Hunedoara: Consilierii județeni se vor reuni vineri în ședința ordinară

Vineri, 26 octombrie 2018, ora 11.00, are loc ședința ordinară a Consiliului Județean Hunedoara în Sala Mare de Ședințe. Pe ordinea de zi se regăsesc cele 30 de proiecte de hotărâre ce vor fi supuse votului.

ORDINE DE ZI

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social la SC PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL;
 2. Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a unui imobil din domeniul public al Municipiului Deva în domeniul public al Județului Hunedoara;
 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de administrare a unor spații imobiliare aparținând domeniului public al Județului Hunedoara;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Asociere între Județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Hunedoara în vederea finanțării și organizării în comun a programului de Tabere „ARC” CENTENAR, ediția 2018;
 5. Proiect de hotărâre privind utilizarea de la bugetul Județului Hunedoara a unei sume în vederea organizării acțiunilor ce se vor desfășura în perioada Sărbătorilor de Iarnă 2018;
 6. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pe trimestrul III 2018;
 7. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara pe trimestrul III 2018;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite în cadrul bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2018 și modificarea programului de investiții anexă la buget;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2018 ale unor instituții publice aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Deva pe anul 2018 și modificarea programului de investiții anexă la buget;
 11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani;
 12. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2017, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2018;
 13. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale;
 14. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2018;
 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.8/2017;
 16. Proiect de hotărâre privind revocarea și numirea unui  reprezentant al Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul de conducere al Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara;
 17. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic ”Ovid Densușianu” Călan pentru anul şcolar 2018 – 2019;
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 667A: Ohaba de sub Piatra-Nucșoara-Cabana Pietrele – km 14+050 – km 16+800”;
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 668A: Streisângiorgiu(DJ668) – Chitid – Boşorod – Luncani –Alun -Târsa – km 12+410 – km 15+410”;
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 687F: Teliucu Superior-Govăjdia-Lelese (tronson 10+800 – 13+410 , tronson 14+000 – 14+600, tronson 15+050 – 15+500)”;
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 705D: Bozeș(DJ 705)-Băcâia-lim.jud. Alba-lim.jud. Alba-Stănija-Buceș ( km 33+100 – 34+900)”;
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 705G: DN7-Romos-Romoșel km 11+500 – km 12+290”;
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 706B: Luncoiu de Jos(DN 76)-Stejărel-Sârbi(DJ 706) – km 3+800 – km 5+827”;
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ” Modernizare DJ 707E: Burjuc(DN 7)-Tisa(DJ 707A) – km 0+000 – km 1+100”;
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ” Modernizare DJ 709F: Slătinioara(DN 7A)-Cabana Rusu-Masivul Parâng – km 10+325 – km 12+600”;
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ” Modernizare DJ 710: DN7-Aurel Vlaicu-Gelmar – km 2+100 – km 4+950”;
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 761B: Bârsău-Nojag-Vărmaga-Banpotoc-DJ107A – km 6+140 – km 10+650”;
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii temporare a circulației rutiere pe unele sectoare de drumuri județene pe perioada iernii 2018-2019;
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general revizuit pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 687, Sântuhalm-Hunedoara-Călan, km.13+050 – km.22+791”;
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general revizuit pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 709F DN7A-Cabana Rusu-Masivul Parâng km.6+600 – km.10+325”.

 

 

 

PREȘEDINTE,

Mircea Flaviu Bobora

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *