Sedință de Guvern | Ce proiecte de acte normative se află pe agenda ședinței din 16 ianuarie 2020

Proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 16 ianuarie 2020

PROIECTE DE LEGI

 1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului Adiţional semnat la Bucureşti, la 27 mai 2019, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Egipt privind dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor de către misiunile diplomatice ale celor două state, semnat la Bucureşti la 10 noiembrie 2011

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/LG-2.pdf

 

 1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut (Programul pe bază de rezultate în sectorul sanitar) între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la New York, la 23 septembrie 2019

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/LG-3.pdf

 

 1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea celui de-al şaselea Protocol adiţional, semnat la Skopje, la 12 iunie 2019, la Acordul privind Forţa Multinaţională de Pace din Europa de Sud-Est, semnat la Skopje, la 26 septembrie 1998

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/LG-4.pdf

 

PROIECTE DE HOTĂRÂRI

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 21 august 2019 şi la Paris la 30 august 2019, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la Bucureşti la 4 mai 2007 şi la Paris la 14 mai 2007

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/HG-3.pdf

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 iunie 2019 şi la Paris la 26 iulie 2019 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris pentru finanţarea Proiectului ”Reforma educaţiei timpurii în România”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/HGNF-1.pdf

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/HG-4.pdf

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/HG-5.pdf

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului-Judeţul Satu Mare din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/NFHGANEXA.pdf

 

 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI pentru modificarea poziţiei nr.32 din anexa la Hotărârea Guvernului nr.706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului şi pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului-Judeţul Sălaj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/NFHGANEXA-1.pdf

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.16 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/HG-6.pdf

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.16 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/HG-7.pdf

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului ”Manumua Tevita”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/HG-8.pdf

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului oraşului Vişeu de Sus, judeţul Maramureş

Proiectul poate fi consultat la adresa:

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/HG-9.pdf

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Biertan, judeţul Sibiu

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/HGNFANEXA-2.pdf

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Scăeşti, judeţul Dolj

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/HG-10.pdf

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Sălcioara, judeţul Dâmboviţa

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/HG-11.pdf

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Tăcuta, judeţul Vaslui

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/HG-12.pdf

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Nadeş, judeţul Mureş

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/HG-13.pdf

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Breaza, judeţul Mureş

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/HGNFANEXA-2-2.pdf

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Târguşor, judeţul Constanţa

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/HGNFANEXA-2-3.pdf

 

 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi

 

MEMORANDUMURI

 1. MEMORANDUM cu tema: Acordul de principiu al Guvernului României privind contractarea de la Banca Europeană de Investiţii a unei facilităţi de finanţare de până la 250 mil.EUR pentru acoperirea parţială a contribuţiei suplimentare a bugetului de stat la finanţarea Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 3 -Dezvoltarea Infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/MEMO-1.pdf

 

 1. MEMORANDUM cu tema: Încadrarea schemei de ajutor de stat/ajutor individual sau ajutor de minimis în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/MEMO-4.pdf

 

 1. MEMORANDUM cu tema: Constituirea Autorităţii competente în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/941 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice şi de abrogare a Directivei 2005/89/CE

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/MEMO-2.pdf

 

 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării formei revizuite a memorandumului de Implementare – Aranjamente între statele membre implicate în Programul Interreg V-A România-Ungaria, de către Guvernul României

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/MEMO-3.pdf

NOTE

 1. NOTĂ privind informarea Guvernului României despre stadiul negocierilor cu Reţeaua Anticorupţie (ACN) a Organizaţiei de Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) cu privire la finanţarea reţelei

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/NOTA.pdf

PUNCTE DE VEDERE

 1. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE asupra unor proiecte de legi iniţiate de guvernele anterioare, aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/NOTA-1.pdf

 1. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE asupra unor iniţiative legislative iniţiate de deputaţi sau senatori, aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/01/NOTA-2.pdf

 

 

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *