice aflat în izolare preventivă la locul de muncă, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, precum și pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și luarea unor măsuri în domeniul sănătății, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare

10096
19. 27.04.2020 50.          Ordonanță militară nr. 10/2020 privind măsuri de răspândire a COVID-19 11339


Fig.nr. 3 Acte normative adoptate în funcție de domeniile de intervenție (hotărâri și ordonanțe)

Fig.nr. 4 Momentele cheie de intervenție prin acte normative 

 

Capitolul II – Domeniile de intervenție guvernamentală

1.Sănătate

Pentru domeniul sănătate au fost avute în vedere următoarele:

-întărirea capacității administrative a sistemului sanitar;

-asigurarea continuității, creșterea capacității de intervenție medicală pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2;

-asigurarea stocurilor de urgență medicală și a aprovizionării cu medicamente.

Astfel, prin Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 40/02.04.2020 privind întărirea capacității administrative a sistemului sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281/03.04.2020, s-au stabilit următoarele:

 1. rezidenții aflați în ultimul an de pregătire, care finalizează stagiul de rezidențiat, pe perioada stării de urgență se reîncadrează pe durată determinată în condițiile legii, până la data de 31 octombrie 2020;
 2. prin derogare de la prevederile legale în vigoare, pe perioada situației de urgență instituită pe teritoriul României, posturile vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pot fi ocupate și de către personal contractual, fără organizarea concursului, în mod direct, prin numirea de către ordonatorul de credite, cu stabilirea drepturilor salariale aferente funcției ocupate conform Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

raporturile juridice încheiate conform celor de mai sus încetează de drept în termen de 45 de zile de la încetarea situației de urgență.

În vederea creșterii capacității de intervenție medicală, a fost adoptată Hotărârea Guvernului nr.252/30.03.2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266/31.03.2020.

Actul normativ pune în aplicare dispozițiile Decretului Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României și stabilește o serie de măsuri care au în vedere limitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul populației:

1.Prelungirea aplicabilității unor acte normative pe perioada stării de urgență, respectiv:

 1. Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, cu modificările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările ulterioare.

2.Prorogarea termenului de 31 martie 2020 prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 140/2018, cu modificările ulterioare, până la termenul de încetare a stării de urgență.

Astfel, până la încetarea stării de urgență, asiguratul are posibilitatea de a se prezenta la furnizorii de medicamente și de investigații paraclinice care sunt în relație contractuală cu aceeași casă de asigurări de sănătate cu care este și medicul prescriptor, pentru a fi asigurat un acces neîntrerupt al asiguraților la medicamente și investigații medicale paraclinice necesare.

3.Pe perioada stării de urgență, serviciile medicale, îngrijirile la domiciliu, medicamentele, materialele sanitare și dispozitivele medicale, tehnologiile și dispozitivele asistive se acordă și se validează fără a fi necesară utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate sau a documentelor înlocuitoare ale acestuia prevăzute la art. 223 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, se stabilește faptul că pentru serviciile medicale și îngrijirile la domiciliu, precum și dispozitivele medicale, tehnologiile și dispozitivele asistive, înregistrate/eliberate off-line, nu este obligatorie transmiterea în termen de 3 zile lucrătoare de la data acordării, respectiv eliberării acestora, în platforma informatică a asigurărilor de sănătate, pe perioada stării de urgență.

4.Serviciile medicale, materialele sanitare și medicamentele necesare pentru tratarea cazurilor cu COVID 19 și complicațiile acestora se acordă tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României, pe toată perioada stării de urgență și se suportă din bugetul Fondului național unic al asigurărilor sociale de sănătate, după caz.

În acest sens, pe perioada stării de urgență, pacienții simptomatici – cu manifestări clinice sugestive pentru COVID 19 – beneficiază de consultații, inclusiv consultații la distanță ce pot fi realizate prin orice mijloace de comunicare, care pot fi acordate de medicii de familie și de medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, cu încadrarea în numărul maxim de 8 consultații/oră.

5.Pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul populației, se prevăd o serie de măsuri, respectiv:

 1. prelungirea cu 90 de zile a termenului de valabilitate pentru:
 • biletele de trimitere pentru specialități clinice;
 • biletele de trimitere pentru specialități paraclinice;
 • prescripțiile medicale prin care se recomandă dispozitive medicale;
 • deciziile de procurare dispozitive medicale în ambulatoriu (inclusiv cele pentru oxigenoterapie);
 • deciziile emise de comisia de specialitate de la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru investigația PET-CT.

prezentarea de documente necesare asiguratului pentru obținerea unor drepturi, la casele de asigurări de sănătate prin mijloace electronice de comunicare sau prin depunerea acestora de orice persoană, cu excepția reprezentanților legali ai furnizorilor și a persoanelor care desfășoară activitate la nivelul acestora. Mijloace electronice de comunicare se pot folosi și pentru transmiterea de către casele de asigurări de sănătate a documentelor eliberate, necesare asiguraților;

posibilitatea pentru medicii din spital de a elibera, la externarea asiguratului, prescripție medicală pentru medicamente cu și fără contribuție personală în ambulatoriu, pentru o perioadă de până la 90 de zile, cu excepția medicamentelor ce fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat pentru care durata de prescriere este de până la 30 de zile.

6.Stabilirea cadrului legal necesar pentru ca medicii de familie să poată prescrie medicamente din Lista de medicamente aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare.

7.Se stabilesc reglementările necesare pentru decontarea serviciilor medicale în unitățile sanitare din asistența medicală primară și ambulatoriul de specialitate clinic la nivelul activității efectiv realizate, cu maxim 8 consultații/oră.

8.Se stabilesc măsurile necesare decontării serviciilor medicale și a medicamentelor pentru unitățile sanitare cu paturi, indiferent de numărul de cazuri realizate sau, după caz, la nivelul activității efectiv realizate în condițiile în care numărul de cazuri depășește nivelul contractat.

9.Sunt stabilite o serie de măsuri astfel încât pentru serviciile medicale, medicamente și investigațiile paraclinice acordate în perioada stării de urgență, sumele angajate să nu fie limitate la cele aprobate pentru trimestrul I al anului 2020.

Alte reglementări:

 • organizarea de către unitățile de specialitate care implementează Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare a unor evidențe distincte a sumelor alocate în cadrul Programului național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare pentru testarea RT-PCR necesară diagnosticului de Sindrom respirator sever acut determinat de noul coronavirus (COVID-19);
 • unitățile de specialitate care preiau în evidență bolnavi din programele naționale de sănătate derulate prin unități sanitare cu paturi care fac obiectul strategiei de combatere a epidemiei cu coronavirus în România, pot derula programele naționale de sănătate pe perioada stării de urgență, fără a fi necesară nominalizarea acestora în normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate;
 • pentru unitățile sanitare cu paturi a căror structură organizatorică se modifică pe perioada stării de urgență evaluarea conform noii structurii se face în termen de 30 de zile de la data încetării stării de urgență;
 • în cazul persoanelor asigurate din statele cu care România a încheiat documente internaționale cu prevederi în domeniul sănătății, care au beneficiat pe teritoriul României de servicii pentru tratarea cazurilor COVID-19 și complicațiile acestora acordate în unități sanitare cu paturi, recuperarea cheltuielilor se face în conformitate cu dispozițiile documentelor internaționale respective, la nivelul tarifelor stabilite pentru cetățenii români asigurați, sau, după caz, la nivelul sumei corespunzătoare decontului de cheltuieli pentru fiecare bolnav externat din spitalele care fac obiectul strategiei de combatere a epidemiei cu coronavirus în România.
 • Prin documentele internaționale se prevede că serviciile medicale se acordă în aceleași condiții ca și pentru asigurații proprii, iar recuperarea cheltuielilor se face la aceleași tarife ca și pentru proprii asigurați; având în vedere că pe perioada stării de urgență, la nivelul unor unități spitalicești, plata se face la nivelul cheltuielilor efective pentru toți pacienții internați în unitățile respectiv, recuperarea cheltuielilor se va face în mod similar. Documentele de deschidere de drepturi sunt prevăzute de instrumentele juridice internaționale care deschid dreptul la servicii medicale pe teritoriul României pe cheltuiala instituțiilor competente (ex: card european de asigurări de sănătate/formulare europene S1, S2, etc).
 • Pentru a nu apărea discontinuități în aprovizionarea pieței cu medicamente, caz în care pacienții ar fi nevoiți să întrerupă tratamentele pentru afecțiunile de care suferă, cu consecințe deosebit de grave asupra stării de sănătate a acestora, a fost adoptată Ordonanța de urgență a Guvernului nr.31/26.03.2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.255/27.03.2020, a reglementat plafonarea valorii procentului aferent contribuției trimestriale clawback pentru trimestrul I al anului 2020 la valoarea trimestrului IV al anului 2019, respectiv de 27,65%.
 • De asemenea, Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 46/09.04.2020 pentru completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 309/13.04.2020 completează articolul nr. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei, cu completările ulterioare, cu o nouă normă care instituie reguli referitoare la asigurarea finanțării acțiunilor de gestionare a crizelor consulare, pentru acordarea protecției consulare cetățenilor români în contextul unei epidemii/pandemii, inclusiv în perioada imediat următoare.

 

2.Economie și fiscalitate

Pentru domeniul economie au fost avute în vedere următoarele:

-protejarea angajaților față de efectele pandemiei generate de Covid 19;

-sprijinirea mediului de afaceri;

-asigurarea finanțării pentru acțiunile publice de prevenire și limitare a infectării cu Covid 19.

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/18.03.2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230/21.03.2020 s-au stabilit următoarele:

 1. redimensionarea creditelor ce vor fi garantate în cadrul Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii IMM INVEST ROMÂNIA;
 2. subvenționarea dobânzii pentru creditele ce urmează a fi garantate;
 3. plata ratelor și dobânzilor aferente împrumuturilor acordate de Ministerul Finanțelor Publice din venituri rezultate din privatizare unităților/subdiviziunilor administrativ teritoriale se poate amâna, la cererea acestora, pe o perioadă de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență; pentru această perioadă Ministerul Finanțelor Publice nu calculează dobânzi și dobânzi de întârziere.
 4. se instituie un mecanism care să asigure flexibilitate în aprobarea operațiunilor acordate de către Eximbank S.A., în numele și contul statului, care conduc la o expunere cumulată pe același debitor sau grup de debitori de peste 50 mil. Euro echivalent și care să permită asigurarea de urgență a fondurilor necesare activităților specifice necesare stării de urgență.
 5. prorogarea termenului de plată pentru impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020.

Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 33/26.03.2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260/30.03.2020 reglementează stimularea contribuabililor care au capacitate financiară de plată, prin acordarea unor bonificații la plată, în măsura în care aceștia efectuează plata impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, până la scadența prevăzută de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru trimestrul I al anului 2020.

De asemenea, se instituie norma potrivit căreia, prin derogare de la prevederile art. 326 alin. (3) și (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, nu se face plata efectivă la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, care importă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență și în următoarele 30 de zile calendaristice de la data încetării stării de urgenta, medicamente, echipamente de protecție, alte dispozitive sau echipamente medicale și materiale sanitare care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID-19, prevăzute în anexă.

Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 37/30.03.2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261/30.03.2020 are în vedere crearea unor facilități privind obligațiile de plată a ratelor și dobânzilor scadente aferente împrumuturilor acordate debitorilor persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, întreprinderilor mici și mijlocii și IFN-urilor, după cum urmează:

 1. Suspendarea plății ratelor scadente aferente împrumuturilor pe termen de până la 9 luni, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020;
 2. Perioada maximă de creditare prevăzută în reglementările în vigoare poate fi depășită cu o perioadă egală cu durata suspendării obligației de plată;
 3. Pentru persoanele fizice care beneficiază de facilitatea suspendării ratelor se va proceda la restructurarea creditelor cu încadrarea în limita maximă de vârstă potrivit reglementărilor în vigoare;
 4. Pentru a beneficia de suspendarea plății ratelor, dobânzilor și comisioanelor scadente, debitorii trebuie să notifice creditorii în format letric sau prin poștă electronică la datele de contact existente în contractul de credit.
 5. Facilitatea de suspendare a plății ratelor, dobânzilor și comisioanelor scadente se acordă:
 6. debitorilor, persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, întreprinderi mici și mijlocii (IMM) și instituții financiare nebancare, ale căror venituri au fost afectate de situația gravă generate de pandemia cu virusul SARS-CoV-2 și care nu înregistrează întârzieri la plată, reprezentând principal și/sau dobândă, în relație cu creditorii, la data instituirii stării de urgență;
 7. întreprinderilor mici și mijlocii care, în calitate de angajator, se încadrează în prevederile art. XI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, și nu se află în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Național al Registrului Comerțului.
 8. Dobânda aferentă ratelor suspendate la plată pe perioada de 9 luni, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020, se capitalizează la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare.
 9. Pentru dobânda suspendată la plata aferentă împrumuturilor ipotecare contractate de debitori persoane fizice, statul, prin Ministerul Finanțelor Publice, mandatează FNGCIMM să acorde garanții de stat în procent de 100%.
 10. Valabilitatea scrisorii de garanție este de maximum 5 ani.

Prin actul normativ se reglementează sursa de plată a garanțiilor acordate de FNGCIMM IFN SA, recuperarea creanțelor bugetare și calculul obligațiilor fiscale accesorii de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, în baza Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 42/02.04.2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283/04.04.2020 are în vedere următoarele:

 1. modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMANIA, cu modificările și completările ulterioare, pentru asigurarea compatibilității măsurilor cu cele prevăzute în Comunicarea Comisiei privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei COVID 19.
 2. instituirea schemei de ajutor de stat prin care IMM-urile au contractat credite/linii de credit garantate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 beneficiază de un garant în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare aferente garanției acordate și a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credite, dar nu mai mult decât echivalentul în lei a 800.000 de euro per întreprindere până la data de 31.12.2020.

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/09.04.2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020, a condițiilor de comercializare a benzinei și motorinei în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313/14.04.2020 se instituie, pe perioada stării de urgență decretate, derogarea de la prevederile art.3 alin.(3) lit. b) și 5 alin (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.80/2018, aprobată prin Legea nr.311/2018, în sensul în care se permite introducerea pe piața de motorină și benzină cu un conținut de biocarburant redus față de valorile stabilite pentru anul 2019, sub condiția ca reducerea să nu le fie imputabilă.

De asemenea, este permisă comercializarea benzinei și motorinei fără conținut de biocarburanți, dacă achiziția nu se poate realiza din lipsa acestora de pe piață.

Furnizorii de carburanți vor putea comercializa către consumatorul final benzină și motorină cu un conținut redus de biocarburant sau fără conținut de biocarburanți, după notificarea și aprobarea prealabilă a Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/09.04.2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319/16.04.2020 reglementează următoarele:

 1. Pentru asigurarea unor resurse suplimentare necesare finanțării instituțiilor publice, în principal, în domeniul social și sanitar, se reglementează extinderea deducerii din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor și a sponsorizărilor efectuate, potrivit legii, către instituțiile și autoritățile publice, inclusiv organele de specialitate ale administrației publice.
 2. Se prevede completarea Codului fiscal prin introducerea în categoria veniturilor din salarii și asimilate salariilor neimpozabile a avantajelor în natură acordate, în condițiile instituirii stării de necesitate sau de urgență, de către angajator/plătitor, angajaților care dețin funcții considerate de către angajator/plătitor ca fiind esențiale pentru desfășurarea activității și se află în izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior.
 3. Se stabilește valorificarea de către organele competente către operatorii economici comercianți, la preț cu accize, a alcoolului etilic, a băuturilor alcoolice, precum și produselor energetice confiscate, rechiziționate definitiv sau care fac obiectul unei proceduri de executare silită, după caz, și care îndeplinesc condițiile legale de comercializare.
 4. Se reglementează aplicarea unui regim fiscal unitar pentru toate persoanele fizice beneficiare, indiferent de regimul fiscal aplicabil categoriei de venituri pe care acestea le obțin în mod curent, în sensul că pentru indemnizațiile de șomaj tehnic reglementate la art. XI alin.(1) și art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 nu se acordă facilitățile fiscale prevăzute la art.60, 1381 și 154 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
 5. Se prevede completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.33/2020 cu produsul alcool etilic, stabilindu-se acoperirea din import a necesarului de alcool etilic complet denaturant pentru producerea de dezinfectanți, necesari pentru combaterea COVID-19, fără alocarea de către operatorii economici a unor sume importante pentru plata TVA la organele vamale.

De măsura amânării la plata TVA în vamă urmează să beneficieze pe durata stării de urgență, doar operatorii care dețin autorizații de utilizatori finali conform legislației specifice privind accizele, pentru a fi evitate situațiile de abuz.

 1. Prin derogare de la prevederile art. 326 alin. (3) și (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, nu se face plata efectivă la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din aceeași lege, care importă pe lângă medicamente și echipamente de protecție, situație deja reglementată, și mașini de producție măști de protecție, alte dispozitive sau echipamente medicale și materiale sanitare, care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID-19, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență și în următoarele 30 de zile calendaristice de la data încetării stării de urgență;
 2. Suspendarea măsurilor de executare silită a creanțelor bugetare, constând în comunicarea somațiilor și valorificarea bunurilor prin licitație, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală, provenite din săvârșirea de infracțiuni.

Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 50/15.04.2020 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322/17.04.2020 stabilește că veniturile bugetului general consolidat se diminuează, pe sold, cu suma de 19.450,8 milioane lei, cheltuielile bugetului general consolidat pe anul 2020, se majorează, pe sold, cu suma de 12.503,9 milioane lei, iar deficitul bugetului general consolidat în termeni cash se majorează cu suma de 31.954,7 milioane lei. Veniturile bugetului de stat pe anul 2020, se diminuează, pe sold, cu suma de 9.844,8 milioane lei. Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2020, se majorează, pe sold, cu suma de 16.933,9 milioane lei.

A fost rectificat, de asemenea bugetul asigurărilor sociale de stat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/15.04.2020 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323/17.04.2020.

La bugetul asigurărilor pentru șomaj se prevede majorarea veniturilor sistemului asigurărilor pentru șomaj cu suma de 1.346.270 mii lei și diminuarea veniturilor Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale cu suma de 3.323 mii lei, precum și majorarea cheltuielilor Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, la titlul ”Alte cheltuieli”, cu suma de 1.500.000 mii lei, pentru plata indemnizației în conformitate cu prevederile art.3 alin.(3) din Legea nr.19/2020, cu modificările și completările ulterioare.

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 56/23.04.2020 privind unele măsuri provizorii în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340/27.04.2020 se stabilesc următoarele:

 1. exonerarea de la plata tarifului de utilizare a spectrului perceput în contextul Legii nr. 504/2002 a audiovizualului, cu modificările și completările ulterioare; de această măsură vor beneficia radiodifuzorii ce dețin drepturi individuale de utilizare a spectrului radio;

desființarea titlurilor de creanță emise de către ANCOM pentru tariful de utilizare a spectrului în contextul măsurii propuse la primul marcator;

amânarea plății tarifului de utilizare a spectrului pentru deținătorii drepturilor individuale de utilizare a frecvențelor radio (titulari ai licențelor de utilizare a frecvențelor radio) acordate potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011; de această măsură vor beneficia titularii licențelor de utilizare a frecvențelor radio acordate potrivit actului normativ amintit anterior, iar măsura amânării de la plată se va aplica până la data de 31 octombrie anul curent;

din disponibilitățile înregistrate de ANCOM, reprezentând excedent din anii anteriori, suma de 700.000 mii lei se virează la bugetul de stat, în contul de venituri al bugetului de stat la capitolul 41-” Alte operațiuni financiare”, la o poziție distinctă, în 10 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență.

Hotărârea Guvernului nr.270/02.04.2020 aprobă nomele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori.

Prin acest act normativ, Guvernul a adoptat măsuri de contracarare a efectelor negative determinate de limitarea sau întreruperea activităților socio-economice, în contextul evoluției situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru a cărei aplicare este necesară elaborarea normelor metodologice.

Normele metodologice reglementează următoarele elemente:

 1. Perioada de acordare a facilităților de suspendare și amânare la plată a ratelor din creditele ipotecare acordate persoanelor fizice;
 2. Criteriile de eligibilitate a debitorilor persoane fizice și condiții de aprobare a cererilor de suspendare și amânare la plată a ratelor scadente;
 3. Caracteristicile facilității de suspendare și amânare la plată a obligațiilor de plată a ratelor aferente creditelor ipotecare contractate de debitorii persoane fizice de la creditor;
 4. Prelungirea duratei de creditare;
 5. Rambursarea dobânzilor amânate la plată în cazul creditelor ipotecare acordate persoanelor fizice;
 6. Procedura de emitere și caracteristicile scrisorilor de garanție pentru obligațiile de plată a dobânzilor suspendate la plată aferente creditelor ipotecare, contractate de debitori persoane fizice;
 7. Executarea scrisorilor de garanție; plățile efectuate în temeiul scrisorilor de garanție;
 8. Procedura de individualizare și recuperare a creanțelor rezultate din executarea scrisorilor de garanție.

Hotărârea Guvernului nr. 281/06.04.2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevăzuți la art. X alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.296/08.04.2020, reglementează posibilitatea pentru formele de exercitare a profesiei de notar public, de avocat și de executor judecătoresc de a beneficia de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu profesional care îndeplinesc, cumulativ o serie de condiții expres reglementate.

Se stabilește că nu beneficiază de amânarea la plată formele de exercitare/organizare a funcției/profesiei care nu și-au respectat obligația de asigurare a continuității activității pe perioada instituirii stării de urgență.

Hotărârea Guvernului nr. 282/06.04.2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296/08.04.2020 reglementează următoarele:

 • condițiile de acordare și monitorizare a garanțiilor de stat și soluționarea cererilor de plată aferente acestora;
 • stabilirea regulilor de gestionare a plafoanelor anuale pentru instituțiile de credit participante în program;
 • stabilirea caracteristicilor creditelor și costurilor aferente;
 • stabilirea caracteristicilor activităților eligibile a fi finanțate din credit;
 • stabilirea criteriilor pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii eligibili și instituțiile de credit participante în program;
 • stabilirea modalității de acordare a granturilor suportate prin intermediul schemei de ajutor de stat asociată acestui program.

Hotărârea Guvernului nr. 284/09.04.2020 pentru modificarea titlului VIII „Accize și alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.320/16.04.2020 modifică noțiunea de sistem integrat în sensul trimiterii la antrepozitarul autorizat întrucât norma anterioară făcea trimitere la antrepozitul fiscal și nu la antrepozitarul autorizat.

Trimiterea la antrepozitarul autorizat are în vedere faptul că un asemenea operator economic poate deține mai multe antrepozite fiscale de producție, astfel că produsul să poată fi transferat din antrepozitul fiscal de producție alcool etilic – materie primă, unde s-a realizat denaturarea parțială, către un alt antrepozit fiscal de producție deținut de acesta, în scopul producerii de alcool sanitar.

Hotărârea Guvernului nr. 312/15.04.2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevăzuți la art. X alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327/22.04.2020 introduce facilități pentru susținerea funcționării structurilor sportive posesoare a certificatului de identitate sportivă.

Astfel, pe durata stării de urgență, federațiile sportive naționale și cluburile sportive care dețin certificat de identitate sportivă și care îndeplinesc o serie de criterii beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.

3.Muncă și protecție socială

Pentru domeniul muncă și protecție socială au fost avute în vedere următoarele:

– protejarea angajaților față de efectele pandemiei generate de Covid 19;

– protejarea personalului medical;

– sprijinirea familiilor cu copii înscriși în sistemul educațional.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/18.03.2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.231/21.03.2020, reglementează modificarea și completarea Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, respectiv introducerea unor prevederi care să asigure acordarea, în continuare, a stimulentului de inserție și a indemnizației de sprijin prevăzute de legislația in vigoare.

Prin acest act normativ, Guvernul susține financiar măsura șomajului tehnic, acoperind integral de la buget, prin finanțare europeană, 75% din salariul brut al angajaților din firmele afectate de restrângerea activităților economice, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut pe economie. Acest act normativ s-a demonstrat de o deosebită importanță, în condițiile în care în prezent numărul de contracte de muncă suspendate la nivelul întregii economii a depășit 1 milion.

Totodată, se stabilește introducerea poștei electronice ca opțiune de comunicare între cetățean și autoritatea administrației publice centrale sau locale, după caz, în vederea stabilirii drepturilor la beneficiile de asistență socială.

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/26.03.2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV 2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260/30.03.2020 s-au stabilit următoarele:

 • modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2020 privind următoarele aspecte:
 1. clarificarea unor categorii de drepturi acordate potrivit acestui act normativ, pentru asigurarea unei acoperiri cât mai cuprinzătoare cu măsuri de protecție a populației și pentru stabilirea regulilor de acordare a acestora;
 2. simplificarea documentelor pe baza cărora angajatorii vor solicita din bugetul de șomaj sumele necesare plății indemnizației. În vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației angajatorii depun, prin poșta electronică, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, în raza cărora își au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal însoțită de o declarație pe propria răspundere și de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizație;
 3. plata din bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizațiilor se face în cel mult 15 de zile de la depunerea documentelor, iar la angajați indemnizația va ajunge în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea de către angajator a sumelor din bugetul de șomaj;
 4. orice angajator va putea solicita sumele necesare pentru plata indemnizației în cazul angajaților cu contract individual de muncă;
 5. stabilirea indemnizației care se va acorda persoanelor care nu au calitatea de angajat cu contract individual de muncă, respectiv altor profesioniști, reglementați de Codul civil, precum și persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr.1/2005 și care vor beneficia de o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020;
 6. stabilirea indemnizației care se va acorda sportivilor cu contracte de activitate sportivă, aceștia urmând să beneficieze de o indemnizație de 75% din drepturile în bani aferente contraprestației activității sportive, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut;
 7. includerea persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe și se află în imposibilitatea de a-și desfășura activitatea pe perioada stării de urgență, aceștia urmând să beneficieze de o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut.
 • procedura de acordare a indemnizației pentru alți profesioniști, pentru persoanele cu contract de activitate sportivă și persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe:
 1. asigurarea indemnizației de la bugetul de stat alocat Ministerului Muncii și Protecției Sociale și plata acesteia prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, respectiv prin structurile teritoriale ale acesteia;
 2. acordarea indemnizației la cererea persoanelor pe baza unor documente simplificate;
 3. solicitarea sumelor în cazul persoanelor cu contract de activitate sportivă, prin structurile sportive;
 4. reglementarea comunicării prin poșta electronică în vederea stabilirii și plății indemnizației;
 • reglementarea documentelor doveditoare pentru acordarea drepturilor de stimulent de inserție prevăzut la art. 7 și de indemnizație prevăzută de art. 32 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010, pe perioada stării de urgență;
 • reglementarea prelungirii acordării indemnizației lunare pentru creșterea copiilor pe toată perioada stării de urgență, chiar și în situația în care copilul depășește vârsta de 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap;
 • stabilirea posibilității pentru persoanele care sunt în situația de a solicita, în perioada stării de urgență, întoarcerea la muncă, de a opta între acordarea stimulentului de inserție sau reîntoarcerea în concediul pentru creșterea copiilor și acordarea indemnizației aferente acestuia;
 • pentru persoanele care la data instituirii stării de urgență se află în plata indemnizației pentru creșterea copilului și pentru cele care urmează să solicite stimulentul de inserție, acordarea stimulentului de inserție se face de la data depunerii cererii, dacă acestea realizează venituri supuse impozitului pe venit, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap;
 • exceptarea, pe perioada instituirii stării de urgență, a efectuării anchetelor sociale pentru stabilirea/menținerea drepturilor de ajutor social și de alocație pentru susținerea familiei;
 • exceptarea pe perioada stării de urgență a efectuări orelor de muncă la solicitarea primarului, pentru beneficiarii ajutorului social, precum și a activităților ziliere;
 • organizarea pregătirii profesionale teoretice on-line pentru furnizorii de formare profesională a adulților, care fac dovada că dețin echipamente și aplicații pentru acest mod de desfășurare a activității de formare, cu excepția formărilor profesionale de nivel 1;
 • aplicarea tuturor solicitărilor de asistență socială, asigurări sociale de stat și de șomaj, prin poșta electronică;
 • decalarea unor termene în vederea reînnoirii unor documente privind măsurile de ocupare pe perioada stării de urgență;
 • acordarea subvențiilor pentru asociații/fundații/culte, prevăzute de Legea nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor romane cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistenta social, pe baza documentelor trimise prin poștă electronică, fără verificare în teren;
 • suspendarea procedurilor de executare silită în cazul drepturilor de asistență socială și asigurări sociale, pe perioada instituirii situației de urgență și reluarea acestora în 60 zile de la încetarea stării de urgență;
 • includerea posibilității pentru autoritățile locale de a contracta specialiști sau de a încheia contracte de voluntariat pentru realizarea unor activități în aplicarea măsurilor ce revin acestora, prevăzute de Decretul Președintelui României nr.195/2020;
 •           introducerea posibilității pentru Casa Socială a Constructorilor de a utiliza indemnizația prevăzută de Legea nr.215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor, pentru plata angajaților din construcții pe perioada decretării stării de urgență;
 • includerea creșelor în categoria unităților de învățământ a căror activitate este suspendată în perioada stării de urgență.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.49/15.04.2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate precum și pentru reglementarea unor măsuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319/16.04.2020, a creat cadrul legal astfel încât personalul din sistemul sanitar și cel din unitățile de asistență socială/servicii sociale cu cazare publice, implicat în aplicarea măsurilor de prevenire, limitare și tratare a cazurilor COVID 19, pe durata situației de urgență, să beneficieze de indemnizație de hrană, în cuantumul lunar stabilit potrivit prevederilor legale în vigoare indiferent de timpul efectiv lucrat.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53/15.04.2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325/21.04.2020 reglementează următoarele:

Modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

 • avocații pot beneficia de acordarea indemnizației prevăzută de art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2020, în cazul acestor categorii de profesioniști indemnizația fiind acordată dacă în luna pentru care solicită indemnizația au realizat încasări cu minim 25% mai mici decât media lunară pe anul 2019, dar care nu depășesc câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020, pe baza declarației pe propria răspundere;
 • se exceptează de la prevederile art. 15 alin. (1) societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și grupurile de interese economice prevăzute de Legea nr. 161/2003;
 • sunt reglementate excepții în privința cumulului dintre indemnizațiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2020, pentru pensionari și pentru persoanele cu handicap;
 • se include modalitatea de aplicare a prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru indemnizațiile prevăzute la art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.30/2020, referitoare la plata impozitului pe venit și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat și a celor de asigurări sociale de sănătate, respectiv modalitatea de calcul, reținere, plată și declarare a obligațiilor fiscale aferente acestor indemnizații.

Modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială:

 • pentru persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, în vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației; cooperația cu care persoanele au încheiate convenții individuale va realiza demersurile necesare acordării drepturilor;
 • pentru asigurarea egalității de tratament între categoriile de pensionari, se includ situațiile suspendării sau neînceperii executării silite asupra drepturilor lunare plătite prin casele sectoriale de pensii.

Prelungirea cu 5 zile lucrătoare a termenului de depunere a solicitărilor pentru indemnizațiile prevăzute de art. XV alin.(1), respectiv pentru profesioniștii definiți de Codul civil, care, în contextul generat de epidemia coronavirusului SARS-CoV-2 nu au putut finaliza demersurile de obținere a documentelor necesare pentru solicitarea indemnizației și se stabilește termenul la 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență pentru categoriile nou introduse prin prezentul proiect de act normativ, respectiv avocații și cooperațiile, care vor solicita indemnizația pentru persoanele care sunt încadrate în baza convenției individuale de muncă.

Se reglementează exceptarea indemnizațiilor acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2020 de la a fi executate silit, prin poprire, măsură care va înceta la 60 de zile după încetarea stării de urgență.

Se prelungește, pe perioada stării de urgență, plata indemnizației de șomaj pentru șomerii cărora, în această perioadă, le încetează acest drept.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/23.04.2020 privind instituirea unor măsuri de protecție socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339/27.04.2020, stabilește că în cazul persoanelor decedate în perioada instituirii stării de urgență și care, la data decesului, nu mai aveau calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, ajutorul de deces se acordă, în condițiile legii, dacă în ultima lună calendaristică, anterioară stării de urgență, persoana a avut calitatea de asigurat obligatoriu în sistemul public de pensii, indiferent de stagiul de cotizare realizat în această lună.

De asemenea, se creează cadrul legal pentru acordarea ajutorului de deces în cazul decesului persoanei aflată în concediu pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv până la 7 ani în cazul copilului cu handicap.

În cazul decesului militarilor, polițiștilor, polițiștilor de penitenciare în perioada instituirii stării de urgență și care, la data decesului, nu mai aveau calitatea de militar, polițist, polițist de penitenciare, ajutorul de deces se acordă, în condițiile legii, dacă în ultima lună calendaristică, anterioară stării de urgență, persoana a avut această calitate, indiferent de vechimea în serviciu realizată în ultima lună calendaristică, anterioară stării de urgență. Ajutorul de deces se achită de către fostul angajator, conform art. 83 lit. a) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare.

Pe perioada instituirii stării de urgență, se suspendă termenele și procedurile pentru revizuirea medicală în cazul persoanelor care beneficiază de pensie de invaliditate, respectiv de pensie de urmaș, stabilite în condițiile Legii nr.263/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Plata pensiei de urmaș se efectuează fără dovada continuării studiilor într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, în situația copiilor urmași aflați în continuare de studii.

Se instituie reglementări pentru asigurații care solicită dispozitive medicale în vederea corectării și recuperării deficiențelor organice, funcționale sau fizice ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională și pentru care în perioada stării de urgență nu se eliberează o recomandare medicală. Aceștia pot transmite prin poștă sau în format electronic caselor teritoriale de pensii, recomandarea medicului curant eliberată anterior instituirii stării de urgență.

Sumele necesare pentru îndeplinirea de către autoritățile administrației publice locale a obligațiilor prevăzute la art. 11 din Ordonanța militară nr. 8/2020 se asigură din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prin suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020, în conformitate cu prevederile art. 30, alin. (3) din Legea nr. 500/2002, cu modificări și completările ulterioare.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 217/18.03.2020 privind aplicarea prevederilor Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230/21.03.2020 se stabilesc următoarele:

 • zilele lucrătoare, calculate începând cu data intrării în vigoare a acestei hotărâri și până la data încetării stării de urgență decretate, se stabilesc ca zile libere pentru unul dintre părinți în vederea asigurării supravegherii copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ unde aceștia sunt înscriși, ca urmare a situației extreme decretată astfel de către autoritățile competente cu atribuții în domeniu, cu excepția zilelor lucrătoare din vacanțele școlare;
 • acordarea pentru fiecare zi liberă a unei indemnizații care se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și al cărei cuantum este de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat;
 • asimilarea indemnizației acordate cu veniturile din salarii și aplicarea prevederilor Codului Fiscal în acest sens.

 

4.Ordine publică

Pentru domeniul ordine publică au fost avute în vedere următoarele:

– crearea cadrului de aplicare a restricțiilor impuse de starea de urgență;

– protejarea populației și asigurarea continuității activităților specifice.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/26.03.2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268/31.03.2020 reglementează:

 1. modificarea prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare, în sensul majorării limitelor minime și maxime ale sancțiunii contravenționale a amenzii aplicabile persoanelor fizice, respectiv majorarea limitei minime a sancțiunii contravenționale a amenzii aplicabile persoanelor juridice, precum și stabilirea categoriilor de sancțiuni contravenționale complementare care ar putea fi cuprinse în ordonanțele militare sau în ordinele specifice stării de urgență sau de asediu în funcție de natura măsurilor dispuse prin acestea și de gravitatea nerespectării lor;
 2. se instituie o excepție de la dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căreia bunurile confiscate ca urmare a aplicării sancțiunilor complementare stabilite de ordonanțele militare sau de ordinele specifice stării instituite să se atribuie direct, cu titlu gratuit, autorităților și instituțiilor publice, prin ordin de distribuire al ministrului afacerilor interne, pe perioada stării de urgență, respectiv al ministrului apărării naționale, pe perioada stării de asediu, sau persoanele împuternicite de aceștia;
 3. se stabilește în mod expres o perioadă de timp, calculată de la momentul încetării stării instituite, în care să fie posibilă reînnoirea în condiții de legalitate a documentelor de orice fel eliberate de instituțiile și autoritățile publice;
 4. se stabilesc unele reguli speciale cu privire la valabilitatea dovezilor înlocuitoare ale permiselor de conducere – cu drept de circulație și a prelungirii dreptului de circulație dispusă de procuror sau de instanța de judecată.

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/26.03.2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.268/31.03.2020 se modifică și completează prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, a Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, a Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști și a Legii nr.145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel:

 1. în domeniul gestionării raporturilor de serviciu ale polițiștilor, pentru situațiile de instituire a stării de urgență, a stării de asediu sau a stării de război ori în caz de mobilizare, se adaptează conduita administrativă cu privire la:
 • instituirea posibilității delegării polițistului, fără acordul scris al acestuia, pentru exercitarea altor activități decât cele corespunzătoare postului ocupat;
 • instituirea posibilității detașării polițistului pentru o perioadă de cel mult 12 luni, fără acordul acestuia;
 • stabilirea unor excepții cu privire la suspendarea raporturilor de serviciu la instituirea carantinei;
 • stabilirea posibilității aplicării sancțiunilor disciplinare după efectuarea cercetării prealabile, fără consultarea consiliului de disciplină, în situația polițiștilor;
 • în ceea ce privește cadrele militare, pentru situațiile de instituire a stării de urgență, a stării de asediu sau a stării de război ori în caz de mobilizare, intervenția vizează:
 • stabilirea unei conduite în ceea ce privește gestionarea situației profesionale a cadrelor militare aflate în diferite situații care presupun absența de la serviciu;
 • stabilirea prerogativei șefului unității de a stabili programul de lucru în funcție de specificul și nevoile acesteia;
 • stabilirea posibilității aplicării sancțiunilor disciplinare direct sau după efectuarea cercetării disciplinare, fără trimiterea în consiliul de onoare;
 • extinderea situațiilor în care cadrele militare nu pot fi trecute în rezervă.

În același sens, se intervine și cu privire la Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști.

Se instituie norme, potrivit cărora:

 • în situația cercetării și sancționării abaterilor disciplinare săvârșite de polițiști și cadre militare în activitate pe durata stării de urgență instituită prin Decretul Președintelui României nr. 195/2020, anterior intrării în vigoare a acestei ordonanțe de urgență, se aplică prevederile legale în vigoare la data săvârșirii acestora;
 • norme referitoare la stabilirea situațiilor în care polițiștilor de penitenciare nu le pot înceta raporturile de serviciu în perioada stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război de război au fost prevăzute în cuprinsul Legii nr.145/2019.

 

5.Siguranța cetățenilor

Pentru domeniul siguranța cetățenilor au fost avute în vedere următoarele:

-crearea cadrului de aplicare a restricțiilor impuse de starea de urgență;

-protejarea populației și asigurarea măsurilor de distanțare socială.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 35/26.03.2020 privind modalitatea de emitere și prelungirea valabilității voucherelor de vacanță, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.260/30.03.2020 are în vedere limitarea deplasărilor populației în scop turistic.

În anul 2019 au fost emise vouchere de vacanță atât pe suport de hârtie, cât și electronic, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere riscurile crescute asociate situației epidemiologice și măsurile dispuse de autoritățile competente în contextul decretării stării de urgență pe teritoriul României, beneficiarii voucherelor de vacanță se află în imposibilitatea folosirii acestora, fiind necesară prelungirea valabilității voucherelor emise în perioada martie 2019 – decembrie 2019 până la data de 31 mai 2021, respectiv reglementarea emiterii pentru anul 2020 a voucherelor de vacanță doar pe suport electronic.

Hotărârea Guvernului nr.201/18.03.2020 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 19.03.2020 a stabilit obligația autorităților publice locale de a asigura spații special amenajate pentru carantină în vederea asigurării cazării persoanelor care intră pe teritoriul României din zonele afectate de COVID – 19, stabilite prin ordin al ministrului sănătății.

Totodată, au fost reglementate cheltuielile aferente carantinei pentru fiecare persoană, respectiv alocația de cazare și indemnizația de cazare.

De asemenea, s-a stabilit că fondurile necesare pentru decontarea cheltuielilor menționate se asigură prin transfer din bugetul Ministerului Sănătății, lunar la solicitarea direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a Municipiului București.

Prin Hotărârea Guvernului nr.269/02.04.2020 privind modificarea și completarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și luarea unor măsuri în domeniul sănătății, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.201/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 03.04.2020 se stabilesc categoriile de persoane care pot fi carantinate în spațiile puse la dispoziție de autoritățile administrației publice locale. De asemenea, se stabilește valoarea zilnică a alocației de cazare în situația în care persoana este cazată într-un centru de carantină pus la dispoziție în mod gratuit.

Hotărârea Guvernului nr. 329/23.04.2020 privind suplimentarea bugetelor locale pentru acoperirea unor cheltuieli pentru personalul din servicii sociale publice aflat în izolare preventivă la locul de muncă, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, precum și pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și luarea unor măsuri în domeniul sănătății, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare suplimentează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 cu suma de 15.638 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru bugetul de stat pe anul 2020 și alocarea acesteia bugetelor județelor, sectoarelor și municipiului București.

Suplimentarea este destinată finanțării cheltuielilor cu alocația de hrană și îndemnizația de cazare pentru personalul aflat în izolare preventivă la locul de muncă din serviciile sociale publice de tipul centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, publice și private, pentru o perioadă de 14 zile, pe perioada stării de urgență, potrivit anexei care face parte integrantă din hotărâre.

 

6.Educație

Pentru domeniul educație au fost avute în vedere următoarele:

– asigurarea funcționării sistemului de învățământ;

– asigurarea protecției elevilor și a cadrelor didactice.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/23.04.2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I stabilește pentru sistemul de învățământ universitar următoarele:

 • desfășurarea tuturor activităților de predare – învățare – evaluare aferente semestrului al II-lea al anului universitar 2019-2020, a examenelor de finalizare a studiilor de licență, de masterat sau a programelor de studii postuniversitare, susținerea tezelor de doctorat, susținerea tezelor de abilitare pentru anul universitar 2019-2020, pentru formele de învățământ cu frecvență și frecvență redusă se poate realiza și în modul on-line;
 • procesul de admitere la studiile universitare se va putea desfășura și prin intermediul platformelor online.

Pentru sistemul de învățământ preuniversitar se reglementează faptul că în perioada stării de urgență și până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort, activitățile de desfășurate de cadrele didactice privind consolidarea și recapitularea programei școlare se circumscriu dispozițiilor art. 262 din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, respectiv reprezintă activități didactice și vor putea fi realizate prin mijloace tehnice de comunicare în mediul on-line.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/23.04.2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347/29.04.2020 reglementează pentru sistemul de învățământ universitar se reglementează, următoarele:

 1. desfășurarea tuturor activităților de predare-învățare-evaluare aferente semestrului al II-lea al anului universitar 2019-2020, a examenelor de finalizare a studiilor de licență, de masterat sau a programelor de studii postuniversitare, susținerea tezelor de doctorat, susținerea tezelor de abilitare pentru anul universitar 2019-2020, pentru formele de învățământ cu frecvență și frecvență redusă se pot realiza și în format on-line;
 2. procesul de admitere la studiile universitare se va putea desfășura și în modul on-line;
 3. activitățile normei didactice vor putea fi realizate și în modul on-line;
 4. studenții și studenții doctoranzi, care pe perioada stării de urgență au urmat activități de învățare și predare prin metode didactice alternative de comunicare, în modul on-line, vor putea susține examenele de finalizare a studiilor și examenele aferente evaluării pe parcurs, potrivit metodologiilor aprobate de instituțiile de învățământ universitar.

Pentru sistemul de învățământ preuniversitar se stabilesc, în principal, următoarele:

 1. în perioada stării de urgență și până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autoritățile de resort, activitățile desfășurate de cadrele didactice privind consolidarea și recapitularea programei școlare reprezintă activități didactice și vor putea fi realizate în modul on-line;
 2. în perioada stării de urgență, se stabilesc reguli derogatorii de la dispozițiile Legii educației nr.1/2011, privind examenul național de definitivare în învățământ, privind obținerea gradului didactic II și a gradului didactic I;
 3. pentru a asigura posibilitatea cadrelor didactice de a beneficia de dreptul la restrângerea de activitate și în condițiile restricțiilor privind adunările publice se suspendă prevederile legale privind transferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, fără afectarea drepturilor cadrelor didactice;
 4. în condițiile intrării în restrângere de activitate, cadrele didactice titulare în sistemul de învățământ preuniversitar beneficiază de soluționarea de restrângere de activitate prin repartizarea pe posturi/catedre vacante, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educației și Cercetării;
 5. se reglementează condițiile probei practice sau inspecției speciale pentru personalul didactic care este încadrat cu contract de muncă pe perioadă determinată/nedeterminată, respectiv pentru personalul care nu este încadrat cu contract de muncă pe perioadă determinată/nedeterminată;
 6. se stabilesc probele pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din învățământ preuniversitar de stat prin derogarea de la prevederile Legii nr.1/2011;
 7. pentru a asigura furnizorilor de educație posibilitatea de a-și îndeplini obligațiile în cadrul procesului de evaluare și în condițiile stării de urgență, termenele opozabile acestor furnizori din domeniul învățământului superior și preuniversitar, pentru a se supune procesului de evaluare externă în vederea acreditării sau pentru menținerea acreditării se prelungesc de drept până cel târziu la începutul anului școlar/universitar 2021-2022.

 

7.Fonduri europene

Pentru domeniul fonduri europene au fost avute în vedere următoarele:

– asigurarea implementării în condiții adecvate a proiectelor aflate în derulare;

– identificarea și alocarea de resurse menite să sprijine prevenirea și combaterea îmbolnăvirilor cu Covid 19.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/06.04.2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292/07.04.2020 stabilește că pachetele cu produse de igienă achiziționate de către Ministerul Fondurilor Europene în calitate de beneficiar al POAD pot fi livrate către persoanele plasate în carantină, în izolare și autoizolare în această perioadă urmare a instituirii stării de urgență pe teritoriul României, precum și ca urmare a implementării măsurilor dispuse de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență.

Totodată, în cazul în care mai rămân pachete nedistribuite, se va proceda la distribuirea acestora către alte categorii vulnerabile, respectiv persoanelor vârstnice din cămine pentru persoane vârstnice și copiilor și persoanelor adulte cu dizabilități instituționalizate în Centre rezidențiale.

Instituțiile Prefectului, în funcție de situația existentă, vor identifica soluții pentru distribuirea pachetelor cu produse de igienă către persoanele aflate în situațiile expuse mai sus, respectiv carantină, izolare și autoizolare, respectiv centre de plasament pentru copii și centre de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice aflate pe raza județelor care înregistrează aceste stocuri, până la epuizarea lor.

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/15.04.2020 pentru modificarea art. 29 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum și pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.325/21.04.2020 se reglementează flexibilizarea termenelor procedurale stabilite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, cu modificările și completările ulterioare, în scopul diminuării riscului de reziliere a contractelor de finanțare ca urmare a accesului limitat al beneficiarilor la resursele umane necesare pregătirii documentelor aferente prefinanțărilor/cererilor de plată/cererilor de rambursare, după cum urmează:

Pentru corelare cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, în vederea asigurării unui flux suplimentar de numerar la nivelul operatorilor economici, prefinanțarea acordată pentru proiectele finanțate din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european, Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane se acordă în tranșe de maximum 10%, iar pentru beneficiarii operatori regionali de apă definiți la art. 2 lit. h) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, maxim 30% din valoarea eligibilă a proiectului, fără depășirea valorii totale eligibile a contractului de finanțare, iar pentru restul beneficiarilor acordarea unei prefinanțări de maxim 30% este condiționată de existența unor contracte de achiziție de produse, echipamente și de lucrări aflate în implementare.

Se prelungește termenul de justificare, respectiv se stabilește faptul că beneficiarii/liderii de parteneriat au obligația depunerii unei/unor cereri de rambursare care să cuprindă cheltuielile efectuate din tranșa de prefinanțare acordată, în cuantum cumulat de minimum 50% din valoarea acesteia, în termen de maximum 180 de zile calendaristice de la data la care autoritatea de management a virat tranșa de prefinanțare în contul beneficiarului, fără a depăși durata contractului de finanțare.

Aceste prevederi se aplică cererilor de prefinanțare depuse după data intrării în vigoare a ordonanței de urgență.

Se extinde termenul în care beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii au obligația de a face dovada plății contribuției proprii, respectiv cel mai târziu până la data depunerii cererii de rambursare aferentă cererii de plată, acțiune care vizează asigurarea, pentru o perioadă scurtă, a unui flux suplimentar de numerar la nivelul beneficiarilor.

Se prelungește termenul maxim în care beneficiarii au obligația de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la organismul intermediar/autoritatea de management.

Se stabilește faptul că organismul intermediar/autoritatea de management efectuează verificarea cererii de plată în termen prelungit de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii acesteia de către beneficiar/liderul de parteneriat.

Totodată, se prevede că autoritatea de management autorizează cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de rambursare, ȋn maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar/liderul de parteneriat la autoritatea de management sau la organismul intermediar, după caz, a cererii de rambursare întocmite conform contractului/ deciziei/ordinului de finanțare.

Flexibilizarea termenelor și condițiilor procedurale stabilite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, se aplică pentru toate cererile de prefinanțare, cererile de plată și cererile de rambursare transmise și înregistrate la autoritatea de management/organismul intermediar până cel târziu 31 decembrie 2020. Începutul termenelor menționate în actul normativ trebuie să fie înainte de 31 decembrie 2020, putând continua să curgă în 2021, până la atingerea limitei maxime stabilite pentru fiecare termen.

Se clarifică modalitatea de raportare a mecanismului de restituire a sumelor rezultând din rezilierea contractelor de finanțare.

Se stabilesc o serie de măsuri pentru asigurarea unui flux de numerar adecvat pentru antreprenori în scopul accelerării procesului de implementare a programelor operaționale cu impact direct asupra absorbției fondurilor europene și pentru diminuarea efectelor negative aferente stării de urgență cauzată de epidemia COVID-19, s-au stabilit măsuri pentru asigurarea mijloacelor necesare derulării contractelor, respectiv:

 • crearea posibilității modificării contractelor de lucrări în sensul plății în avans a echipamentelor și materialelor ce urmează a fi puse în operă. Astfel, întrucât activitatea în șantiere poate fi afectată de epidemia COVID-19, se pot comanda, plăti în avans și crea stocuri de materiale și echipamente de construcții astfel încât, în momentul încetării stării de urgență, să poată fi reluată activitatea de construcții, având toate premisele unui ritm susținut de implementare;
 • crearea posibilității modificării contractelor de lucrări în sensul reducerii valorii minime a certificatelor interimare de plată în cadrul contractelor de lucrări finanțate din fonduri europene, pentru asigurarea unui ritm rapid al plăților după executarea lucrărilor, în prealabil certificate de supervizor și aprobate de către beneficiar, în conformitate cu prevederile legale în domeniu.

 

8.Justiție

Pentru domeniul justiție au fost avute în vedere următoarele:

– crearea cadrului de aplicare a restricțiilor impuse de starea de urgență;

– adaptarea cadrului legal sancționator la noul context.

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/18.03.2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.228/20.03.2020 se prevede:

 1. majorarea sancțiunilor pentru faptele deja incriminate;
 2. incriminarea unor noi fapte precum nerespectarea dispozițiilor de spitalizare sau carantinare;
 3. incriminarea distinctă și sancționarea faptelor care determină infectarea altor persoane cu noul coronavirus, afectând grav sănătatea sau determinând moartea uneia sau mai multor persoane.

 

 

Capitolul III- Ordonanțe militare

Potrivit dispozițiilor Decretului Președintelui României nr.195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, și a Decretului Președintelui României nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, măsurile de primă urgență cu aplicabilitate graduală se dispun de ministrul afacerilor interne sau de înlocuitorul legal al acestuia, cu acordul prim-ministrului, prin ordonanță militară.

Conform prevederilor art. 20 lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, ”pentru aplicarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, precum și a măsurilor prevăzute în decretul de instituire a stării de asediu sau a stării de urgență, autoritățile militare, precum și celelalte autorități publice prevăzute la art. 7 alin. (1) au emis ordonanțe militare sau ordine, după caz”.

În acest sens, ministrul afacerilor interne, cu avizul prim-ministrului, a emis următoarele ordonanțe militare:

Ordonanța militară nr. 1/17.03.2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 18 martie 2020.

Sunt reglementate, în principal, următoarele măsuri:

 • suspendarea activității de servire și consum al produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, organizate de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, în spațiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locației, fiind permise doar activitățile de tip „drive-in”, „room-service” sau livrare la client;
 • suspendarea tuturor activităților culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear și de îngrijire personală, realizate în spații închise;
 • interzicerea organizării și desfășurării oricărui eveniment care presupune participarea a peste 100 de persoane, în spații deschise;
 • măsuri privind conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 3,5t care au obligația ca, în punctul de trecere a frontierei, să aibă asupra lor și să poarte mijloace individuale de protecție, precum dezinfectant, mănuși, mască pentru față, precum și să prezinte documente care atestă traseul de deplasare până la destinație;
 • interzicerea transportului dispozitivelor medicale și materialelor sanitare care asigură prevenția și tratarea afecțiunilor asociate COVID-19, precum și al medicamentelor cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România (Canamed), în vederea distribuirii în afara teritoriului României;
 • suspendarea tuturor zborurile efectuate de operatori economici aerieni spre Spania și din Spania către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile, cu excepția zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, precum și aterizărilor tehnice necomerciale;
 • prelungirea măsurii suspendării zborurilor efectuate de operatori economici aerieni spre Italia și din Italia către România, pentru o perioadă de 14 zile, cu excepția zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, precum și aterizărilor tehnice necomerciale;
 • interzicerea persoanelor izolate la domiciliu, carantinate sau internate, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, să iasă din locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente.
 • posibilitatea de a se oficia slujbe în lăcașurile de cult de către slujitorii bisericești/religioși, fără accesul publicului, slujbele putând fi transmise în mass-media sau online;
 • posibilitatea de a se oficia acte liturgice/religioase cu caracter privat (botez, cununii, înmormântări), la care pot participa maximum 8 persoane, precum și împărtășirea credincioșilor bolnavi la spital sau la domiciliul acestora.

Ordonanța militară nr. 2/21.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 21 martie 2020.

Se stabilesc următoarele măsuri:

 • suspendarea temporară a activității în cabinetele de medicină dentară, cu excepția intervențiile stomatologice de urgență;
 • suspendarea temporară a activităților de comercializare cu amănuntul a produselor și serviciilor în centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, cu excepția vânzării produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice și a serviciilor de curățătorie, cu excepția:
 1. vânzării produselor electronice și electrocasnice de către operatorii economici care asigură livrarea la domiciliul/sediul cumpărătorului;
 2. vânzării produselor și serviciilor de optică medicală.
 • circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei se efectuează numai cu respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19 și evitarea formării oricărui grup de persoane (alăturarea unui număr mai mare de 3 persoane care nu locuiesc împreună);
 • interzicerea intrării pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția situației în care aceștia tranzitează teritoriul României pe culoare de tranzit organizate prin înțelegeri cu statele vecine, cu anumite excepții;
 • persoanele izolate la domiciliu, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, sunt considerate persoane cu risc crescut de contagiozitate și sunt conduse de forțele de ordine publică și plasate în carantină instituționalizată, sub pază;
 • persoanele carantinate, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, sunt carantinate pentru o nouă perioadă de 14 zile;
 • autoritățile administrației publice locale au obligația să identifice și să țină evidența persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, și să asigure sprijin acestora în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuințelor.

Ordonanța militară nr. 3/24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 24 martie 2020.

Sunt reglementate, în principal, următoarele măsuri:

 • Se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:
 • deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
 • deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
 • deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 • deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
 • deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
 • deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;
 • deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
 • deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
 • deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.
 • Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara locuinței/gospodăriei, este permisă numai în intervalul orar 11,00 – 13,00, strict pentru următoarele motive:
 1. deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice;
 2. deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 3. deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea unui minor, asistența altor persoane vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori în cazul decesului unui membru de familie;
 4. deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități fizice colective), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice.
 • Circulația persoanelor prevăzute la art. 2, în exteriorul locuinței/gospodăriei, este permisă și în afara intervalului orar 11,00 – 13,00, dacă aceasta se face în interes profesional ori pentru realizarea de activități agricole.
 • Pentru verificarea motivului deplasării:
 1. angajații prezintă legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator;
 2. persoanele fizice autorizate, titularii întreprinderilor individuale, membrii întreprinderilor familiale, liber profesioniștii și persoanele care practică activități agricole prezintă o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
 3. Pentru verificarea motivului deplasării în alte situații se prezintă o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
 4. Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței, motivul și locul deplasării, data și semnătura.
 5. Adeverința eliberată de angajator sau declarația pe propria răspundere pot fi prezentate personalului autorităților abilitate și prin intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar.

Măsura se aplică începând cu data de 25 martie 2020, ora 12,00.

 • Se instituie măsura izolării la domiciliu sau, după caz, a carantinării pentru toate persoanele care intră în România.
 • Autoritățile administrației publice locale au obligația să identifice și să țină evidența persoanelor fără adăpost, precum și să asigure adăpostirea și îngrijirea acestora.
 • Evidența persoanelor fără adăpost se actualizează și se raportează săptămânal la Centrul județean/al Municipiului București de coordonare și conducere a intervenției.
 • Instituțiile publice și operatorii economici au obligația de a marca zona destinată accesului cetățenilor/clienților și suprafața de relații cu publicul/vânzare cu semne vizibile care să orienteze persoanele în respectarea unei distanțe de siguranță de minimum 1,5 metri.
 • Administratorii piețelor agroalimentare au obligația de a organiza activitatea de vânzare astfel încât să se păstreze o distanță socială între producătorii agricoli, comercianți și cumpărători. Comercianții și producătorii agricoli aflați în piețele agroalimentare sunt obligați să adopte măsuri de protecție împotriva răspândirii COVID-19, respectiv să poarte mânuși și măști.
 • Se suspendă toate zborurile efectuate de operatori economici aerieni spre Franța și Germania și din Franța și Germania către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile.
 • Măsura nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, precum și autorizărilor tehnice necomerciale.
 • Se interzice accesul piloților la bordul navelor, sosite din zonele de risc roșii/galbene în porturile maritime române, dacă nu dispun de echipament de protecție stabilit de Direcția de sănătate publică Constanța sau dacă navele nu au efectuat perioada de carantinare de 14 zile de la ultimul port de escală situat într-o zonă de risc roșie/galbenă.

Se interzice accesul navelor maritime și fluvio-maritime în porturile situate pe Dunărea maritimă, până la efectuarea perioadei de carantinare de 14 zile de la ultimul port de escală situat într-o zonă roșie/galbenă, în următoarele două zone de staționare în ancoră:

 • raza portului Sulina, pentru navele care vin dinspre Marea Neagră;
 • Dunărea, mila marină 44, pentru navele care vin dinspre canalul Bâstroe.

Ministerul Apărării Naționale asigură, la solicitarea ministrului afacerilor interne:

 • preluarea în pază a unor obiective a căror protecție este asigurată în prezent de către Jandarmeria Română;
 • personal și mijloace logistice pentru sprijinirea activităților de ordine publică;
 • personal și mijloace logistice pentru sprijinirea activităților Poliției de Frontieră Române, în punctele de trecere a frontierei de stat.

Pentru verificarea respectării condițiilor de carantinare sau izolare la domiciliu, instituțiile de securitate națională vor proiecta sisteme de comunicații și aplicații informatice, necesare Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătății și autorităților locale, pentru a comunica în timp real și permanent cu persoanele carantinate sau izolate la domiciliu.

Documentele care expiră pe perioada stării de urgență, eliberate de autoritățile publice, pot fi preschimbate într-un termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgență.

Ordonanța militară nr. 4/29.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 29 martie 2020.

Principalele reglementări:

 • măsuri privind circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani și în afara intervalului orar 11,00 – 13,00, pentru rezolvarea problemelor de natură medicală, în baza declarației pe proprie răspundere;
 • măsuri privind circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani și în intervalul orar 20,00 – 21,00, pentru asigurarea nevoilor animalelor de companie/domestice doar în proximitatea locuinței/gospodăriei, fără declarație pe proprie răspundere;
 • măsuri privind obligativitatea operatorilor economici care comercializează alimente și produse de strictă necesitate de a-și organiza programul de lucru pentru a facilita și a asigura, cu prioritate, accesul persoanelor de peste 65 de ani în intervalul orar stabilit;
 • instituirea pentru o perioadă stabilită de angajator, a măsurilor de izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru personalul care ocupă funcții esențiale pentru asigurarea funcționării producției, transportului și distribuției energiei electrice și gazelor naturale, a activităților de întreținere și mentenanță a echipamentelor și instalațiilor specifice, precum și a celorlalte activități de aprovizionare, respectiv extracție, producție și procesare a resurselor și materiilor prime și/sau semiprocesate energetice necesare funcționării corespunzătoare Sistemului energetic național în concordanță cu prevederile planurilor proprii de continuitate a activităților de bază în cazul instituirii stării de urgență pe teritoriul României;
 • în perioada stării de urgență prețurile la energie electrică și termică, gaze naturale, alimentare cu apă, salubritate și carburanți nu pot fi majorate peste nivelul practicat la data emiterii prezentei ordonanțe militare, acestea putând fi doar diminuate în funcție de cerere și ofertă;
 • în perioada în care este instituită starea de urgență, alertele sanitare, comunicatele, textele, materialele fotografice și audio-video cu mesaje de interes public care sprijină măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19, guvernamentale și/sau sponsorizate de către operatorii economici publici sau privați, persoane fizice sau organizații neguvernamentale, vor fi mediatizate gratuit și se vor adăuga ca timp suplimentar spațiului alocat pentru publicitate.
 • transportul maritim și pe căile navigabile interioare, accesul navelor în porturile românești, precum și inspectarea și operarea navelor se desfășoară fără restricții, cu respectarea tuturor măsurilor de prevenire a infectării cu COVID-19, impuse de Ministerul Sănătății.
 • se interzice accesul piloților la bordul navelor maritime și fluvio-maritime, sosite din zonele de risc roșu sau galbene, dacă nu dispun de echipamentul de protecție stabilit.

Ordonanța militară nr. 5/30.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 24 martie 2020.

Se prevăd următoarele:

 • Se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatori economici aerieni spre Spania și din Spania către România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 31 martie 2020 ora 18,00.
 • Se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatori economici aerieni spre Italia și din Italia către România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 6 aprilie 2020.
 • Măsurile nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență,
 • Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor este abilitat să asigure aplicarea și respectarea prevederilor din prezenta ordonanță militară.
 • Norme privind modificarea Ordonanței militare nr. 4/2020, respectiv:
 • Persoanele care părăsesc locul în care au fost carantinate, fără aprobarea autorităților competente, vor fi obligate să reia ciclul de 14 zile de carantinare, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea acestora, și vor răspunde penal conform legii;
 • Persoanele care nu respectă condițiile izolării la locul declarat/la care au optat să efectueze izolarea și sunt identificate în afara spațiului de izolare vor fi obligate să intre în carantină 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea acestora, și vor fi sancționate contravențional conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare, dacă fapta nu constituie infracțiune.

Prevederile art. 4 din Ordonanța militară nr. 4/2020 nu se aplică:

 • piloților de aeronave și personalului navigant care zboară înspre și dinspre zone aflate sub incidența codului „zonă GALBENĂ” sau fără risc epidemiologic;
 • piloților de aeronave și personalului navigant care zboară înspre și dinspre zone aflate sub incidența codului „zonă ROŞIE” sau cu risc epidemiologic, care nu coboară din aeronave între zboruri, sau poartă echipament de protecție (combinezon, mănuși, ochelari, mască), dacă între zboruri coboară din aeronavă.

Ordonanță militară nr.6/30.03.2020 privind instituirea măsurii de carantinare asupra municipiului Suceava, a unor comune din zona limitrofă, precum și a unei zone de protecție asupra unor unități administrativ-teritoriale din județul Suceava, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 31 martie 2020.

Sunt reglementate următoarele măsuri:

 • suspendarea zborurilor efectuate de operatori economici aerieni spre Spania/Italia și din Spania/Italia către România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 31 martie 2020 ora 18,00, cu excepția zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, precum și aterizărilor tehnice necomerciale;

modificarea Ordonanței Militare nr. 4/29.03.2020:

 • obligația persoanelor care părăsesc locul în care au fost carantinate, fără aprobarea autorităților competente, de a relua ciclul de 14 zile de carantinare, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea, și răspunderea penală a acestora;
 • obligația persoanelor care nu respectă condițiile izolării la locul declarat/la care au optat să efectueze izolarea, de a intra în carantină 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea, și sancționarea contravențională a acestora.

Ordonanță militară nr.7/04.04.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 4 aprilie 2020.

Sunt reglementate următoarele măsuri:

 • Pe perioada stării de urgență, se instituie măsura de carantinare în orașul Țăndărei, județul Ialomița, fiind permise intrările și ieșirile pentru următoarele activități:
 • transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și aprovizionării populației;
 • persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentației publice, alimentării cu apă, comunicațiilor și transporturilor.
 • Autoritățile administrației publice locale și județene vor aduce la cunoștință obligațiile care le revin persoanelor, referitoare la deplasarea și accesul în/din localitatea carantinată, iar aplicarea măsurilor de verificare, control și acces în/dinspre localitatea carantinată se realizează de către personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne în colaborare cu cele ale Ministerului Apărării Naționale.
 • Consiliul Județean Ialomița, primarul și Consiliul Local al Orașului Ţăndărei vor lua măsuri pentru a asigura funcționarea serviciilor de protecție și asistență socială, funcționarea corespunzătoare a serviciilor de utilități publice, precum și aprovizionarea cu alimente de bază pentru persoanele fără susținători sau altă formă de ajutor și care nu se pot deplasa de la locuință/gospodărie.
 • În localitatea carantinată se aplică în mod corespunzător toate interdicțiile și restricțiile stabilite prin ordonanțele militare emise în perioada stării de urgență.
 1. Începând cu data de 5 aprilie 2020, ora 23,00, ora României:
 • Se suspendă toate zborurile efectuate de operatorii economici aerieni spre Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Turcia și Iran și din aceste țări către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile;
 • Se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatorii economici aerieni spre Franța și Germania și din aceste țări către România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 8 aprilie 2020;
 • Măsurile prevăzute la punctul 3 nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, precum și aterizărilor tehnice necomerciale;
 • Măsurile prevăzute la punctul 3 se aplică și după durata pentru care este instituită starea de urgență prin <LLNK 12020 195 304901 0 21>Decretul nr. 195/2020, numai dacă starea de urgență pe întreg teritoriul României se prelungește și dacă în decretul de prelungire a stării de urgență se menține competența ministrului afacerilor interne de a stabili, prin ordonanță militară, interzicerea graduală a circulației aeriene pe diferite rute;
 • Sunt permise zborurile efectuate de toți transportatorii aerieni deținători de licență de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor sezonieri din România către alte state, cu avizul autorităților competente din țara de origine și de destinație;
 • Se suspendă transportul rutier internațional de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale și servicii ocazionale în trafic internațional, pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport spre Italia, Spania, Franța, Germania, Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos și Turcia și din aceste țări către România, pe toată perioada stării de urgență.
 • La intrarea în România, conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone, care nu prezintă simptome asociate COVID-19, completează o declarație pe propria răspundere, al cărei model este stabilit de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prin care își asumă locația unde pot fi contactați în perioada dintre curse. Aceștia nu se supun măsurilor de izolare la domiciliu/ carantinare, cu condiția asigurării de către angajator a materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19.
 • Conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone, care tranzitează teritoriul României, nu sunt obligați să completeze, la intrarea pe teritoriul României, declarația epidemiologică, dacă respectă următoarele condiții minimale:
 • utilizează doar coridoare de tranzit și puncte pentru trecerea frontierei de stat situate la capetele acestor coridoare, aprobate de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și Ministerul Afacerilor Interne, fiind interzisă abaterea de la acestea;
 • tranzitarea teritoriului României se face într-un interval de timp minim, fără a depăși 48 de ore de la intrarea în România, incluzând și perioadele de staționare pentru odihna zilnică normată;
 • staționarea autovehiculului se realizează exclusiv în parcări situate pe coridoarele de tranzit, marcate în mod corespunzător.
 • Personalul gărzilor forestiere teritoriale și județene sau cu atribuții de control/de pază pe linie silvică va participa în dispozitivele de ordine publică și control al circulației pe drumurile publice, împreună cu personalul Ministerului Afacerilor Interne și al Ministerului Apărării Naționale, în vederea desfășurării activităților/controalelor specifice pe linie de control silvic. Controalele specifice se fac în punctele de control existente, în funcție de personalul disponibil la nivelul gărzilor forestiere sau cu atribuții de control/de pază pe linie silvică.
 • Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor prezentei ordonanțe militare, Poliția Română, Jandarmeria Română, poliția locală, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Poliția de Frontieră Română, direcțiile de sănătate publică și conducătorii autorităților administrației publice locale și Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.

Ordonanță militară nr. 8/9.04.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 10 aprilie 2020.

Sunt reglementate următoarele măsuri:

 • Este permisă circulația în afara locuinței/gospodăriei a titularilor autorizațiilor/permiselor de pescuit comercial pe Dunăre/apele interioare/Marea Neagră în vederea desfășurării activităților de pescuit comercial și acvacultură, precum și pentru valorificarea/comercializarea produselor rezultate în urma acestor activități.
 • Este permisă circulația în afara locuinței/gospodăriei a apicultorilor spre/dinspre locația stupinei sau pentru deplasarea stupinei. Dovada calității de apicultor se face cu adeverința care cuprinde codul de stupină eliberată de oficiile județene de zootehnie sau cu orice alte acte doveditoare a calității de apicultor și a proprietății asupra stupilor.
 • Este permisă circulația în afara locuinței/gospodăriei pentru achiziția de autovehicule, piese de schimb pentru autovehicule și servicii de reparații auto.
 • Se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatori economici aerieni spre Spania și din Spania către România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 14 aprilie 2020.
 • Măsura nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, precum și aterizărilor tehnice necomerciale.
 • Piețele agroalimentare rămân deschise pe toată perioada stării de urgență, pentru agricultorii care prezintă certificat de producător agricol, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19.
 • Se prelungește, potrivit anexei nr. 1, pe întreaga perioadă a stării de urgență, închiderea temporară – totală sau parțială – a punctelor de trecere a frontierei de stat, stabilită prin Hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr. 8/2020 și nr. 12/2020.
 • Se exceptează de la măsurile de izolare la domiciliu sau de carantinare lucrătorii transfrontalieri care, la intrarea în România din Ungaria, nu prezintă simptome asociate COVID-19.
 • Se exceptează de la măsura izolării la domiciliu/carantinării persoanele care intră în România pentru prestarea unor activități de instalare, punere în funcțiune, mentenanță, service a echipamentelor și tehnicii medicale, dacă nu prezintă simptome asociate COVID-19 și dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României.
 • Prevederile se aplică și pentru tehnica/echipamentele din domeniile științific, economic, apărare, ordine publică și securitate națională.
 • Pe perioada stării de urgență se interzice/se suspendă exportul pentru produsele agroalimentare din lista prevăzută în anexa nr. 2.
 • Achiziționarea intracomunitară a produselor agroalimentare din lista prevăzută în anexa nr. 2 se poate face numai dacă statul membru face dovada faptului că produsele achiziționate sunt destinate consumului intern propriu sau al celui comunitar, iar nu exportului.
 • Se interzice, pe perioada stării de urgență, încetarea sau suspendarea activității serviciilor sociale de tipul centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, publice și private, prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2014 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare.
 • Se instituie, pe perioada stării de urgență, măsura de izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru personalul angajat al centrelor prevăzute la pct. 9 pe o perioadă de 14 zile.
 • Refuzul izolării preventive la locul de muncă de către personalul centrelor prevăzute la pct. 9 atrage răspunderea contravențională sau penală, după caz.
 • În situația în care furnizorii de servicii sociale nu au resurse proprii de cazare pentru aplicarea prevederilor pct.10, autoritățile administrației publice locale pe raza de competență a cărora funcționează serviciile sociale prevăzute la pct.9 au obligația identificării și asigurării, în proximitatea acestora, de spații pentru cazarea personalului izolat preventiv la locul de muncă, a hranei zilnice necesare acestuia, precum și asigurării transportului personalului, care este în izolare preventivă la domiciliu, de la locul de muncă la domiciliul/reședința acestuia și invers, cu respectarea măsurilor de protecție și prevenire a infecției.
 • Personalului care deservește centrele rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, publice și private i se asigură de către furnizorul de servicii sociale echipamentele igienico-sanitare și de protecție necesare.
 • Pe perioada stării de urgență, prin excepție de la prevederile legale în vigoare, în cazul demisiei angajaților centrelor anterior menționate, termenul de preaviz este de 45 de zile calendaristice.
 • În scopul prevenirii apariției unor focare de infecție, în cazul manifestării simptomatologiei specifice COVID-19 sau, după caz, al unor informații din care rezultă contactul direct cu o persoană infectată în rândul beneficiarilor sau al personalului, direcțiile de sănătate publică asigură testarea beneficiarilor și a întregului personal, la sediul serviciului social.
 • Pe perioada stării de urgență se suspendă procedurile de vânzare/cumpărare de pachete majoritare de acțiuni ale companiilor din Sistemul energetic național, indiferent de forma de proprietate a acestora.
 • Reluarea procedurilor se va face după încheierea stării de urgență cu decalarea corespunzătoare a termenelor prevăzute în calendarul anterior.
 • Se recomandă autorităților administrației publice locale și proprietarilor, persoane fizice sau juridice, să monteze dispozitive cu soluții dezinfectante la intrările în imobilele cu destinația de locuințe colective și să dezinfecteze periodic lifturile, casa scărilor și celelalte spații comune din interiorul acestor imobile.
 • În zilele de joi, vineri și sâmbătă, premergătoare celor două sărbători pascale, operatorii economici care comercializează produse agroalimentare își pot prelungi programul de funcționare în funcție de necesități.
 • Completări ale Ordonanței militare nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, cu privire la posibilitatea aplicării unei sancțiuni contravenționale complementare constând în confiscarea bunurilor al căror transport în vederea distribuirii în afara teritoriului României este interzis.
 • Completări ale Ordonanței militare nr. 5/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19.
 • Modificări ale Ordonanței militare nr. 7/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19.
 • Prevederile art. 6 și 7 din Ordonanța militară nr. 4/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 își încetează aplicabilitatea.

Ordonanța militară nr. 9/16.04.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 16 aprilie 2020.

Sunt reglementate următoarele măsuri:

 • Se prelungește măsura suspendării zborurilor spre Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Regatul Ţărilor de Jos, Turcia și Iran și din aceste țări către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 18 aprilie 2020.
 • Se prelungește măsura suspendării zborurilor spre Italia și din această țară către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 19 aprilie 2020.
 • Se prelungește măsura suspendării zborurilor spre Franța și Germania și din aceste țări către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 21 aprilie 2020.
 • Măsurile nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, servicii tehnice, precum și aterizărilor tehnice necomerciale.
 • Se exceptează de la măsurile de izolare la domiciliu sau de carantinare lucrătorii transfrontalieri care, la intrarea în România din Bulgaria, nu prezintă simptome asociate COVID-19.
 • Prin lucrător transfrontalier se înțelege persoana care face dovada că locuiește și lucrează într-o rază de 30 km de o parte sau de alta a frontierei de stat româno-bulgare, calculată de la cel mai apropiat punct de trecere a frontierei deschis traficului de persoane, și care se reîntoarce la locuință cel puțin o dată pe săptămână.
 • Punctele de trecere a frontierei de stat româno-bulgare prin care se permite intrarea în România sunt următoarele: Giurgiu – Ruse și Calafat – Vidin. Prin aceste puncte de trecere a frontierei de stat româno-bulgare se permite și intrarea/ieșirea lucrătorilor transfrontalieri cu mașini și utilaje agricole.
 • În cazul nerespectării condițiilor stabilite, persoanele în cauză intră în carantină pentru o perioadă de 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea lor.
 • La efectuarea schimbului de echipaj, la bordul navelor de navigație interioară care arborează pavilion român și la bordul navelor maritime indiferent de pavilionul pe care îl arborează, aflate în porturile românești, personalul navigant trebuie să prezinte autorităților competente „certificatul pentru lucrătorii din transportul internațional” stabilit de către Comisia Europeană în anexa nr. 3 la Comunicarea privind implementarea Culoarelor Libere (Green Lanes) în cadrul Liniilor directoare referitoare la măsurile de management al frontierelor pentru protecția sănătății și asigurarea disponibilității bunurilor și serviciilor esențiale – C(2020) 1897 din 23.03.2020.
 • Personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigație interioară, care arborează pavilion român, într-un port românesc, și care nu prezintă simptome asociate COVID-19, nu se supune măsurilor de carantinare în spații special amenajate sau la bordul navei ori măsurilor de izolare la domiciliu, cu condiția asigurării de către angajatori a certificatului mai sus menționat și a echipamentelor individuale de protecție împotriva COVID-19, pe timpul deplasării de la navă la locația unde poate fi contactat în perioada dintre voiajuri.
 • La efectuarea schimbului de echipaj la bordul navelor maritime, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, aflate în porturile românești, personalul navigant trebuie să fie în prealabil testat pentru COVID-19, indiferent de zona din care acesta provine, de personalul direcției de sănătate publică ce își desfășoară activitatea în portul respectiv.
 • Personalul navigant maritim care nu prezintă simptome asociate COVID-19, va fi transportat dinspre/spre punctele de trecere a frontierei, indiferent de mijlocul de transport utilizat, pe ruta cea mai scurtă și fără întreruperi. Personalul navigant maritim și cel care îi asigură transportul trebuie să folosească echipamente individuale de protecție împotriva COVID-19.
 • În vederea efectuării schimbului de echipaj, agentul navei maritime sau angajatorul personalului navigant maritim, după caz, are obligația să asigure personalului navigant următoarele:
 • testarea pentru COVID-19;
 • echipamentul individual de protecție împotriva COVID-19, pe timpul transportului;
 • certificatul pentru lucrătorii din transportul internațional.
 • Personalul navigant român, maritim și fluvial, care se repatriază și care la intrarea în țară nu prezintă simptome asociate COVID-19, se supune măsurilor de izolare la domiciliu, cu condiția asigurării de către angajatori a certificatului pentru lucrătorii din transportul internațional și a unei declarații pe propria răspundere, al cărei model este stabilit de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, privind utilizarea continuă a echipamentelor individuale de protecție împotriva COVID-19 pentru deplasarea de la navă la locația unde poate fi contactat în următoarele 14 zile.
 • Prevederile alineatului (2) al articolului 7 și ale articolului 9 din Ordonanța militară nr.3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 își încetează aplicabilitatea.
 • Modificări ale Ordonanței militare nr. 8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19.
 • Prevederile alineatului (2) al articolului 3, ale articolelor 7 și 8, ale literei d) a alineatului (1) al articolului 21, precum și anexa nr. 2 la Ordonanța militară nr. 8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 își încetează aplicabilitatea.

Ordonanță militară nr. 10/2020 privind măsuri de răspândire a COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 27 aprilie 2020.

 • Indiferent de intervalul orar, circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara locuinței/gospodăriei, este permisă strict pentru următoarele motive:
 • Deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi, precum și în condițiile art.1 alin.(1), (2) și (5) din Ordonanța militară nr.8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;
 • Deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, inclusiv tratamentele oncologice planificate, dializă etc., folosind mijloacele de transport în comun, mijloacele proprii de deplasare sau ale familiei/susținătorilor sau, după caz, mijloacele de transport sanitar special destinat;
 • Deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
 • Deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare.
 • În intervalele orare 07.00-11.00 și 19.00-22.00 circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara locuinței/gospodăriei, este permisă strict pentru următoarele motive:
 • Deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, inclusiv deplasarea în condițiile art.1 alin.(3) și (5) din Ordonanța militară nr.8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;
 • Deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea unui minor, asistența altor persoane vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori în cazul decesului unui membru de familie;
 • Deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități fizice colective), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice.
 • Operatorii economici care comercializează alimente și produse de strictă necesitate și care își desfășoară activitatea în condițiile dispuse prin ordonanțe militare în perioada stării de urgență își vor organiza programul de lucru pentru a facilita și a asigura, cu prioritate, accesul persoanelor de peste 65 de ani în intervalele orare 07.00-11.00 și 19.00-22.00.
 • Se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatori economici aerieni spre Spania și din Spania către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 28 aprilie 2020, până la data de 11 mai 2020, inclusiv.
 • Se prelungește măsura suspendării zborurilor spre Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Turcia și Iran și din aceste țări către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 13 zile, începând cu data de 2 mai 2020, până la data de 14 mai 2020, inclusiv.
 • Se prelungește măsura suspendării zborurilor spre Italia și din această țară către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 12 zile, începând cu data de 3 mai 2020, până la data de 14 mai 2020, inclusiv.
 • Se prelungește măsura suspendării zborurilor spre Franța și Germania și din aceste țări către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 10 zile, începând cu data de 5 mai 2020, până la data de 14 mai 2020, inclusiv.
 • Pe durata stării de urgență, trimiterile poștale înregistrate pot fi predate destinatarilor de personalul C.N. Poșta Română S.A. prin introducerea în cutia poștală sau, în lipsa acesteia, prin afișare la adresa destinatarului, cu excepția actelor de procedură.
 • La data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, își încetează aplicabilitatea:
 • Prevederile art. 2 și art. 3 din Ordonanța militară nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 24 martie 2020;
 • Prevederile art. 1 și art. 2 din Ordonanța militară nr. 4/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 29 martie 2020.

 

Capitolul IV – Acțiuni ale ministerelor implicate în elaborarea și punerea în aplicare a măsurilor pentru prevenirea și combaterea epidemiei COVID-19

Ministerele și instituțiile aflate în subordine/coordonare au adoptat măsuri menite să asigure continuitatea activității în condiții de protecție a angajaților:

 • au fost identificate domeniile sensibile și locurile de muncă pentru care trebuie asigurată continuitatea desfășurării activității;
 • au fost elaborate/puse în aplicare, după caz, planuri specifice de asigurare a continuității/ordine/decizii/dispoziții interne, în vederea menținerii capacității operaționale a instituțiilor publice și structurilor subordonate;
 • au fost stabilite punctele cheie și activitățile care necesită flux continuu și gestionarea manuală a documentelor, precum și numărul de personal necesar;
 • a fost decalat programul de lucru pentru angajații care se deplasează cu mijloacele de transport în comun;
 • au fost implementate măsuri minime de monitorizare a stării de sănătate a angajaților;
 • a fost stabilit numărul de angajați care pot desfășura activități de la distanță, prin muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă, acolo unde specificul activității o permite;
 • a fost implementat, în funcție de activitate, regimul de telemuncă, procentual, raportat la totalul angajaților din instituțiile respective;
 • au fost suspendate procesele de învățământ/programele de studii/cursurile de formare continuă prevăzute în perioada analizată;
 • a fost realizată achiziția în regim de urgență, de produse dezinfectate, materiale igienico – sanitare și echipamente de protecție a personalului, după caz;
 • au fost realizate igienizări zilnice/periodice ale spațiilor de lucru precum și ale mijloacelor auto de deplasare puse la dispoziția personalului instituțiilor;
 • au fost prioritizate/limitate/reprogramate sau anulate evenimentele/ședințele/reuniunile cu participarea reprezentanților altor instituții, precum și deplasările/delegațiile angajaților;
 • au fost redimensionate activitățile de parteneriat extern;
 • s-a asigurat suportul tehnic și au fost organizate, în funcție de posibilități, reuniuni în sisteme de video/audio-conferință;
 • a fost redimensionată și adaptată activitatea de curierat interinstituțional;
 • au fost realizate programe de informare și conștientizare pentru angajați, focalizate pe respectarea regulilor de disciplină sanitară;
 • s-a introdus semnătura electronica și fluxul online de documente.

De asemenea, s-au realizat măsuri menite să contribuie la prevenirea și combaterea epidemiei COVID-19.

 1. Sănătate

Pentru implementarea măsurii prevăzute la articolul 16 din Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind angajarea fără concurs, la nevoie, şi a personalului contractual medical, auxiliar, farmaciști în structurile MAI, a fost adoptat Ordinul MAI nr. 46/2020 pentru aprobarea procedurii privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante din unitățile MAI, pe durată determinată de 6 luni, în contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României.

Din prisma asigurării continuității serviciilor medicale, au fost transpuse în cadrul normativ intern prevederile referitoare la acordarea şi validarea serviciilor medicale și a medicamentelor fără semnarea cu cardul național de asigurări sociale de sănătate și fără termen de raportare în 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor, precum şi cele referitoare la prescrierea de medicamente, de către medicii de unitate, inclusiv a celor restricționate din Lista de medicamente, aprobată prin HG 720/2008, pentru pacienții cronici.

De asemenea, s-a dispus prescrierea medicamentelor de către medicii de familie, inclusiv a celor restricționate, din Lista de medicamente.

Pentru asigurarea bugetului necesar, au fost transpuse în cadrul normativ intern prevederile referitoare la faptul că sumele angajate pentru serviciile medicale, medicamente, investigații paraclinice acordate în perioada stării de urgență nu vor fi limitate la cele aprobate pentru trimestrul I/2020.

La solicitarea Ministerului Sănătății au fost suplimentate posturile de lucru din call-center TelVerde, iar Serviciul de Telecomunicații Speciale a asigurat suportul tehnic în vederea dezvoltării aplicațiilor necesare MS pentru centralizarea datelor de la Direcțiile de Sănătate Publică, spitale și Institutul Național de Sănătate Publică.

Prin Ordine ale ministrului sănătății (nr. 525/2020 și 533/2020) au fost reglementate/modificate prețurile maximale ale medicamentelor de uz uman și a fost aprobat Planul de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19 cu Listele spitalelor de suport pentru pacienții testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2.

Prin Ordinul MS nr. 397/2020, testarea RT-PCR[3] a persoanelor suspecte de infectare cu noul coronavirus SARS COV 2 a fost inclusă în cadrul Programului național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare aflat în implementare. Ulterior, au fost aprobate Ordinele MS nr. 479/2020, 500/2020, 523/2020, 540/2020, 578/2020, prin care s-au stabilit termenii și condițiile realizării testării RT-PCR.

În ceea ce privește finanțarea testării de laborator prin metoda RT-PCR a persoanelor suspecte de infectare cu virusul 2019-nCOV în cadrul Programului național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare, acestea se realizează în baza cererilor fundamentate ale unităților de specialitate, întocmite distinct și însoțite de documente justificative, conform Ordinului ministrului sănătății nr. 614 din 10.04.2020.

Au fost incluse noi unități de specialitate în program pentru realizarea RT – PCR.

Prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 555/2020 a fost aprobat Planul de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei Coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-COV-2 în faza I și faza II și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-COV-2, abrogându-se Ordinul MS nr. 533 din 29.03.2020.

Din punct de vedere tehnic, activitatea în domeniu a fost facilitată prin configurarea și distribuirea de terminale informatice, atât centrelor de testare în vederea transmiterii datelor către aplicația de la nivelul Ministerului Sănătății, cât și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), în vederea asigurării accesului la serviciul de videoconferință.

Prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 442/2020 au fost completate Normele[4] metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat. În acest sens, prin intermediul mijloacelor electronice:

 • persoanele asigurate pot solicita angajatorilor eliberarea adeverinței de salariat;
 • angajatorii pot transmite adeverințele de salariat persoanelor asigurate;
 • se pot transmite către casele de asigurări de sănătate documentele necesare eliberării adeverinței de asigurat, precum şi cele necesare stabilirii calității de asigurat.
 1. Economie și fiscalitate

Ministerul Finanțelor Publice a propus o serie de măsuri esențiale pentru sprijinirea operatorilor economici din domeniile afectate de pandemie care au fost concretizate în actele normative menționate anterior.

În același sens, au fost adoptate măsuri în domeniul administrării creanțelor bugetare și/sau fiscale precum și bonificații pentru plata impozitului pe profit aferent trimestrului I al anului 2020, în funcție de categoria contribuabililor.

O mențiune trebuie făcută în legătură cu bonificația de 10% acordată pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, ceea ce dovedește preocuparea Guvernului pentru sprijinirea acestui sector atât de important al economiei României.

Totodată, s-a avut în vedere crearea unor facilități privind obligațiile de plată a ratelor și dobânzilor scadente aferente împrumuturilor acordate debitorilor persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, întreprinderi mici și mijlocii și IFN-urilor.

Au fost adoptate măsuri în domeniul fiscal și în domeniul procedurii fiscale menite să sprijine sectorul privat în condițiile limitărilor impuse de pandemia actuală.

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1828/2020, pe durata în care este instituită starea de urgență pe teritoriul României, precum şi 30 de zile după încetarea stării de urgență, persoanele din cadrul instituțiilor publice pentru care se solicită înregistrarea la funcționalitățile sistemului național de raportare Forexebug, în scopul efectuării de plăți pe bază de ordin de plată multiplu electronic (OPME), pot transmite prin e-mail, la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care instituția publică are deschise conturile de cheltuieli bugetare:

 • formularul „Cerere privind înrolarea/modificarea accesului/revocarea accesului la funcționalitățile sistemului național de raportare (Forexebug)“, completat şi semnat de către conducătorul entității, precum şi copia actului de identitate al persoanei ce urmează a fi înrolată, scanate;
 • fișierul exportat aferent certificatului digital calificat, emis pe numele persoanei ce urmează a fi înrolată.

Totodată, în ceea ce privește activitatea de expertiză contabilă, prin Hotărârea nr. 20/118 din 04.04.2020 a președintelui Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România a fost prelungită perioada de valabilitate a vizei aferente anului 2019 până la data de 15 aprilie 2020.

De asemenea, prin Hotărârea nr. 69 din 07.04.2020 a președintelui Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări a fost aprobată Norma „Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiață şi riscuri temporar nonpiață în contextul pandemiei COVID-19” (NI-ASR-07-IX/0).

Având în vedere contextul epidemiologic actual, Președintele Autorității de Supraveghere Financiară a aprobat în data de 09.04.2020 un regulament pentru adoptarea unor măsuri referitoare la desfășurarea adunărilor generale ale emitenților de instrumente financiare pe durata stării de urgență.

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a adoptat o serie de măsuri esențiale în lupta cu noul coronavirus SARS-CoV-2. Astfel, s-au adoptat reglementări de susținere a agenților economici pentru obținerea de facilități la plata unor taxe, impozite, credite, utilități și în relații cu partenerii comerciali, prin eliberarea de Certificate de Situație de Urgență.

Totodată, s-a acționat pentru sprijinirea IMM-urilor beneficiare ale Programelor naționale destinate înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, derulate prin acest minister.

Au fost întreprinse demersuri pentru susținerea producătorilor români de a produce și comercializa echipamente, dispozitive medicale și nemedicale destinate luptei împotriva coronavirusului.

Un loc important îl au măsurile adoptate pentru dezvoltarea unor noi capacități de producție în cadrul companiilor din subordinea acestui minister pentru diminuare efectelor generate de pandemia SARS-CoV-2.

Alte măsuri au avut ca obiect susținerea operatorilor din turism și a turiștilor pentru limitarea efectelor negative economice ale stării de urgență asupra turismului.

Esențial de menționat este faptul că Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pregătește un Program de relansare a economiei destinat IMM-urilor de peste 1 miliard Euro din fonduri europene.

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor a acționat in mai multe direcții, după cum urmează:

În domeniul transporturilor s-au luat măsuri pentru pregătirea tuturor celor patru moduri de transport pentru gestionarea crizei. De asemenea s-a acționat în sensul monitorizării și accelerării proiectelor de infrastructură, al asigurării finanțării proiectelor aflate în implementare.

În domeniul comunicațiilor au fost luate reglementări referitoare la obligativitatea furnizorilor de a asigura continuitatea serviciilor de comunicații către beneficiari. De asemenea, s-a realizat o monitorizare permanentă a evoluțiilor din zona comunicațiilor electronice și au fost dispuse măsuri pentru sprijinirea acestei industrii.

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor a inițiat demersurile pentru aderarea României la noul Acord multilateral M326 pentru a compensa penuria de butelii sub presiune necesare livrării anumitor gaze, în contextul generat de criza COVID-19. La baza analizei a stat solicitarea Asociației Europene a Gazelor Industriale – EIGA, prin care sunt evidențiate dificultățile prin care trece industria de gaze pentru punerea la dispoziție a cantităților crescute de anumite gaze.

Totodată, prin utilizarea clauzei de flexibilitate specificată în art. 71 din Regulamentul (UE) 2018/1139 privind normele comune în domeniul aviației civile, Autoritatea Aeronautică Civilă Română a decis prelungirea valabilității certificatelor profesionale şi a certificatelor medicale emise, după caz, persoanelor fizice şi juridice în baza regulamentelor europene aplicabile. Prelungirea a fost acordată, la recomandarea şi în coordonare cu EASA, pe o perioadă de maxim 4 luni, cu posibilitatea de prelungire ulterioară dacă situația o va impune.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a asigurat crearea unei platforme de comunicare cu mediul asociativ pentru a identifica problemele și măsurile care se impun a fi luate pe perioada stării de urgență.

A fost realizată monitorizarea prețurilor la raft pentru principalele produse alimentare de bază, respectiv a stocurilor de alimente și inputuri ale agenților economici (producători, procesatori și consumatori).

A fost prelungit termenul de depunere a cererilor unice de plată pe suprafață pentru Campania 2020 până la 15 iunie 2020, fără penalități, cu acordul Comisiei Europene.

În paralel cu derularea în mediul online a Campaniei 2020 de primire a cererilor unice de plată în contextul limitării răspândirii epidemiei de Coronavirus pe teritoriul României, pentru a veni în sprijinul fermierilor și a asigura un flux neîntrerupt de capital, atât de necesar în această perioadă, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a continuat în ritm accelerat autorizarea la plata regulară a fermerilor care au depus cerere de plată în Campania 2019.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a pus la dispoziția micilor producători un portal pentru a completa cantitățile de legume, fructe, răsaduri, plante medicinale, flori disponibile în vederea facilitării unui dialog cu marile lanțuri de retail. Măsura are scopul de a identifica cele mai bune modalități de preluare a mărfii direct de la producători.

În cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020[5], în situația pandemiei COVID-19, implementarea tehnică și financiară a măsurilor aferente a presupus:

 • reorganizarea, restructurarea sau reprogramarea activităților pentru 34 contracte în valoare publică de 1 mil. euro cu încadrare în durata de execuție a contractului;
 • reorganizarea, restructurarea sau reprogramarea activităților în scopul prelungirii perioadei de execuție a contractului pentru 34 contracte în valoare publică de 5,9 mil. euro;
 • suspendarea prevederilor contractuale pentru 113 contracte în valoare publică de 19,7 mil. euro;
 • realizarea unei analize pentru autorizarea și efectuarea plăților cheltuielilor eligibile în 352 tranșe de plată în valoare de 192,9 mil. euro, pentru care se impunea procedural verificarea la fața locului;
 • autorizarea pentru 71 tranșe intermediare de plată în valoare 25,7 mil. euro, care procedural necesitau verificarea la fața locului;
 • suspendarea autorizării și efectuării plății finale pentru 507 tranșe de plată în valoare de 9,6 mil. euro (aferente proiectelor pentru care nu a fost efectuată nicio verificare la fața locului).

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a promovat Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 934/2020 pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020 – 2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 324/2020, pentru modificarea şi completarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020 – 2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 323/2020, şi pentru instituirea unor măsuri privind programele finanțate din Fondul pentru mediu, respectiv RABLA și RABLA PLUS.

 1. Muncă și protecție socială

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a inițiat o serie de demersuri legislative, derogatorii de la normele cadru în vigoare, cu aplicare limitată în timp, pe perioada stării de urgență.

În acest sens, s-a stabilit ca pentru persoanele aflate în plata stimulentului de inserție ori cele care s-au întors la activitatea profesională, dar încă nu au solicitat dreptul au putut beneficia, chiar și în situația suspendării ori încetării contractului de muncă ca urmare a efectelor generate în economie de pandemia COVID 19, de plata stimulentului, pentru o perioadă de 90 zile;

          Au fost incluse prevederi care privesc majorarea salariului pentru anumite categorii de personal, respectiv angajaților sistemului național de apărare, angajaților de penitenciare, personalului din unitățile sanitare publice și altor categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, după caz.

Pentru persoanele beneficiare ale indemnizației pentru creșterea copiilor care se află în plată la data instituirii stării de urgență, s-a prevăzut continuarea primirii indemnizației pe toată durata instituirii stării de urgență, chiar dacă copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap sau urmează să împlinească vârsta prevăzută de lege, în această perioadă.

Persoanele care au fost în situația de a solicita, în perioada stării de urgență, întoarcerea la muncă, au putut opta între acordarea stimulentului de inserție sau reîntoarcerea în concediul pentru creșterea copiilor și acordarea indemnizației aferente acestuia.

Persoanele care la data instituirii stării de urgență s-au aflat în plata indemnizației pentru creșterea copilului și pentru cele care urmau sau urmează să solicite stimulentul de inserție, acordarea stimulentului de inserție se face de la data depunerii cererii, dacă acestea realizează venituri supuse impozitului pe venit, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap.

Având în vedere faptul că, în perioada stării de urgență, prevederile Legii nr. 19/2020 nu se aplică angajaților SNAOPSN, prin OMAI nr. 51 din 24.03.2020 au fost stabilite categoriile de personal care beneficiază de majorări salariale prevăzute de art. 32 alin. (2) din Anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 și de art. 3 din Legea nr. 19/2020.

În perioada stării de urgență, Inspectoratele Teritoriale de Muncă (ITM) au suspendat controalele efectuate la angajatori și monitorizează înregistrarea contractelor individuale și colective de muncă, părțile semnatare urmând să fie informate asupra prelungirii clauzelor contractuale pe întreaga perioadă.

Totodată, în situația unor sesizări prin care se reclamă săvârșirea unor fapte cu un grad ridicat de pericol social și pentru cercetarea accidentelor de muncă, MMPS și Inspecția Muncii pot dispune controale.

MMPS și ITM au demarat procedura notificării angajatorilor și organizațiilor sindicale/reprezentanților angajatorilor asupra obligației imperative de a nu iniția declanșarea sau desfășurarea unui conflict colectiv de muncă în unitățile și sectoarele de muncă.

 

 1. Ordine publică

Se aplică de către structurile MAI, în strânsă colaborare cu instituțiile din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, următoarele decizii:

 • coordonarea operațională a structurilor de poliție locale se realizează de către Inspectoratele Județene de Poliție/Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (efectivele de poliție locală sprijină poliția națională în măsurile de ordine publică);
 • serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor și analiză a bazelor de date se subordonează operațional Inspectoratelor Județene de Poliție, respectiv Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, pentru creșterea capacității de verificare și eficientizare răspunsului în cazul anchetelor epidemiologice;
 • serviciile voluntare de pompieri și serviciile publice de ambulanță se subordonează operațional Inspectoratelor Județene pentru Situații de Urgență, respectiv ISU B-IF;
 • constituirea, la nivel național, a unor echipe mixte de cercetare și documentare, în vederea îmbunătățirii activității de verificare a modului în care sunt respectate condițiile de izolare, corectitudinea informațiilor furnizate de cetățenii care intră în România și orice alte aspecte ce țin de asigurarea ordinii publice și eficiența măsurilor de combatere a răspândirii noului tip de coronavirus;
 • demararea unor acțiuni în vederea identificării operatorilor economici sau a altor persoane care desfășoară activități ilicite în legătură cu vânzarea produselor de protecție împotriva infectării cu COVID-19;
 • intensificarea activităților de control la trecerea frontierei de stat, fluidizarea traficului autovehiculelor și a fluxului de persoane care vin din zone de risc epidemiologic, depistarea persoanelor care au aplicată măsura restrictivă de nepermitere a intrării pe teritoriul României;
 • dispunerea măsurilor de ordine publică și însoțire necesare, inclusiv fluidizarea circulației rutiere pe traseele de deplasare, cu ocazia transporturilor realizate pentru gestionarea tuturor situațiilor ce vizează fenomenul infectării cu SARS-CoV-2;
 • limitarea graduală, prin operaționalizarea serviciilor online, iar în funcție de evoluția situației, suspendarea, activităților personalului care prin natura competențelor desfășoară activități de lucru cu publicul;
 • constituirea de echipe pentru verificarea și cercetarea cu celeritate a potențialelor situații de încălcare a legislației referitoare la răspândirea coronavirusului.

În contextul blocajului rezultat în urma închiderii granițelor Austriei cu Ungaria, autoritățile române au inițiat procese de negociere cu partea ungară în vederea asigurării unui rute de afluire pentru cetățenii care tranzitau teritoriul ungar pentru a ajunge în țările de origine (România și Bulgaria).

În urma acestui demers diplomatic, cele două părți au convenit asupra replicării modelului, în situații similare, astfel încât să nu fie încălcate anumite drepturi fundamentale ale omului.

În domeniul situațiilor de urgență, pentru coordonarea integrată a măsurilor de răspuns cu caracter medical și de protecție civilă, au fost emise mai multe ordine care privesc în principal:

 • asigurarea suplimentară a resurselor umane pentru unitățile spitalicești, prin întreruperea stagiilor de pregătire a rezidenților și includerea acestora în activitatea curentă a secțiilor de boli infecțioase, terapie intensivă sau în UPU, în raport de nevoile identificate de spitale;
 • recrutarea studenților din cadrul facultăților de medicină, la nivelul fiecărui centru universitar, începând cu cei din anul IV, pe bază de voluntariat, pentru a sprijini activitățile din camerele de gardă (studenții recrutați desfășoară activități de sprijin doar în situația depășirii capacității curente a unităților medicale);
 • asigurarea cazării și hrănirii studenților și elevilor recrutați de către Comitetele județene și locale pentru situații de urgență;
 • activarea Centrului Național de Conducere și Coordonare Integrată (CNCCI), cu sediul la Ciolpani;
 • desemnarea Institutului Național de Sănătate Publică ca autoritate responsabilă pentru monitorizarea testării și raportarea integrată a situațiilor generate de noul tip de coronavirus;
 • instalarea de corturi speciale, destinate triajului medical, dar și pentru fluidizarea traficului la punctele de trecere a frontierei.

Totodată, Ministerul Apărării Naționale a finalizat montarea formațiunii medicale ROL 2 și a unei tabere cu capacitatea de 500 locuri pentru cartiruirea personalului triat și introdus în izolare/carantină, în incinta Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan” din Otopeni.

În perioada de referință, Ministerul Apărării Naționale a desfășurat acțiuni de sprijin al autorităților administrației publice centrale și locale pentru efectuarea triajului epidemiologic, instalarea de corturi pentru izolarea populației, transport de persoane/materiale şi asigurarea unei rețele mobile de calculatoare la Ministerul Sănătății.

Prin adoptarea OMAI nr. 56/2020 privind desemnarea personalului competent să constate și să aplice sancțiuni contravenționale pe perioada stării de urgență pentru nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (2) din OuG nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, a fost desemnat personalul Poliției Române, Poliției de Frontieră Române, Jandarmeriei Române, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, precum și cel al Poliției Locale să constate contravenții și să aplice sancțiunile contravenționale prevăzute la art. 28 din OuG nr. 1/1999 pentru cazurile de la alin. (2) al art. 9 din același act normativ.

MApN a elaborat o procedură operațională privind pregătirea misiunilor, executarea acestora şi tranziția pentru paza unor obiective din responsabilitatea MAI,  sprijinirea activităților de ordine publică/în punctele de trecere a frontierei de stat (PTF) cu personal şi mijloace logistice.

Totodată a fost stabilit modul de realizare a schimbului informațional cu structurile MAI la nivel de garnizoană, în vederea asigurării cooperării prin Centrele operaționale naționale/județene/Municipiul București ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), Inspectoratului General al Jandarmeriei Române (IGJR), Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF) şi Inspectoratului General de Aviație al MAI (IGAv).

La nivelul MAI, a fost semnat proiectul „VIZIUNE 2020”, în valoare de 682 mil. euro, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare, reprezentând cea mai mare finanțare din fonduri europene, pentru situații de urgență și au avut loc discuții cu reprezentanții Comisiei Europene privind posibilitatea accesării de fonduri pentru dotarea cu echipamente destinate combaterii virusului SARS-CoV-2.

 1. Siguranța cetățeanului

Efectivele MAI au acționat pentru verificarea respectării obligației persoanelor izolate la domiciliu sau în carantină de a nu părăsi locația în care sunt plasate, precum și alte măsuri impuse de autoritățile medicale.

Un aspect important al activităților a vizat realizarea măsurilor de securitate şi pază a perimetrului zonelor de intervenție/carantină aferente centrelor de primire în regim de urgență, respectiv includerea acestora în itinerariile de patrulare ale dispozitivelor de ordine și siguranță publică.

În vederea creșterii nivelului de conștientizare a populației cu privire la măsurile adoptate au fost transmise mesajele de informare/avertizare prin folosirea dispozitivelor acustice din dotare și prin folosirea sistemului RO-ALERT.

Din perspectiva noilor tendințe infracționale asociate măsurilor de limitare a răspândirii noului Coronavirus, respectiv creșterea exponențială a numărului persoanelor care lucrează de acasă (sistem telemuncă) a fost semnalată creșterea numărului atacurilor cibernetice care exploatează vulnerabilități ale dispozitivelor persoanelor fizice.

În acest cadru, în vederea asigurării protecției cetățeanului și a reducerii riscului de infectare cu SARS-CoV-2, structurile MAI au luat măsuri pentru suspendarea anumitor activități și eliberarea unor documente doar pe bază de programare on-line, în situații justificate, acestea fiind publicate pe paginile de internet ale instituțiilor:

 • activitatea de preluare a cererilor de eliberare a pașapoarte se realizează exclusiv în baza programărilor online;
 • activitățile specifice de înmatriculare si preschimbare a permiselor de conducere se soluționează exclusiv în baza unei programări online;
 • activitatea de examinare pentru obținerea permisului de conducere a fost suspendată;
 • a fost suspendată/restrânsă activitatea cu relații publice la mai multe Direcții Publice și Servicii Județene de Evidență a Persoanelor;
 • serviciile destinate cetățenilor (cazier judiciar, restituirea permiselor auto etc.) se desfășoară după programul normal, fiind permis accesul în același timp unui număr limitat de persoane (maximum 5 persoane).
 1. Educație

Ministerul Educației și Cercetării a întreprins măsuri la nivelul inspectoratelor școlare/unităților de învățământ preuniversitar, respectiv la nivelul instituțiilor de învățământ superior. Astfel, au fost stabilite o serie de măsuri privind modificarea calendarelor metodologiilor în vigoare din învățământul preuniversitar și au fost transmise recomandări cu privire la utilizarea platformelor electronice pentru suportul de curs on-line și menținerea legăturii cu elevii prin toate mijloacele tehnice de comunicare.

De asemenea, au fost suspendate organizarea și desfășurarea evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a, simulării Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale Examenului de Bacalaureat Național anul școlar 2019-2020.

Au fost stabilite măsuri privind derogarea de la prevederile legale în domeniul învățământului superior pe durata stării de urgență pe teritoriul României.

Au fost suspendate programele de studii privind schimbul de experiență, mobilitățile, precum și stagiile de practică în spitale ale cursanților școlilor postliceale.

Prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4115/2020 au fost aprobate programele pentru evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului de Bacalaureat național în anul școlar 2019 – 2020.

 1. Fonduri europene

Ministerul Fondurilor Europene în calitate de instituție publică responsabilă de coordonarea, programarea și implementarea fondurilor europene în România a analizat cu atenție toate măsurile adoptate de către CE pentru conturarea unui răspuns eficient la criza generată de COVID-19 și a pus deja în practică acțiunile.

Astfel, au fost luate măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, pe perioada stării de urgență, care vizează:

 • decontarea din Programul Operațional Infrastructură Mare a cheltuielilor cu echipamente medicale și de protecție medicală, echipamente pentru transport specializat, echipamente pentru decontaminare și suport triaj, utilizate în combaterea răspândirii coronavirusului COVID-19, în valoare de 350 de milioane de euro;
 • decontarea cheltuielilor salariale cu asistenții sociali/lucrătorii sociali care sunt implicați în sprijinirea persoanelor în vârstă aflate in izolare la domiciliu pe perioada de epidemie cu COVID-19, a persoanelor cu dizabilități și a familiilor care au în îngrijire persoane cu dizabilități pe perioada de epidemie cu COVID 19. Bugetul estimat este de 30 de milioane euro;
 • decontarea din fonduri europene aferente POCU a unui stimulent de risc aplicat salariului existent pentru medici și personal medical implicați direct in tratamentul pacienților infectați cu COVID-19, precum și decontarea echipamentelor și materialelor de protecție pentru lucrătorii de sănătate implicați direct în tratamentul COVID-19;
 • decontarea din fonduri europene aferente POCU a subvențiilor acordate în baza OUG nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj tehnic, acordate companiilor a căror activitate a fost afectată în mod direct de epidemie și care au dispus măsura întreruperii temporare a activității, în sensul de intrare în șomaj tehnic a angajaților. Bugetul estimat este de 300 de milioane euro.;
 • distribuirea produselor achiziționate de către Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de beneficiar al Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate, în cadrul măsurii – precaritate materială, nedistribuite destinatarilor finali către:

*persoanele aflate în carantină, izolare, autoizolare ca urmare a aplicării măsurilor dispuse prin ordonanțele militare emise în temeiul Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

*persoanele vârstnice din cămine pentru persoane vârstnice;

*copiii și persoanele adulte cu dizabilități instituționalizate în centre rezidențiale;

*alte persoane aflate în situații vulnerabile, la solicitarea autorităților administrației publice locale.

Din perspectiva ajutorului de stat, Ministerul Fondurilor Europene a solicitat Autorităților de Management situații financiare detaliate, în scopul cuantificării alocărilor care pot fi redirecționate în cadrul programelor/între programe, inclusiv a deciziei privind aprobarea de scheme de ajutor care se instituie cu finanțare prin programele operaționale și finanțează măsuri de tipul celor instituite prin cadrul temporar și va consulta Consiliul Concurenței (ulterior primirii propunerilor) în vederea avizării cu celeritate a schemelor și asigurării corelării cu alte măsuri de ajutor de stat instituite de furnizorii naționali.

 

 

 1. Justiție

Ținând seama de necesitatea asigurării unei practici unitare cu privire la modul de stabilire a cauzelor care se judecă pe durata stării de urgență, Secția pentru judecători a adoptat Hotărârea nr. 417 din 24 martie 2020 prin care au fost stabilite categoriile de cauze care pot fi judecate pe durata stării de urgență atât în materie penală, cât şi în materiile non-penale.

În ceea ce privește activitatea Oficiului Național al Registrului Comerțului, aceasta se desfășoară prin mijloace electronice conform art. 45 din Decretul Președintelui României nr. 195/2020. În acest sens, a fost transmisă la MEEMA lista codurilor CAEN pentru activitățile afectate de Ordonanțele militare nr. 1 și nr. 2, respectiv a unui set de date de test, în vederea furnizării informațiilor necesare din Registrul Comerțului pentru emitere a certificatului de situație de urgență.

Prin Decizia nr. 42 din 16.03.2020 a Directorului general al Direcției Naționale de Probațiune a fost prevăzută adaptarea managementului de caz, fiind concepute și aplicate mijloace adaptate de lucru (comunicare telefonică, prin poștă sau alte mijloace de comunicare la distanță, în lucrul cu persoanele aflate în evidențele serviciilor de probațiune), în condițiile în care activitățile specificate sunt suspendate, pe durata stării de urgență.

STS a asigurat suportul tehnic necesar desfășurării audierilor pentru Ministerul Public și Ministerul Justiției în sistem de videoconferință, având în vedere suspendarea activităților cu publicul a instanțelor și parchetelor. De asemenea, au fost întreprinse măsuri pentru asigurarea continuității funcționării:

 • serviciilor Virtual Private Network (VPN) furnizate Ministerului Justiției, instanțelor, Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Național de Magistratură și parchetelor;
 • sistemului de videoconferință pentru comisiile rogatorii;
 • serviciilor de radiocomunicații prin intermediul Platformei Comune TETRA;
 • sistemului de verificare a identității persoanei pentru Notarii Publici.
 • serviciului de interogare prin SMS a Oficiului Național al Registrului Comerțului.

 

 1. Afaceri externe

În acest domeniu se desfășoară un dialog permanent între ministrul afacerilor externe și omologii din statele UE, pentru a veni în sprijinul persoanelor aflate în diferite situații sensibile (ex. asigurarea unui culoar de tranzit pentru transportatorii de mărfuri care au cerut sprijin pentru tranzitarea mai multor state vecine, repatrierea turiștilor cetățeni europeni aflați în state din afara Europei etc.).

Grupul de lucru constituit la nivelul MAE care gestionează această situație, lucrează în sistem de permanență, iar personalul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare face demersuri constante pentru a oferi sprijin cetățenilor români din afara țării, aflați în situații de urgență. Se transmit zilnic informări pe canalele publice referitor la aceste evoluții.

De asemenea, reprezentanții MAE participă activ la toate grupurile de lucru organizate la nivel guvernamental, în care sunt implicați pe acest subiect, precum și la videoconferințe sau teleconferințe organizate de către Serviciul European de Acțiune Externă, Comisia Europeană și Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene, pe acest subiect. Punctual, principalele măsuri realizate în intervalul de timp analizat privesc:

 • asigurarea reprezentării corespunzătoare a României în cadrul discuțiilor și proceselor decizionale de la nivelul Uniunii Europene;
 • acordarea de sprijin Ministerului Sănătății și Ministerul Finanțelor Publice în vederea participării la reuniunile la nivel UE pe aria de competență;
 • continuarea convorbirilor directe cu omologi europeni și din statele vecine, în vederea soluționării unor situații punctuale în care au fost afectați cetățenii români din străinătate;
 • continuarea eforturilor de soluționare a blocajelor care au afectat libera circulație a persoanelor și transportul de mărfuri spre România, ca urmare a închiderii frontierelor de către Ungaria în contextul epidemiei de COVID-19.
 • sprijin acordat repatrierii în siguranță a cetățenilor români nerezidenți în străinătate;
 • asigurarea procesării solicitărilor de informații ale cetățenilor români din străinătate care se află în situații deosebite, prin alocarea unei linii telefonice suplimentare, în format call center, gestionată de o echipă de suport a Departamentului Consular al MAE.
 • suspendarea pe perioadă nedeterminată a activității de preluare a cererilor de vize la nivelul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României în străinătate.

 

 

 

Concluzii

Guvernul României a avut o acțiune constantă și coerentă privind prevenirea răspândirii infecțiilor cu Covid-19. Măsurile care au vizat impunerea unor restricții și aplicarea distanțării sociale au fost însoțite de acțiuni de limitare a efectelor economice și sociale ale pandemiei.

Pe de o parte, au fost impuse restricții (suspendarea activității școlare, limitarea deplasărilor, izolare, carantinare etc.), iar pe de altă parte au fost adoptate măsuri de asigurare a continuității serviciilor de bază și de protecție a categoriilor afectate.

În domeniul sănătății publice, s-au urmărit și s-au atins următoarele obiective: întărirea capacității administrative a sistemului sanitar, asigurarea continuității serviciilor de sănătate pentru toți pacienții, creșterea capacității de intervenție medicală și a capacității de testare, pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2. Totodată, măsurile adoptate au vizat asigurarea stocurilor de materiale pentru urgențe medicale și aprovizionarea cu medicamente.

În domeniul economic, au fost adoptate măsuri care au vizat protecția angajaților din domeniile care și-au încetat parțial sau integral activitatea, precum și asigurarea continuității activității agenților economici. Au fost adoptate măsuri fiscale stimulative, măsuri bugetare prin care să se acopere costurile aferente și măsuri prin care să se faciliteze accesul la finanțare, prin garanții guvernamentale și dobânzi acoperite integral de Guvern.

O preocupare constantă a fost reprezentată de identificarea surselor de finanțare necesare aplicării măsurilor sanitare, sociale și economice. În acest sens, pe lângă resursele bugetare naționale, s-a utilizat la maximum finanțarea din fonduri europene nerambursabile (chiar și prin realocări între programe) și din fonduri nerambursabile de la Comisia Europeană destinate special atenuării efectelor generate de epidemia de Covid-19.

În domeniul muncii și protecției sociale, s-a urmărit asigurarea protecției angajaților din domeniile afectate de distanțarea socială, a personalului medical și a protecției sociale a persoanelor vulnerabile. Părinții au fost vizați de măsuri speciale, corelate cu suspendarea cursurilor școlare. Crearea cadrului de aplicare a restricțiilor impuse de starea de urgență, protejarea populației și asigurarea continuității activităților specifice au reprezentat de asemenea, o preocupare constantă.

În condițiile suspendării activităților școlare, au fost adoptate măsuri prin care s-a asigurat continuarea activităților didactice în sistem online.

Intervențiile Guvernului, în toate domeniile și restricțiile au fost impuse gradual, în strânsă corelare cu numărul de îmbolnăviri și evoluția epidemiei. Actul decizional s-a materializat în acte normative și alocări bugetare care au vizat momentele cheie de răspândire a virusului.

Au fost reglementate toate domeniile cu impact asupra răspândirii virusului, cu accent pe prevenție și pe protecția personalului direct implicat în tratarea pacienților.

Apreciem că, în condițiile bugetare, instituționale, sociale și economice dificile, anterioare declarării stării de urgență, acțiunea guvernamentală s-a derulat optim, reușind să limiteze numărul de îmbolnăviri, precum și efectele economice și sociale generate de epidemie.

În funcție de evoluția generală a epidemiei pe teritoriul României, exprimată prin numărul de îmbolnăviri sau numărul de decese, după încetarea stării de urgență, Guvernul României va implementa un nou set de măsuri specifice, după cum urmează:

 • În domeniul sanitar – continuarea politicilor de creștere a capacității unităților medicale de a trata pacienți (atât covid, cât și non-covid);
 • În domeniul educației –continuarea proceselor educaționale prin mijloace electronice, desfășurarea în bune condiții a examenelor naționale (evaluarea națională și bacalaureatul) și creșterea capacităților tehnice de tranziție către forme alternative de predare (acces al elevilor din mediile defavorizate la internet și aparatură electronică, creșterea pregătirii specifice a cadrelor didactice);
 • În domeniul economic – prin implementarea unui nou pachet de măsuri în vederea relansării progresive a activităților economice;
 • În domeniul investițiilor publice și fondurilor europene – continuarea eforturilor de susținere a investițiilor publice în infrastructura mare (autostrăzi, drumuri expres, spitale regionale, căi ferate) prin accesarea optimă a tuturor resurselor financiare nerambursabile disponibile la nivelul UE (structurale sau alte instrumente); asigurarea unei finanțări adecvate pentru proiectele de investiții de interes local, prin diferitele programe naționale gestionate de Guvern;
 • În domeniul relației dintre contribuabil și autoritățile statale – prin generalizarea implementării soluțiilor electronice, prin flexibilizarea procedurilor și prin creșterea gradului de transparență;
 • Prin continuarea implementării tuturor obiectivelor asumate de Guvern, în temeiul Programului de Guvernare adoptat de Parlament.

 

 

[1] Sursa – Raport privind situația macroeconomică pe anul 2020 și proiecția acesteia pe anii 2021-2023

[2] Sursa – Comunicatele de presă ale Institutului Național de Statistică al României.

[3] Real-time reverse transcription polymerase chain reaction.

[4] Aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.549/2018.

[5] La nivelul Agentiei Pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AM-PNDR AFIR).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.