Autoritatea Electorală a elaborat Metodologia înregistrării candidaturilor şi listelor de susţinători la alegerile locale

Autoritatea Electorală Permanentă a anunţat, vineri, că a elaborat proiectul de hotărâre pentru aprobarea metodologiei depunerii dosarelor de candidatură şi a listelor de susţinători la alegerile locale din 2020. Actul normativ armonizează legislaţia şi formularele utilizate, având în vedere că, în acest an, din cauza pandemiei, candidaturile se pot depune şi în format electronic şi va exista o singură listă de susţinători pentru primar şi consilieri locali şi una pentru consilierii judeţeni şi preşedintele consiliului judeţean. O noutare este că susţinerea pentru o anumită candidatură poate fi exprimată şi prin e-mail.

„Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că a elaborat proiectul de hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente privind aprobarea metodologiei depunerii dosarelor de candidatură şi a listelor de susţinători la alegerile locale din anul 2020. Având în vedere faptul că procedura întocmirii şi depunerii electronice a documentelor de candidatură şi a listelor de susţinători nu poate fi tratată distinct de reglementarea întocmirii şi depunerii acestora pe suport de hârtie, prin prezentul proiect de act normativ se propune reglementarea procedurii de depunere a acestora pe suport de hârtie şi/sau în format electronic”, a transmis, vineri, AEP:

Proiectul de hotărâre pus în debatere publică face referire la faptul că trebuie armonizată legislaţia şi formularistica necesară pentru organizarea alegerilor şi exprimă motivele propunerii legislative:

–  „întrucât  modalitatea de aplicare a prevederilor art. 5 din Legea nr. 84/2020, care stabilesc în mod expres posibilitatea depunerii electronice a dosarelor de candidatură şi a listelor de susţinători la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, trebuie să fie armonizată cu aplicarea prevederilor art. 52;

– văzând că, în conformitate cu dispoziţiile art. 52 alin. (7) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 24 de ore de la înregistrarea fiecărei candidaturi, unul dintre exemplarele propunerii de candidatură se afişează de către biroul electoral de circumscripţie la sediul acestuia, la loc vizibil;

– date fiind termenul scurt rămas până la data alegerilor locale din anul 2020, necesitatea asigurării protecţiei datelor cu caracter personal, precum şi resursele tehnice şi financiare aflate la dispoziţia Autorităţii Electorale Permanente;

– observând că la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, pentru candidaturile la consiliul local şi funcţia de primar din aceeaşi circumscripţie electorală, respectiv pentru candidaturile la consiliul judeţean şi preşedintele consiliului judeţean din aceeaşi circumscripţie electorală, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţii independenţi vor prezenta câte o singură listă de susţinători

– având în vedere că prevederile art. 51 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale anexei la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 1/2016, referitoare la includerea în formularul listei susţinătorilor a numelui şi prenumelui candidatului la funcţia de primar, respectiv a numelui şi prenumelui candidatului la funcţia de preşedinte al consiliului judeţean, rămân aplicabile la alegerile locale din anul 2020, luând în considerare prevederile art. 5 şi 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice;

– rezultă că pentru susţinerea valabilă a unui candidat este suficientă semnătura electronică simplă sau semnătura electronică avansată, veridicitatea acestora fiind atestată de către persoana care întocmeşte lista susţinătorilor”

Proiectul prevede că listele de susţinători şi candidaturile pot fi depuse pe suport hărtie sau informatic.

„Prin suport informatic se înţelege în sensul prezentei metodologii orice tip de suport electronic de tip CD, DVD, stick USB sau HDD extern”, se arată în proiect.

„La rubrica «având funcţia de…» din formularele declaraţiilor de avere şi de interese, candidaţii vor menţiona calitatea de candidat la una dintre funcţiile de primar, consilier local, consilier judeţean sau preşedinte al consiliului judeţean”, se mai arată în proiect, prevedere necesare având în vedere depunerea de liste comune.

Actul normativ prevede proceduri diferite pentru depunerea dosarelor pe suport hârtie sau pe suport informatic.

„Pentru depunerea candidaturilor la birourile electorale de circumscripţie pe suport de hârtie se constituie patru dosare”, iar actul normativ prevede expres şi ce trebuie să conţină dosarul depus pe suport informatic.

„Datele susţinătorilor şi semnăturile acestora pot fi colectate pe suport de hârtie sau prin mijloace electronice, acestea din urmă incluzând platforme on-line specifice şi serviciile de poştă electronică”, se prevede în document, cu toate acestea, la depunerea lor, persoanele desemnate de către partide sau alianţe trebie să depună şi un opis pe suport hârtie.

AEP a propus ca data alegerilor locale să fie 27 septembrie.

 

news.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.