Penitenciarului Deva, situația epidemiologică și măsuri interne

Având în vedere recenta publicare a unor materiale de presă care vizează aspecte din activitatea curentă a Penitenciarului Deva, precizăm:

În conformitate cu prevederile legale, în Penitenciarul Deva, asistenţa medicală, tratamentul şi îngrijirile se asigură cu personal calificat, în mod gratuit, potrivit legii, la cerere sau ori de câte ori este necesar.

Sănătatea persoanelor custodiate este periodic monitorizată, cu precădere în oglinda actualelor riscuri de natură epidemiologică, iar eforturile administraţiei locului de deținere se îndreaptă permanent către îmbunătățirea calității serviciilor medicale (a fost valorificată inclusiv posibilitatea angajării pe perioadă determinată a unui medic dentist).

De altfel, de la debutul pandemiei de COVID-19, administrația Penitenciarului Deva a procedat la implementarea Planului de măsuri stabilit pentru sistemul penitenciar. Acesta vizează măsuri de prevenție cu caracter general și măsuri specifice de intervenție, fiind adaptat parcursului epidemiologic de la nivel național și local.

Printre demersurile întreprinse se numără:

  • Aprovizionarea cu materiale de protecție respiratorie (măști, viziere, mănuși, combinezoane) și de dezinfecție; distribuirea acestor materiale către persoanele custodiate și personalul angajat;
  • Dezinfecția se efectuează zilnic (dezinfecția camerelor de deținere, a grupurilor sanitare, a traseelor de deplasare, a veselei și îmbrăcămintei; toate mijloacele auto sunt de asemenea dezinfectate cu atomizorul, pompa de stropit și pulverizatorul de mână);
  • Dozatoarele cu gel dezinfectant instalate sunt alimentate și utilizate de către personalul unității și de către deținuți;
  • Monitorizarea zilnică a stării de sănătate a persoanelor private de libertate și a angajaților (triaj epidemiologic);
  • Aprovizionarea cu medicamente pentru asigurarea asistenței medicale (unitatea dispune de o farmacie proprie în care sunt gestionate stocuri suficiente de medicamente pentru un spectru extins de afecțiuni);
  • Derularea de campanii de informare, în mod constant, atât a deținuților, cât și a personalului, cu privire la conștientizarea riscurilor asociate virusului SARS-CoV-2 și a comportamentului preventiv necesar a fi adoptat în vederea prevenirii oricărei situații de risc (susținerea Programului „Educație pentru sănătate”);
  • Aplicarea prevederilor decretelor Președintelui României, de instituire și prelungire a stării de urgență la nivelul țării, precum și cele ale Legii nr. 55/ 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 – cu privire la modalitatea de derulare a unor activități – acordarea dreptului de a primi vizite/ la vizită intimă/ de a primi bunuri prin sectorul vizită; punere în aplicare a recompenselor constând în permisiunea de ieșire din penitenciar.
  • Pe de altă parte, având în vedere caracterul restrictiv al măsurilor adoptate, s-a urmărit menținerea și promovarea unui climat custodial favorabil executării pedepselor privative de libertate, prin extinderea posibilităților de dialog, schimb de informații și suport emoțional între persoanele custodiate și aparținători. Astfel, sfera drepturilor la convorbiri telefonice, la comunicări on-line și la informare a fost suplimentată, acordându-se o atenție sporită confortului psihic al persoanelor custodiate și necesităților de ordin social, informațional și afectiv.

În ceea ce privește componenta de intervenție, amintim că Penitenciarul Deva nu a înregistrat niciun caz de infectare cu virusul SARS-CoV-2 în rândul persoanelor custodiate, timp de 7 luni de la debutul pandemiei, aspect care reflectă efortul întreprins de administrația locului de deținere.

Provocările celui de-al doilea val epidemic COVID-19 și creșterea marcantă a transmiterii comunitare a noului coronavirus au exercitat, însă, implicații și la nivelul populației custodiate de Penitenciarul Deva, însă acestea au fost gestionate cu operativitate și transparență.

Fiecare situație cu potențial de risc epidemiologic a fost notificată Direcției de Sănătate Publică Hunedoara, au fost derulate anchete epidemiologice, iar persoanele private de libertate confirmate pozitiv COVID-19 (în număr de 2) au fost transferate, în condiții de siguranță, pentru aplicarea tratamentului specific, la Penitenciarul-Spital București-Jilava*, acestea fiind declarate „vindecate”.

Anchetele epidemiologice și măsurile interne au presupus o monitorizare medicală intensificată a potențialilor contacți, în prezent, unitatea neînregistrând situații deosebite pe linie epidemiologică.

Referitor la componenta de hrănire, calitatea alimentelor ce intră în compoziţia hranei este certificată prin buletine de calitate care însoţesc alimentele livrate de diverşi furnizori, în baza contractelor încheiate, şi corespunde specificaţiilor cuprinse în caietele de sarcini, conform normelor specifice cuprinse în legislația în vigoare.

Hrana este preparată în cadrul bucătăriei unităţii, utilizând instrumentar şi dotări din inox. Prepararea hranei este efectuată în condiţii de igienă, este verificată înainte de distribuire, de către personalul blocului alimentar (inclusiv de către deţinuţi), șeful de tură precum şi de asistentul medical de serviciu. Aspectele privind calitatea şi cantitatea hranei sunt consemnate într-un registru specific, înainte de distribuirea pe secţiile de deţinere.

Persoanelor condamnate li se distribuie hrană de trei ori pe zi (mic-dejun, prânz şi cină), cu asigurarea aportului caloric pentru alimentaţie conform normei la care sunt alocate. Meniurile zilnice asigură o hrănire variată, corespunzătoare calitativ şi cantitativ normei. Deţinuţilor repartizaţi la distribuirea hranei li se asigură echipamentul de protecţie prevăzut de normativele legale în vigoare.

În continuare, în ceea ce privește funcționarea punctului comercial de la nivelul unității, în conformitate cu prevederile Deciziei Directorului General al Administrației Naționale a Penitenciarelor  nr. 859/2016, pentru aprobarea modului de calcul şi de respectare a mediei preţurilor în cadrul punctelor comerciale din incinta penitenciarului şi a procedurii privind închirierea spaţiilor din sistemul administraţiei penitenciare, la nivelul Penitenciarului Deva funcționează o comisie care, semestrial sau de câte ori există o sesizare, urmărește ca nivelul preţurilor produselor comercializate prin punctul comercial să se încadreze în media preţurilor produselor identice din magazinele similare de pe piaţa locală.

În urma acestor verificări, nu au fost constatate depășiri ale nivelurilor maximale stabilite pentru produsele aflate la vânzare.

Prezenta precizare valorifică transparența pe care administrația Penitenciarului Deva o manifestă în raport cu membrii societății civile și vizează o informare corectă.

Actualul context epidemiologic impune intensificarea activităților asociate anumitor paliere specifice sistemului penitenciar (asistență medicală, siguranță, asistență psihosocială) și presupune ralierea tuturor instituțiilor, dar și a cetățenilor, într-un efort comun. Unitatea de detenție asigură îndeplinirea obligațiilor prevăzute de cadrul legal și contribuie, prin demersuri care susțin interesul superior al persoanelor custodiate/personalului/terților, la efortul comun sus-menționat.

*Unitate penitenciar-spital desemnată să gestioneze cazurile ușoare și medii de îmbolnăvire de COVID-19.

 

Penitenciarul Deva

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *