Fondul de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri a redus comisionul de garantare perceput beneficiarilor Programului Start-Up Nation

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) a anunţat luni că a redus comisionul de garantare perceput beneficiarilor Programului Start-up Nation.

”Începând cu data de 25 iulie 2019, ca urmare a dinamicii pozitive a rezultatelor înregistrate în activitatea de garantare a creditelor acordate în cadrul Programului Start-up Nation şi eficientizării unor mecanisme interne ale societăţii, FNGCIMM a redus comisionul de garantare până la 1,95% din valoarea creditului”, se arată într-un comunicat.

FNGCIMM este unul dintre principalii parteneri ai Programului guvernamental Start-Up Nation, oferind şi în cadrul celei de-a doua ediţii a programului un produs de garantare dedicat pentru creditele punte acordate de CEC Bank şi Banca Transilvania.

Comisionul se va aplica garanţiilor noi emise în favoarea beneficiarilor Programului Start-Up Nation, inclusiv celor care au situaţii financiare încheiate, cu condiţia ca la data solicitării creditului garantat să aibă o vechime mai mică de 36 de luni de la data înfiinţării.

“Reducerea costurilor de finanţare reprezintă unul dintre importantele deziderate ale IMM-urilor în accesarea surselor de finanţare. Aşadar, am reevaluat riscul asociat acordării garanţiilor în cadrul Programului Start-Up Nation şi, pentru a oferi un răspuns adecvat cerinţelor specifice ale partenerilor noştri, am ajustat costurile practicate tocmai pentru a crea premisele unei facilitări a accesului la creditare“, a declarat Gheorghe Lapadat, director general FNGCIMM.

În campania 2017-2018, obligaţiile de rambursare garantate de către FNGCIMM au fost în proporţie de maxim 80%.

Comisionul de garantare este o cheltuială eligibilă, care poate fi decontată din ajutorul financiar nerambursabil acordat în cadrul programului Start-Up Nation.

Pentru prima etapă a Programului Start-up Nation, FNGCIMM a fost un partener activ pentru circa 5.100 de antreprenori aflaţi la început de drum, garantând credite de aproape 1 miliard de lei.

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN) este o instituţie financiară nebancară, cu capital de risc, înfiinţată în scopul facilitării accesului IMM-urilor la finanţări, prin acordarea de garanţii pentru instrumentele de finanţare contractate de la bănci comerciale sau din alte surse. FNGCIMM instrumentează programe guvernamentale destinate relansării economice, dezvoltării mediului de afaceri, precum şi creării şi susţinerii de locuri de muncă, funcţionând ca o societate comercială pe acţiuni, cu acţionar unic statul român, sub supravegherea prudenţială a Băncii Naţionale a României.

Garanţia FNGCIMM SA – IFN este de maximum 80% din valoarea împrumutului, fără a depăşi suma de 2,5 milioane euro/beneficiar şi se emite la solicitarea instituţiilor finanţatoare partenere, pentru finanţări aprobate, pe baza analizei documentelor prezentate de către finanţator.
FNGCIMM SA – IFN colaborează cu 27 instituţii financiare în baza unor convenţii de lucru. Garanţia FNGCIMM SA – IFN este cea mai lichidă garanţie, plătibilă în maxim 90 zile de la solicitarea de plată a finanţatorului, însoţită de documentaţia completă, faţă de minimum 2 ani, durata medie de executare a unei ipoteci.

FNGCIMM SA – IFN are trei sucursale, patru reprezentanţe şi trei filiale. În baza apartenenţei sale la AECM (Asociaţia Europeană a Instituţiilor de Garantare – asociaţie ce reuneşte 47 de fonduri de garantare mutuale, private şi publice, bănci de dezvoltare şi fonduri de contragarantare din 23 de state membre ale UE, precum şi din Turcia, Serbia, Bosnia şi Herzegovina, Rusia şi Kosovo), FNGCIMM funcţionează după reguli şi principii europene.

news.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.