Potrivit actului normativ adoptat de Guvern, acest tip de tichete vor putea fi achiziţionate atât pe suport electronic, prin crearea unui cont online în vederea înregistrării în platforma electronică de evidenţă a desfăşurării activităţilor casnice, cât şi pe suport de hârtie. Tichetul de activităţi casnice va conţine rubrici speciale destinate informaţiilor referitoare la identificarea beneficiarului şi a prestatorului casnic, date referitoare la valabilitatea tichetului, precum şi elemente de siguranţă obligatorii. Formatul propus de normele metodologice pentru tichetele în format fizic va fi avut în vedere la încheierea contractului de tipărire.

Preschimbarea în bani a tichetelor, de către prestatorul casnic, se va putea face la sediul oricărei agenţii pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, la sediile unităţilor furnizorului de serviciu universal sau în contul bancar indicat de către prestatorul casnic prin platforma electronică.

Din valoarea nominală a tichetelor de activităţi casnice se vor reţine impozitul pe venit şi contribuţiile de asigurări sociale de stat. Ca facilitate fiscală, baza de calcul la care se aplică cota impozitului pe venit, respectiv cota contribuţiei de asigurări sociale este reprezentată de 50% din valoarea nominală a tichetului. La preschimbarea a unui număr de minimum 85 de tichete de activităţi casnice, valoarea minimă a contribuţiei lunare neputând fi mai mică de 25% din valoarea salariului minim brut pe ţară garantat în plată, prestatorul casnic beneficiază de asigurare în cadrul sistemului de asigurări sociale de stat şi al sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale va achiziţiona serviciile de dezvoltare a Platformei electronice de evidenţă a desfăşurării activităţilor casnice, iar până la 31 decembrie 2023 aceasta va fi operaţională, facilitând astfel relaţiile între utilizatorii tichetelor de activităţi casnice, precum şi între aceştia şi agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă.

Persoanele fizice care îşi doresc să utilizeze tichete de activităţi casnice în activitatea lor vor putea beneficia de prevederile Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activităţilor prestatorului casnic începând cu data de 1 ianuarie 2024.

Guvernul a reglementat modul în care persoanele fizice (prestatori casnici) pot desfăşura activităţi casnice în beneficiul altor persoane fizice (beneficiari casnici) şi remunerarea  acestora în tichete de activităţi casnice, prin derogare de la Codul Muncii. Valoarea nominală a unui tichet de activităţi casnice este de 15 lei. Remunerarea se realizează exclusiv în baza tichetelor de activităţi casnice, al cărui număr este stabilit de comun acord între cele două părţi. Contravaloarea muncii prestate se negociază în funcţie de intensitatea şi durata activităţilor casnice prestate, neexistând corelarea între valoarea tichetului şi ora de muncă prestată. Măsura introdusă prin intermediul legii doreşte să formalizeze relaţiile ocazionale de muncă deja existente, însă într-un mod simplificat, astfel încât înregistrarea beneficiarilor casnici, a prestatorilor casnici şi a plăţilor dintre aceştia, prin intermediul tichetelor, să fie cât mai facilă, flexibilă şi nebirocratică.

Angajatorii publici şi privaţi pot acorda, sub formă de bonus sau primă, tichete de activităţi casnice angajaţilor proprii.Legea privind reglementarea activităţilor prestatorului casnic constituie una dintre reformele asumate de statul român prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).Reforma va fi implementată, gradual, în perioada 2022-2026 şi constă în asigurarea cadrului legal şi în operaţionalizarea unei platforme electronice gestionată de ANOFM, prin structurile sale teritoriale.

 

viewscntnews.ro