Ajutor de stat pentru fermierii din sectorul apicol

Directorul executiv al Direcția pentru Agricultură Județeană Hunedoara, doamna Gherasimescu Mihaela Loredana  informează că, in ședința de Guvern din 27 august 2020 a fost adoptată o Hotărâre privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2020 asupra sectorului apicol”.

Cuantumul ajutorului este de 25 lei/familia de albine.

Pentru a putea beneficia de ajutorul de stat, fermierii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  1. a) să aibă familii de albine înscrise în baza de date naţională apicolă la data 1 martie 2020, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, gestionat de Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu”;
  2. b) să aibă familii de albine înregistrate/autorizate la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.

Beneficiarii depun la direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti cererea însoţită de următoarele documente:

  1. a) copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
  2. b) copie a atestatului de producător în cazul beneficiarilor persoane fizice;
  3. c) copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică;
  4. d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;
  5. e) copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară, eliberat de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pe a cărei rază teritorială se desfăşoară permanent activitatea stupinei.

„Cererea, însoţită de documentele prevăzute poate fi transmisă la Direcția pentru Agricultură Județeană Hunedoara până la  data de 15 septembrie 2020 şi prin fax sau poştă sau în format electronic prin e-mail” a declarat doamna Gherasimescu Mihaela Loredana, directorul Direcției pentru Agricultură Județene Hunedoara.


Adresa: Deva, str. 22 Decembrie nr.222; cod 330162 , jud.Hunedoara

Tel.: +40(254) 217 453;  +40(254) 218 555

Fax: +40(254) 212 259

e-mail: dadrhd@yahoo.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *