Comitetul de coordonare a vaccinării, precizări despre trasabilitatea vaccinurilor, realizarea platformei de programare, evidenţa persoanelor vaccinate şi a dozelor disponibile

Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) a transmis, sâmbătă seară, că vaccinurile disponibile în Uniunea Europeană au un mod de urmărire similar în toate ţările, iar la vaccinarea unei persoane se menţionează numărul lotului corespunzător flaconului din care a fost extrasă doza. De asemenea, CNCAV explică faptul că platforma pentru programarea la vaccinare a fost realizată cu resurse interne, de către STS, însă timpul pentru operaţionalizarea acesteia a fost scurtat, întrucât vaccinurile au fost aprobate mai repede decât era estimate iniţial.

Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) a transmis, sâmbătă seară, mai multe precizări cu privire la transabilitatea vacinurilor, realizarea platformei de programare, evidenţa persoanelor vaccinate şi a dozelor disponibile.

Prezentăm integral precizările CNCAV

Precizări privind trasabilitatea vaccinurilor şi a procesului de vaccinare

Vaccinurile împotriva COVID-19 puse pe piaţă în UE, implicit în România, sunt recomandate de către Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA) şi autorizate de către Comisia Europeană. Informaţiile privind vaccinul produs de BioNTech Pfizer, care includ inscripţionarea ambalajului secundar (cutie) şi a ambalajului primar (flacon), sunt identice în toate statele UE. Ca urmare a stării de urgenţă sanitară, s-au acordat de către EMA exceptări de la modul de inscripţionare a ambalajelor conform legislaţiei europene în vigoare. Aceste exceptări sunt acordate de către EMA până la sfârşitul lunii februarie, cu posibilă prelungire, aspect anunţat de către CNCAV în data de 14 ianuarie prin intermediul unui comunicat.

În momentul de faţă, ca date de identificare, pe ambalajul secundar (cutia cu 195 de flacoane) apar inscripţionate Lot/EXP/GTIN. Pe flaconul care conţine 6 doze apare inscripţionat Lot/EXP. Prin urmare, există o trasabilitate între cutie şi flacon, dată de numărul lotului. Pe adeverinţa de vaccinare pe care o primeşte fiecare persoană vaccinată, este trecut numărul lotului corespunzător flaconului din care a fost extrasă doza cu care s-a efectuat vaccinarea.

În concluzie, soluţiile pentru implementarea trasabilităţii procesului de vaccinare împotriva COVID-19 în România sunt similare celor din toate ţările Uniunii Europene.

Precizări privind perioada de realizare a platformei de programare

Reamintim că organismul care coordonează activitatea de vaccinare în România, CNCAV, a fost înfiinţat prin Decizia Prim-ministrului nr. 385, publicată în data de 20 noiembrie 2020.

Discuţiile cu STS privind crearea unei platforme electronice de programare au fost iniţiate imediat după această dată, iar pe 7 decembrie 2020 a avut loc prima discuţie aplicată punctuală pentru dezvoltarea platformei de programare. Ulterior, au fost derulate mai multe astfel de întâlniri, atât în sistem de video-conferinţă, cât şi faţă-în-faţă, pentru configurarea cerinţelor necesare.

Intervalul de timp foarte scurt care a fost disponibil pentru dezvoltarea unei platforme informatice de programare complexe trebuie înţeles în contextul derulării evenimentelor legate de procesul de autorizare a primului vaccin împotriva COVID-19 la nivelul Comisiei Europene. Autorizarea timpurie, devansată faţă de datele anunţate iniţial, a vaccinului BioNTech Pfizer şi sosirea dozelor de vaccin la finalul lunii decembrie au scurtat perioada estimată pentru dezvoltarea  platformei de programare la vaccinare. Menţionăm că informaţiile primite de la nivel central european estimaseră un calendar iniţial de autorizare pentru Pfizer la data de 29 decembrie, iar pentru Moderna, 14 ianuarie. După cum ştim, aceste termene au fost devansate pe 21 decembrie pentru Pfizer, respectiv 6 ianuarie pentru Moderna. Iar termenul iniţial pentru începerea campaniei de vaccinare – cel de 15 ianuarie 2021 – a fost devansat pentru 27 decembrie 2020.

