COMUNICAT DE PRESĂ ~ BRAI-CATA

SUPERCOM S.A. îngrădește ilegal accesul societății BRAI-CATA SRL la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Hunedoara, acțiune ce pune în pericol sănătatea cetățenilor din județul Hunedoara și buna desfășurare a serviciului de salubritate din zona unde firma BRAI-CATA SRL colectează deșeurile.

Menționăm ca acțiunea SC SUPERCOM SA, in vederea neasigurării continuității serviciului de salubrizare, ar putea avea consecințe nedorite asupra fluxului deșeurilor din Județul Hunedoara și indirect, având un impact negativ asupra mediului înconjurător.

Accesul la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Hunedoara, operat de SC SUPERCOM SA, trebuie să fie asigurat necondiționat, în regim de continuitate, pentru a respecta cerințele legislației în domeniul activităților specifice serviciului de salubrizare, conform legii 101/2006, care printre principiile enumerate in art 3 litera 3, statuează cu privire la asigurarea calității și continuității serviciului, cerințe pe care SUPERCOM S.A și le-a asumat și prin contractul încheiat cu CJ Hunedoara și pe care acum le încalcă flagrant.

Menționăm ca la notificarea BRAI-CATA SRL din 10 octombrie 2019 precum și la adresele referitoare la aplicare legislației în vigoare, în special OUG 74/2018, precum și la conflictul cu operatorul CMID Hunedoara, Consiliul Județean Hunedoara, ADI DESEURI HUNEDOARA, Garda Națională de Mediu Comisariatul Hunedoara, ANRSC nu au avut răspunsuri care să asigure derularea conformă a Sistemului de Management al Deșeurilor Hunedoara.

O reziliere prin stoparea incisivă a accesului la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Hunedoara operat de către SUPERCOM SA, care să ducă la blocarea fluxului de deșeuri în Județul Hunedoara nu este permisă, având în vedere că SUPERCOM S.A. nu se afla în poziția de a putea dicta modul de gestionare a întregului flux al deșeurilor municipale în cadrul SMID Județul Hunedoara, iar Consiliul Județean Hunedoara nu poate sa permită declanșarea unei acțiuni cu efecte negative asupra mediului înconjurător.

O astfel de acțiune, afectează colectarea deșeurilor municipale in 3 zone ale Județului Hunedoara in care se afla 61 UAT-uri si o populație de 330 279 de locuitori.

SUPERCOM a recunoscut ca a facturat eronat

In data de 15 octombrie 2019, la sediul SUPERCOM SA din București a avut loc o întâlnire între reprezentanții SUPERCOM SA și BRAI-CATA SRL cu privire la situația contractuala dintre cele doua societăți. Reprezentanții BRAI-CATA SRL au prezentat o propunere de achitare a soldului restant către SUPERCOM SA. Această propunere a fost refuzată categoric de către SUPERCOM S.A, ca și în precedentele negocieri din august și septembrie 2019. Menționăm că în prezent există poprire în curs, prin care SUPERCOM SA deja își recuperează suma restantă prin executarea silită a conturilor societății noastre.

În privința clarificării modului de facturare eronat, au avut loc întâlniri și corespondențe în urma cărora SUPERCOM SA  a recunoscut ca a facturat eronat, dar până în prezent nu s-au clarificat în totalitate aceste aspecte, reprezentanții SUPERCOM S.A. solicitând un nou termen pentru clarificarea subiectului. Menționăm ca toate cele prezentate mai sus au fost semnalate spre mediere către Consiliul Județean Hunedoara si ADI GEST HD, dar nu am primit nici un răspuns

În data 10 octombrie 2019 BRAI-CATA SRL a comunicat CJ Hunedoara,  Gărzii de Mediu Comisariatul Județul Hunedoara, ADI GEST Hunedoara si A.N.R.S.C., punctul de vedere al BRAI CATA SRL privind notificarea de reziliere a celor 3 contracte pentru sortarea, tratarea si depozitarea deșeurilor în Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Hunedoara, din care menționăm ca ”suspendarea serviciului de salubrizare nu mai este permisă de lege începând cu data de 3 iulie 2019, când a intrat in vigoare OUG nr. 53/2019. Precizăm că BRAI-CATA SRL a făcut toate demersurile privind soluționarea conflictului dintre SC BRAI-CATA SRL si SC SUPERCOM SA, dar acestea au fost refuzate de către SUPERCOM SA. Menționam ca SC BRAI-CATA SRL are toată deschiderea prin care își asuma responsabilitatea pentru conflictul rezultat din aplicarea eronată a taxării de către SUPERCOM SA a serviciilor prestate în perioada 1 ianuarie 2019 – prezent.”

În prezent SC BRAI-CATA SRL își derulează activitatea de colectare separată a deșeurilor din cele 3 zone ale județului Hunedoara, conform contractelor în derulare și autorizațiilor de mediu, asigurând continuitatea serviciului de salubrizare.

Încă de la demararea activității – în special pe zona 3 Centru, în 28 decembrie 2018, BRAI-CATA S.R.L. a făcut eforturi financiare și umane datorită solicitării autorităților de a reduce perioada de mobilizare de la 120 de zile la 30 zile, a efectuat investiții suplimentare pentru înlocuirea autospecialelor primite prin proiect de la UAT-uri întrucât acestea erau într-o stare tehnică neconformă (in acest moment acestea nu sunt funcționale, necesitând reparații peste valoarea lor de inventar). Cu toate problemele menționate mai sus, în perioada ianuarie 2019 – aprilie 2019 BRAI-CATA SRL a plătit integral serviciile prestațiilor de la CMID HUNEDOARA cu toate că facturile emise au fost calculate eronat, facturându-se suplimentar aproximativ 100,000 ron/luna, datorita aplicării greșite a contribuției pentru economie circulară, contribuție care se aplica numai pentru deșeurile destinate a fi eliminate prin depozitare rezultate din aplicarea indicatorilor de performanță prevăzuți în contracte.

Solicităm autorităților publice locale să medieze și să clarifice de urgență situația gestionării deșeurilor din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeuri Hunedoara, inclusiv administrarea CMID HUNEDOARA, în vederea unei gestionări corecte și conforme a deșeurilor municipale din județul Hunedoara și la un preț corect aplicat, fără să stoarcă bani ilegali de la cetățeni! Sperăm că instituțiile abilitate să verifice această situație !

Vă mulțumim și vă asigurăm de tot sprijinul nostru, Echipa BRAI-CATA SRL

Din respect pentru resurse! www.braicata.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *