Hidroelectrica vrea parc fotovoltaic în Țara Hațegului

Hidroelectrica intenționează să realizeze un parc fotovoltaic în Țara Hațegului. Investiția va avea o putere instalată de 8 MW în județul Hunedoara, pe un teren aflat în proprietatea Sucursalei Hațeg a companiei. Hidroelectrica a demarat o licitație prin care caută consultanți care să elaboreze un studiu de fezabilitate și un caiet de sarcini pentru scoaterea la licitație a unui contract de proiectare și execuție la cheie a obiectivului „Parc fotovoltaic Țara Hațegului”, al cărui amplasament este situat în extravilanul localităților Bretea Română și Subcetate din Hunedoara.

„Este necesară achiziționarea serviciilor de specialitate pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice pe baza cărora se vor identifica și supune aprobării la nivelul beneficiarului, a indicatorilor maximali și minimali in vederea promovării titlului de investiții “Parc fotovoltaic Țara Hațegului, județul Hunedoara”. Luând în considerare cele mai sus expuse, în conformitate cu Tema de proiectare nr.41494/07.04.2022 anexată, este necesară realizarea etapizată a următoarele documentații: Etapa I – Studiu de Fezabilitate; Etapa II – Elaborarea tuturor documentațiilor de specialitate necesare obținerii CU, precum si a avizelor, acordurilor, autorizațiilor solicitate prin Certificatul de Urbanism, inclusiv realizarea Studiului de soluție privind racordarea la rețeaua electrică națională a Parcului Fotovoltaic Țara Hațegului; Etapa III – elaborarea Caietelor de sarcini (documentație tehnico-econmica) necesare contractării la cheie a noului obiectiv de investiţie Menționăm faptul că scopul investiției este de a valorifica potențialul solar al județului Hunedoara (pe terenurile adiacente canalelor de fugă a CHE Bretea și CHE Subcetate) cu consecințe benefice asupra mediului și de a produce energie electrică din surse regenerabile, prin construirea unei Centrale Fotovoltaice cu o capacitate estimată de 8 MWp produsă de panouri fotovoltaice, ce vor genera o cantitate de energie electrică regenerabilă estimată la aproximativ 9.4 GWh/an”, notează documentul.

Parcul fotovoltaic se va întinde pe o suprafață de 10 hectare, iar Hidroelectrica estimează că va produce annual undeva la peste 9 GWh de electricitate. Lângă parc va fi construită și o stație de transformare de 20/110 kV.

296.409 lei este valoarea contractului de servicii. Perioada de derulare a contractului, respective întocmirea documentațiilor în vederea realizării parcului fotovoltaic este de un an de zile.

 

Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.