În urma întâlnirilor periodice cu specialiştii din STS, au fost stabilite cerinţele operaţionale, iar finalizarea acestora a avut loc în data de 18 decembrie 2020. Aşa cum am menţionat, termenul de finalizare a platformei a fost devansat pentru 28 decembrie 2020, având în vedere informaţiile primite de la nivel european privind devansarea termenelor de autorizare, livrare, respectiv de demarare a campaniei de vaccinare pe 27 decembrie simultan în toate statele UE.

Precizări privind persoana care a asigurat interfaţa dintre CNCAV şi STS pentru realizarea platformei de programare

La nivelul CNCAV au fost derulate mai multe şedinţe de lucru la care au participat specialişti IT din cadrul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi experţii din grupurile de lucru Medical şi Logistic, pentru a putea identifica, integra şi finaliza cerinţele operaţionale ale platformei de programare. Menţionăm că platforma a fost realizată prin apelul la expertiza internă din interiorul STS şi al tuturor instituţiilor reprezentate în CNCAV, fără contractarea unor experţi externi.

Precizări privind stocurile de vaccinuri şi distribuţia lor

Potrivit procedurilor şi instrucţiunilor CNCAV, aduse la cunoştinţa DSP-urilor şi, ulterior, coordonatorilor centrelor de vaccinare, stabilirea necesarului de doze se realizează pentru o perioadă de trei zile, în baza programărilor existente în platforma electronică de programare.

DSP-urile centralizează necesarul de vaccinuri din toate centrele de vaccinare arondate şi îl transmit, până în ora 13.00 a zilei anterioare vaccinării propriu-zise, către centrul regional de stocare la care sunt arondate. Centrul regional de stocare pregăteşte, în vederea distribuirii, cantitatea de vaccinuri necesară, potrivit solicitărilor/ programărilor primite şi o distribuie, în consecinţă, către DSP-uri, respectiv centrele de vaccinare.

Ca atare, platforma de programare reprezintă principalul instrument pe baza căruia se stabileşte necesarul de doze pentru fiecare centru de vaccinare.

Modalitatea de alocare a dozelor, precum şi informaţiile privind distribuţia lor către centrele de vaccinare au fost aduse, în mod constant, la cunoştinţa opiniei publice, prin comunicatele de presă ale CNCAV.

Precizări privind evidenţa persoanelor vaccinate

Toate persoanele vaccinate împotriva COVID-19 sunt înregistrate în Registrul Electronic Naţional de Vaccinare (RENV), indiferent dacă au fost programate în platforma informatică sau nu. Ulterior înregistrării în RENV, platforma informatică de programare alocă automat data de rapel inclusiv pentru persoanele vaccinate care nu au fost înregistrate în platformă. Astfel, există posibilitatea de monitorizare periodică a numărului de persoane vaccinate, indiferent dacă vaccinarea s-a realizat cu sau fără programare.

Precizăm că, în prima etapa a campaniei de vaccinare adresată lucrătorilor din sistemul medical şi social, în mare parte dintre centrele de vaccinare destinate doar pentru vaccinarea personalului propriu din unitatea medicală respectivă, vaccinarea a fost efectuată fără programare prealabilă în platformă, având în vedere faptul că programul şi numărul de locuri disponibile în aceste centre de vaccinare nu condiţionau programarea altor persoane pe locurile respective.

De asemenea, sunt exceptate de la programare, conform instrucţiunilor CNCAV, persoanele internate în centrele rezidenţiale şi medico-sociale, persoanele dializate, persoanele nedeplasabile şi persoanele fără adăpost. Menţionăm, de asemenea, că pentru a evita irosirea dozelor, este permisă vaccinarea fără programare şi a persoanelor care se prezintă direct într-un centru de vaccinare, dacă există doze disponibile, cu respectare etapei de vaccinare.

 

news.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *