Hrana cumpărată de CJ Hunedoara, ”condimentată” cu încă 240.000 de lei

Hrana celor din casele de bătrâni sau centrele sociale este ”piperată” de CJ Hunedoara cu încă 240.000 de lei. CJ Hunedoara a încheiat un act adițional cu societatea care prestează serviciile de catering pentru cadrele medicale. Nu mai puțin de 240.000 de lei este valoarea actului adițional, asta în condițiile în care contractul inițial are o valoare de 53.000 lei.

Beneficiarii contractului încheiat prin act adițional sunt cei din unitățile sociale sau casele de bătrâni subordonate CJ Hunedoara.

Firma agreată de CJ Hunedoara pentru prestarea serviciilor de catering este Alexandra Wedding. Firma este condusă și administrată de Alexandra Rîșteiu, consilier local PSD.

Potrivit reglementărilor în vigoare, există anumite limite privind majorările contractelor prin acte adiționale.

Valoarea unui contract de achiziţie publică ce poate fi majorată prin act adiţional va fi limitată la 50% din suma contractului iniţial.

Ce spun prevederile legale

Agenția Națională pentru Achiziții Publice | Instrucțiunea nr. 3/2017 privind modificările contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru și încadrarea acestor modificări ca fiind substanțiale sau nesubstanțiale

Art. 9. –

c) creșterea prețului nu depășește 50% din valoarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru inițial, în cazul contractelor ce se supun dispozițiilor Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 10. –

(1) Pragul valoric de 50% prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. c) reprezintă raportul dintre valoarea lucrărilor sau serviciilor suplimentare/adiționale și valoarea contractului inițial.

(2) Acest prag se aplică prin raportare la valoarea cumulată a tuturor modificărilor în condiții excepționale succesive ce privesc respectivul contract.

(3) Atunci când contractul cuprinde clauze de indexare a prețului, majorarea cu până la 50% din valoarea contractului se va raporta la valoarea indexată a acestuia.

(4) Modul de calcul prevăzut la art. 8 alin. (4) rămâne aplicabil.

NOTA Nr. 10

Pentru calculul procentului de 50%, valoarea lucrărilor suplimentare se raportează la valoarea contractului inițial, neputând fi luate în considerare notele de renunțare, în sensul scăderii acestora din valoarea estimată a lucrărilor suplimentare, formula de calcul corectă fiind: note de comandă suplimentară (suplimentare doar a cantităților) + note de comandă suplimentară (articole neexistente în contractul inițial care trebuie procurate) = maximum 50% din valoarea contractului inițial (fără a se lua în calcul notele de renunțare).

(5) Valoarea serviciilor sau lucrărilor suplimentare/adiționale nu poate fi compensată cu valoarea lucrărilor/serviciilor la care se renunță.

S-ar mai pune o întrebare

Cum poate oare o firmă cu doar 3 angajați, conform datelor publice raportate, să pregătească masa pentru atâți beneficiari și chiar să livreze în locațiile unde se află aceștia?

Indicatori din CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
Cifra de afaceri neta 125665
VENITURI TOTALE 457665
CHELTUIELI TOTALE 453127
Profitul sau pierderea brut(a)
-Profit 4538
-Pierdere 0
Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar
-Profit 3281
-Pierdere 0
Indicatori din DATE INFORMATIVE
Numar mediu de salariati 3

Sursă date bilanț: Ministerul Finațelor Publice

Colaborator

Pe aceeași temă:

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *