Finanţarea de bază în învăţământul antepreşcolar va fi asigurată, începând cu anul şcolar 2019 – 2020, de la bugetul de stat

Finanţarea de bază în învăţământul antepreşcolar (copiii sub 3 ani care se află în creşe şi grădiniţe) va fi asigurată de la bugetul de stat, începând cu anul şcolar 2019 – 2020, şi nu de către autorităţile locale, cum este în prezent, potrivit unei Ordonanţe adoptate joi de Guvern.

Guvernul a adoptat joi o Ordonanţă care modifică mai multe prevederi din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, iar printre cele mai importante modificări se numără şi introducerea unui nou alineat cu privire la finanţarea de bază pentru învăţământul antepreşcolar (copiii sub 3 ani care se află în creşe şi grădiniţe), care urmează să fie asigurată începând din anul şcolar 2019-2020 de către stat, şi nu de autorităţile locale, aşa cum este în prezent, anunţă Ministerul Educaţiei.

„Astfel, finanţarea se va face în baza şi în limitele costului standard per antepreşcolar, după metodologia elaborată de Ministerul Educaţiei Naţionale. Asigurarea finanţării de bază pentru antepreşcolari atrage după sine aprobarea unui plan de şcolarizare de către MEN, în prezent locurile la creşe fiind stabilite de autorităţile locale. În plus, copiii înscrişi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară vor beneficia şi de activităţi educative desfăşurate conform prevederilor curriculumului specific, care va fi aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Activităţile educative vor fi susţinute de cadre didactice, respectiv educatori/educatori-puericultori. Organizarea unităţilor de educaţie timpurie antepreşcolară, standardele de calitate şi metodologia de organizare ale acesteia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Educaţiei Naţionale”, precizează MEN.

O altă modificare se referă la posibilitatea personalului didactic de conducere, de îndrumare şi de control de a fi degrevat total de norma didactică. De acelaşi drept pot beneficia şi persoanele desemnate de federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ, ca urmare a participării la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Prin acelaşi ordin, se stabilesc atribuţiile persoanelor degrevate de norma didactică.

 

 

news.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.