De la minerit, la inovare

Ministerul Energiei spune că tranziția din Valea Jiului se va realiza asfel încât să se diminueze impactul economic și social al restructurărilor din sectorul minier. Se vorbește despre inovare și afaceri mici și medii în Valea Jiului.

”Principala provocare a tranziției este aceea de a atenua impactul economic și social al contracției sectorului minier, prin crearea unui mediu care să stimuleze creșterea și diversificarea economică, angajarea forței de muncă, oferind în același timp oportunități atractive pentru generația tânără. Astfel, pentru a răspunde provocărilor actuale și viitoare, acțiunile propuse în cadrul Pilonului II ”Diversificarea economică, inovarea și antreprenoriatul” vizează crearea unui mediu economic, diversificat, axat pe consolidarea creșterii și competitivității întreprinderilor mici și mijlocii cu activități și produse cu valoare adăugată mare, susținut de inițiative în favoare inovației și a antreprenoriatului local”, arată Ministerul Energiei.

Finanțarea pentru realizarea de noi investiții o constituie, în principal, fondurile europene.

”O componentă importantă a prezentei stragetii o reprezintă finanțarea proiectelor propuse pentru dezvoltare pe dimensiunile aferente pilonilor de dezvoltare, finanțaera urmând să fie asigurată în principal din fonduri europene și naționale, dedicate susținerii tranziției spre o economie neutră din punct de vedere climatic. Conform proiectului de startegie, reconfigurarea sectorului energetic va sprijini procesul de tranziție de la o regiune monoindustrială la o zonă cu noi perspective de dezvoltare, valorificând potențialul energetic al zonei, resurseledin domeniul cercetării și forța de muncă specializată”, arată ministerul.

Valea Jiului este una dintre regiunile pilot ale Inițiativei Europene privind Regiunile Carbonifere în Tranziție, Ministerul Fondurilor Europene fiind desemnat în anul 2018 coordonator la nivel național al Inițiativei pentru Valea Jiului în cadrul platformei Coal Regions in Transition. Memorandumul de aprobare a planului de măsuri pentru Inițiativa Văii Jiului, semnat în același an, a fost andorsat de următoarele ministere de resort: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri și Ministerul Muncii si Protecției Sociale. Aceste instituții fac parte din Grupul de Lucru Tehnic constituit de Ministerul Fondurilor Europene pentru susținerea acestui proiect, care este beneficiar al Mecanismului de Tranziție Justă propus de Comisia Europeană pentru mobilizarea de fonduri pentru investiții destinate regiunilor în tranziție energetică pentru perioada 2021-2027.

 

 

Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.