Hidroelectrica vrea parc fotovoltaic în Țara Hațegului

Hidroelectrica intenționează să realizeze un parc fotovoltaic în Țara Hațegului. Investiția va avea o putere instalată de 8 MW în județul Hunedoara, pe un teren aflat în proprietatea Sucursalei Hațeg a companiei. Hidroelectrica a demarat o licitație prin care caută consultanți care să elaboreze un studiu de fezabilitate și un caiet de sarcini pentru scoaterea la licitație a unui contract de proiectare și execuție la cheie a obiectivului „Parc fotovoltaic Țara Hațegului”, al cărui amplasament este situat în extravilanul localităților Bretea Română și Subcetate din Hunedoara.

„Este necesară achiziționarea serviciilor de specialitate pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice pe baza cărora se vor identifica și supune aprobării la nivelul beneficiarului, a indicatorilor maximali și minimali in vederea promovării titlului de investiții “Parc fotovoltaic Țara Hațegului, județul Hunedoara”. Luând în considerare cele mai sus expuse, în conformitate cu Tema de proiectare nr.41494/07.04.2022 anexată, este necesară realizarea etapizată a următoarele documentații: Etapa I – Studiu de Fezabilitate; Etapa II – Elaborarea tuturor documentațiilor de specialitate necesare obținerii CU, precum si a avizelor, acordurilor, autorizațiilor solicitate prin Certificatul de Urbanism, inclusiv realizarea Studiului de soluție privind racordarea la rețeaua electrică națională a Parcului Fotovoltaic Țara Hațegului; Etapa III – elaborarea Caietelor de sarcini (documentație tehnico-econmica) necesare contractării la cheie a noului obiectiv de investiţie Menționăm faptul că scopul investiției este de a valorifica potențialul solar al județului Hunedoara (pe terenurile adiacente canalelor de fugă a CHE Bretea și CHE Subcetate) cu consecințe benefice asupra mediului și de a produce energie electrică din surse regenerabile, prin construirea unei Centrale Fotovoltaice cu o capacitate estimată de 8 MWp produsă de panouri fotovoltaice, ce vor genera o cantitate de energie electrică regenerabilă estimată la aproximativ 9.4 GWh/an”, notează documentul.

Parcul fotovoltaic se va întinde pe o suprafață de 10 hectare, iar Hidroelectrica estimează că va produce annual undeva la peste 9 GWh de electricitate. Lângă parc va fi construită și o stație de transformare de 20/110 kV.

296.409 lei este valoarea contractului de servicii. Perioada de derulare a contractului, respective întocmirea documentațiilor în vederea realizării parcului fotovoltaic este de un an de zile.

 

Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *