Taxe speciale pentru servicii efectuate de DAS Deva

Persoanele fizice și juridice care vor solicita Direcției de Asistență Socială Deva emiterea unor documente sau eliberarea de copii certificate pentru conformitate cu originalul de către Serviciul Administrare Fond Locativ, Tehnic vor plăti, de la 1 ianuarie 2023, taxe speciale cuprinse între 2 lei și 100 de lei – conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 340/2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2023, în Municipiul Deva, care poate fi consultată pe www.primariadeva.ro, Secțiunea Consiliul Local – Hotărâri de Consiliu.

Serviciile pentru care sunt instituite taxe speciale:

– emiterea de adeverințe care atestă nedeținerea în municipiul Deva a unei locuințe, cu chirie, din fondul locativ aflat în proprietatea statului sau a Municipiului Deva – 10 lei

– emiterea de adeverințe pentru actualizarea datelor tehnice în evidențele Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Hunedoara – 40 lei

– emiterea Atestatului de administrator de condominiu – 100 lei

– eliberarea de copii și certificare pentru conformitate cu originalul  – 2 lei/pagină format A4; 4 lei/pagină format A3

Modalități de plată a taxelor speciale:

– în contul RO09TREZ36621360206XXXXX, deschis la Trezoreria Deva, beneficiar: Municipiul Deva, C.U.I. 4374393

– în numerar, la casieria Direcției de Asistență Socială Deva (Str. I.L. Caragiale, nr. 4, etajul 1)

– prin oricare dintre modalitățile electronice de plată puse la dispoziție de Municipiul Deva

Taxele speciale constituie venituri la bugetul local al Municipiului Deva.

 

Direcția de Asistență Socială Deva

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *