Capacitate energetică nouă la Mintia

România importă energie electrică în lunile când consumul este la capacitate maximă. În tot acest timp, capacitățile de producție de la Complexul Energetic Hunedoara sunt la pământ. Ministerul Energiei vorbește despre restructurarea sistemului energetic și realizarea, de urgență, a unui grup mixt la Mintia.

Anual, la nivelul Ministerului Energiei, se elaborează Programul de iarnă în domeniul energetic. La întocmirea balanței de energie, elementul principal al programului de iarnă, în ultimii ani, au început să apară situații de neacoperire a consumului de energie necesar al țării din producția internă, cu valori și durate în creștere, motivul fiind legat de disponibilitatea unor resurse energetice, de capacități de producție, respectiv de analizele economice de la nivelul managementului fiecărui producător, operatori economici ce se supun principiilor economice. În pofida faptului că în SEN deținătorii de licențe însumează unități de producere de aproximativ 24.000 MW, circa 8000 MW sunt indisponibili din motive administrative, tehnice sau prin nerespectarea condițiilor de mediu.

Din analiza valorilor realizate în SEN privind producția și consumul de energie electrică în perioada noiembrie 2018 – ianuarie 2019 (aferentă programului de iarnă), se constată faptul că doar în luna ianuarie a anului curent, balanța de energie s-a închis pe import.

Cu privire la capacitățile energetice din SEN, la nivelul Ministerului Energiei a fost constituită Comisia interministerială de evaluare a unităților de producere a energie electrice, având drept scop identificarea posibilităților reale de funcționare a grupurilor aferente fiecărui producător, luând în considerare puterea activă maximă brută, de durată, pe care un grup generator o poate realiza cu respectarea condițiilor de siguranță mecanică și electrică.

Potrivit raportului Comisiei interministeriale de evaluare a unităților de producere a energiei electrice, pentru acoperirea consumului de energie din producția internă, în condițiile în care în ultimii ani nu s-au mai realizat investiții importante în zona de producție, au fost identificate o serie de măsuri necesare care vor trebui luate în perioada următoare, măsuri pentru a căror implementare este necesară și implicarea Guvernului.

Astfel, pe termen mediu ministerul vorbește de restructurări, dar și de modernizări.

  1. Restructurarea sectorului de producere a energiei electrice. Ca particularitate a sistemului energetic, România este singura țară din Uniunea Europeană în care structura companiilor producătoare de energie este de tip monocombustibil. În condițiile în care costurile politicilor de decarbonare, adoptate la nivel european, sunt transferate producătorilor de energie pe combustibili fosili (în special cărbune), chiar și în condițiilor unor măsuri de restructurare majore, companiile pe cărbune se află în imposibilitatea de a concura în piața de electricitate cu ceilați producători de energie, bazați pe gaze naturale (pentru care emisiile poluante sunt la jumătate), cu hidroenergia, energia nucleară sau sursele regenerabile de energie.
  2. Piața de capacități. În condițiile structurii existente a pieței de energie din România și având în vedere existența companiilor de tip monocombustibil, a apărut din ce în ce mai mult necesitatea implementării unui mecanism de tip piață de capacități, prin intermediul căruia să fie menținut nivelul de adecvanță și reziliență necesare unei bune funcționări a SEN. Legat de acest subiect menționăm că la data prezentei, în cadrul ME, se află în derulare procedura privind achiziția serviciului de consultanță pentru elaborarea studiului și implementarea acestui mecanisn.
  3. Promovarea sistemelor de producere a energiei electrică și termică în cogenerare de înaltă eficiență, dotate cu capacități de stocare a energiei termice, integrate în sistemele centralizate de alimentare cu energie termică a populației din marile orașe
  4. Urgentarea demarării investiției de realizarea a unei capacități energetice noi, în ciclu mixt pe gaze, la Sucursala Electrocentrale Mintia din cadrul Complexului Energetic Hunedoara
  5. Finalizarea capacităților hidroenergetice cu potențial majoritar energetic, aflate în stadiu avansat de execuție, sistate în prezent

Potrivit calculelor, termocentrala Mintia, unica unitate de producție a energiei termice din vestul țării, asigură doar 1% din necesarul zilnic de energie. 1,6% este contribuția termocentralelor din cadrul Complexului Energetic Hunedoara la Sistemul Energetic Național. La nivel declarativ, CEH contribuie cu 5% la menținerea în funcțiune a Sistemului Energetic Național. Practic, documentele celor din minister sunt contrazise de realitate. Termocentralele Paroșeni și Mintia au contribuit doar cu 1,6 procente la producția de energie, în perioada de vârf din acest an.

Cele două termocentrale beneficiază de un ajutor pentru a contribui la SEN. Potrivit e-nergia.ro, cele două termocentrale au produs, în momentele în care România a importat masiv energie, doar 1,6% din producţia naţională. Au produs, în primele 20 de zile din an, la o putere orară de 120 MW, deşi puterea pe care o putea solicita, prin lege, Dispeceratul Energetic Naţional, era de 400 MW.

 

Colaborator

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *