Sindicaliștii din silvicultură vor protesta în faţa sediului Camerei Deputaţilor

Federaţia Sindicatelor din Silvicultură ”Silva” organizează un protest, în 19 martie, în faţa sediului Camerei Deputaţilor, având mai multe revendicări, printre care stoparea retrocedărilor ilegale de păduri şi înfiinţarea unei comisii privind cercetarea retrocedărilor abuzive. În plus, sindicaliştii cer ca regiile naţionale să nu fie reorganizate ca societăţi comerciale.

Federaţia Sindicatelor din Silvicultură Silva (FSSS) a transmis, luni, printr-un comunicat, că organizează pe data de 19 martie, pichetarea sediului Camerei Deputaţilor între orele 10.00 – 14.00 pentru susţinerea mai multor revendicări.

Astfel, Federaţia solicită plenului Camerei Deputaţilor şi Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice respingerea Proiectului de lege PL-x nr. 9/2019 de modificare şi completare a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, “prin care se urmăreşte legiferarea împroprietăririi fără drept cu terenuri agricole sau forestiere a formelor asociative ale comunităţilor din fostele regiuni grănicereşti, respectiv împroprietărirea fără drept cu terenuri forestiere în suprafaţă de până la 30 de hectare din fondul forestier proprietate publică a statului, a unităţilor de cult care au deţinut în folosinţă sau administrare şi nu în proprietate astfel de suprafeţe”.

Sursa citată menţionează că acest proiect de lege încalcă Codul Silvic, care prevede că terenurile forestiere proprietate publică a statului nu fac obiectul constituirii dreptului de proprietate sau al vreunui dezmembrământ al acestuia şi creează şi posibilitatea  ca orice persoană juridică să formuleze cereri de constituire a dreptului de proprietate, chiar dacă titlurile de proprietate au fost anulate prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive.

Federaţia Sindicatelor din Silvicultură Silva susţine că, în urma acestei propuneri legislative, va rezulta o diminuare cu peste 650.000 de hectare a fondului forestier proprietatea publică a statului, iar ca efect social, dispariţia a peste 3.000 locuri de muncă.

Federaţia Sindicatelor din Silvicultură Silva mai solicită Parlamentului înfiinţarea unei comisii pentru cercetarea retrocedărilor abuzive de păduri şi luarea de măsuri pentru stoparea retrocedărilor ilegale de păduri şi cere plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative PL-X nr. 16/2019* prin care drumurile forestiere, lucrările de corectare a torenţilor şi terenurile forestiere aferente acestora, care deservesc fondul forestier proprietate publică a statului, sunt trecute cu titlu gratuit din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora.

FSSS mai solicită Camerei Deputaţilor respingerea Proiectului de lege adoptat de Senat în data de 06.03.2019 (L415/2018) pentru aprobarea O.U.G nr. 56/2018 de completare a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale prin care se urmăreşte transformarea unor regii în societăţi pe acţiuni. “Federaţia Silva a solicitat Guvernului României, a nu se da curs unui astfel de act normativ prin care inclusiv regiile naţionale pot fi reorganizate ca societăţi comerciale”, a mai precizat sursa citată.

Federaţia Silva mai cere Parlamentului României ca prin propunerea legislativă înregistrată la Senat cu nr. B32/2019 privind modificarea şi completarea Statutului personalului silvic să se ţină seama de necesitatea asigurării unei protecţii reale a personalului silvic cu atribuţii de pază a pădurilor, asigurarea unei salarizări corespunzătoare pentru personalul silvic şi introducerea unor activităţi din silvicultură în categoria condiţiilor speciale de muncă, dar şi consultarea tuturor sindicatelor, federaţiilor şi confederaţiilor sindicale la modificarea şi completarea Legii nr. 62/2011 a dialogului social.

“Se solicită Parlamentului şi Guvernului României să elaboreze legi pentru întărirea autorităţii personalului silvic, având în vedere creşterea presiunii asupra pădurii. Apărând pădurea, în ultimii ani, 4 pădurari au fost omorâţi de infractorii surprinşi în pădure furând lemn, iar alţi peste 650 pădurari, tehnicieni şi ingineri silvici au suferit vătămări corporale grave din partea infractorilor (numai în anii 2017 şi 2018 au fost înregistrate peste 70 de cazuri de agresiuni deosebite îndreptate împotriva personalului silvic, din care peste 30 de cazuri au necesitat îngrijiri medicale speciale)”, se mai arată în comunicat.

Federaţia Silva spune că aceste revendicări au ca scop salvarea pădurilor României de la distrugere, consolidarea activităţii administratorului fondului forestier proprietate publică a statului, garantul asigurării unei gestionări durabile a pădurilor statului, precum şi reconsiderarea rolului silvicultorilor în societate.

În cazul în care revendicările nu vor fi soluţionate, Federaţia Sindicatelor din Silvicultură Silva va relua în data de 26 martie acţiunile de protest la Camera Deputaţilor.

 

news.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *