ASOCIAȚII DE PROPRIETARI: 10 obligații ale administratorului!

Principalele atribuții ale persoanei fizice sau juridice care administrează un condominiu sunt prevăzute în art. 66 din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari. Pe lângă acestea însă, administratorul mai are și alte îndatoriri, stabilite de același act normativ.

  1. În primul rând, administratorul asociaţiei de proprietari are obligația să dețină un CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALĂ – adică, actul care dovedește că are calificarea necesară pentru îndeplinirea ocupației de administrator de condominii și în baza căruia este emis atestatul, în conformitate cu Legea asociațiilor de proprietari. Administratorul lucrează în baza unui contract de administrare, încheiat cu asociaţia de proprietari.
  2. Administratorul are obligația să administreze imobilul și să propună și să supravegheze LUCRĂRILE care vizează întreținerea și conservarea acestuia. Totodată, administratorul ORGANIZEAZĂ și CONDUCE contabilitatea și activitatea de casierie a asociației.
  3. Administratorul GESTIONEAZĂ bunurile materiale și fondurile bănești ale asociației de proprietari, conform hotărârilor Adunării Generale și deciziilor Comitetul Executiv. Potrivit legii, administratorul are obligația să gestioneze fondul de rulment și fondul de reparații, dar și alte fonduri care se constituie la nivelul asociației.
  4. De asemenea, administratorul are obligația să calculeze, să întocmească și să AFIȘEZE la avizier lista lunară a cheltuielilor de întreținere – în cel mult 5 zile de la primirea ultimei facturi de la furnizorii de servicii. Odată cu lista cheltuielilor, trebuie să afișeze, lunar, și lista de venituri și cheltuieli ale asociației, inclusiv veniturile obținute din exploatarea proprietății comune (ex.: antene de telefonie mobilă montate pe terase, închirierea fațadei blocului pentru publicitate etc.).
  5. Potrivit legii, administratorul are obligația să folosească doar CONTUL bancar unic al asociației, atât pentru plăți, cât și pentru încasări. Toate sumele sau valorile primite în numele asociației trebuie vărsate în cont, în cel mult 24 de ore de la primire – cu o excepție: administratorul poate păstra în casierie cel mult 1.000 de lei/lună, pentru plata unor cheltuieli neprevăzute – doar cu acordul Adunării Generale a asociației de proprietari.

 

IMPORTANT! Administratorul nu poate folosi în niciun fel fondurile asociației, fără hotărârea scrisă a Adunării Generale sau decizia Comitetului Executiv, după caz – conform art. 66 alin. 2 din Legea asociațiilor de proprietari.

  1. Pe de altă parte, administratorul are obligația să ÎNTOCMEASCĂ, lunar, situația soldurilor elementelor de activ și pasiv – adică, situația financiară a asociației, pe care trebuie să o DEPUNĂ, semestrial, la compartimentul specializat în sprijinirea și îndrumarea asociațiilor de proprietari din cadrul administrației locale.
  2. La solicitarea oricărui proprietar, administratorul este obligat să PREZINTE toate datele, documentele și informațiile privind conținutul și respectarea contractului de administrare, acordurile de plată în rate a cheltuielilor anuale și cuantumul prestațiilor convenite.
  3. Legea asociațiilor de proprietari îl obligă pe administrator să ASIGURE respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor la folosirea părților comune. Concret, acesta trebuie să se asigure că intrările/ieșirile blocului și căile de evacuare în caz de incendiu nu sunt blocate de obiecte depozitate în dreptul sau în apropierea acestora.
  4. La solicitarea asociației de proprietari, administratorul are obligația să ÎNCHEIE, pe propria cheltuială, o poliță de asigurare de răspundere civilă profesională – pentru protejarea intereselor proprietarilor și ale asociației împotriva riscurilor aferente activității de administrare într-un imobil. Prevederea este inclusă în art. 68 din Legea nr. 196/2018.
  5. Dacă administratorul decide să plece sau asociația de proprietari hotărăște schimbarea sa, acesta are obligația să TRANSMITĂ noului administrator, în cel mult 5 zile și în baza unui proces-verbal de primire-predare, vizat de președinte și de cenzor, toate documentele, bunurile și valorile aflate în administrarea sa.

 

DE REȚINUT! Pentru desfăşurarea activităţii de administrare a imobilelor fără îndeplinirea prevederilor legale, folosirea fondurilor bănești ale asociaţiei altfel decât stabileşte legea, neîndeplinirea sau depăşirea atribuţiilor, nerespectarea statutului asociaţiei şi alte astfel de exemple, administratorii riscă AMENZI de până la 10.000 de lei, conform Legii asociațiilor de proprietari!

 

Direcția de Asistență Socială Deva

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.