Contract cadru pentru repararea drumurilor

Peste 10 milioane de lei este suma alocată de municipalitatea de la Petroșani pentru încheierea unui contract în vederea întreținerii și reparării drumurilor de pe raza localității. Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze lucrări de întreținere și reparații a căilor de circulație din municipiul Petroșani prin încheierea unui acord-cadru cu un singur operator economic pentru o durată de 48 de luni. Se estimează că se vor atribui două contracte subsecvente/an în funcție de necesități, numai în perioada de valabilitate a acordului-cadru.

Caietul de sarcini include următoarele categorii de lucrări: plombări cu mixtură asfaltică la cald, colmatarea fisurilor și crăpăturilor cu mastic bituminos, tratare burdușiri, covor asfaltic cu grosimea de 6 cm, ridicare la cotă a capacelor de cămine, marcaje rutiere longitudinale, marcaje transversale și diverse, înlocuit borduri 10X15 cm și 20X25 cm, rigolă carosabilă, podeț tubular, reparații cu mixtură stocabilă la rece, parapeți metalici și covor asfaltic cu grosimea de 4 cm și preluare denivelări.

„Căile de circulație care se întrețin și se repară sunt căile de circulație rutieră și pietonală, respectiv străzi, trotuare, drumuri, alei și alte suprafețe care aparțin domeniului public. În conformitate cu normativele în vigoare este necesară executarea periodică a lucrărilor de întreținere și reparații. Uzura și degradarea căilor de circulație rutieră și pietonală este cauzată de factori precum clima, traficul, calitatea execuției, săpăturile executate pentru instalațiile edilitare subterane”, arată documentul.

Beneficiile care urmează a fi obținute prin realizarea lucrărilor sunt condiții normale de circulație rutieră și pietonală, remedierea defecțiunilor în scopul menținerii stării tehnice corespunzătoare a străzilor, îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor municipiului Petroșani, creșterea gradului de siguranță în trafic, asigurarea circulației pietonale și menținerea căilor de circulație în stare permanentă de curățenie și aspect estetic corespunzător.

Valoarea totală estimată a contractului este de 10.490.767 de lei. 1 martie este data limită pentru depunerea ofertelor.

 

Monika BACIU

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *