Situații-problemă propuse pentru proba interviu la concursul de directori

„Ocupați funcţia de director și constatați, când începeţi activitatea de director, că nu sunt completate, de către secretarul instituţiei, contractele de muncă pentru toţi angajaţii unităţii şcolare, sau sunt completate cu greşeli, iar dosarele de personal sunt incomplete, din acestea lipsind acte de studii și contractele de muncă însoțite de fișele post. Cum procedaţi să rezolvați problema contractelor individuale de munca și a completării și păstrării dosarelor personale ale salariaților de către compartimentul secretariat al unităţii și ce faceţi dacă secretarul instituţiei refuză, sau nu îndeplineşte această sarcină?” sau „Sunteţi director și constatați că unul dintre cadrele didactice nu respectă normele de igienă şi sociale, mai ales în contextul pandemic actual. Îi atrageți atenția și constatați că părăseșteinstituția și nu mai revine la școlaă în zilele următare, fără să anunțe și fără să mai răspundă la telefon.  Cum procedaţi ca să rezolvaţi situaţia atât din punctul de vedere al cadrului didactic cât şi al elevilor” sunt doar două din cele 16 situaţii-problemă propuse de Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, pentru a doua etapă a probei de interviu a concursului de directori.

Printre probleme pot fi identificate cele care țin de comunicarea cu celelalte cadre didactice, precum și fenomenul de abandon școlar, bugetul unității de învățământ, incluziunea elevilor cu cerințe educaționale speciale, școala online, curriculum la decizia școlii.

Durata probei de interviu este de 60 de minute pentru fiecare candidat. Potrivit calendarului, în perioada 15 noiembrie – 8 decembrie are loc desfășurarea probei interviu, iar în perioada 16 noiembrie – 10 decembrie are loc depunerea și soluționarea contestațiilor la proba de interviu.

 

Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *