DSV Hunedoara: Controale în domeniul siguranței alimentelor și a sănătății

În perioada 05 – 28.03.2018 au fost efectuate controale în domeniul siguranței alimentelor si a sănătății / bunăstării animalelor de către inspectorii de specialitate din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara.

În urma controalelor efectuate în domeniul siguranței alimentelor au fost aplicate 4 sancțiuni contravenționale în valoare de 4200 lei si 28 avertismente.

Principalele neconformități pentru care s-au dispus sancțiunile contravenționale și avertismentele au fost urmatoarele:

  • Etichetare defectuoasă sau lipsa acesteia
  • Depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare
  • Manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare
  • Neîntreținerea corespunzătoare a spațiilor și ustensilelor din dotare

În domeniul sănătății și bunăstării animalelor în urma controalelor efectuate au fost aplicate 15 avertismente și 9 sancțiuni contravenționale în valoare de 9600 lei

Principalele neconformități pentru care s-au dispus avertismentele și sancțiunile au fost următoarele:

  • Comercializarea animalelor neînsoțite de documente sanitare veterinare, inclusiv cele aduse pentru comercializare în târgurile de animale vii.
  • Nu a fost notificat medicul veterinar privitor la animalele nou introduse în exploatație
  • Transportul animalelor cu mijloace de transport neautorizate sanitar veterinar și fără respectarea condițiilor de bunăstare
  • Încercarea comercializării animalelor în târgurile de animale vii fără ca proprietarii să dețină pentru animale documente sanitar  veterinare.

În această perioadă sunt în desfășurare controalele specifice perioadei premergătoare Sărbătorilor Pascale.

Deasemenea în această perioadă sunt în desfășurare acțiunile sanitare veterinare privitoare la supravegherea efectivelor de animale în conformitate cu programele de supraveghere stabilite prin Hotărâre de Guvern și Ordinul Președintelui A.N.S.V.S.A 35 / 2016 cu completările și modificările ulterioare – Ord. Pres. A.N.S.V.S.A 112 / 2017 și  Ord. Pres. A.N.S.V.S.A 34 / 2018: recoltarea probelor de sânge în vederea testării pentru Anemie Infecțioasă Ecvina, recoltarea probelor de sânge în vederea testării pentru Bruceloza Bovină și Leucoza Enzootică Bovina. Deasemenea se efectuează vaccinări profilactice împotriva antraxului la cabaline, bovine, ovine si caprine, vaccinări împotriva Pseudopestei Aviare la păsări ( Boala de Newcastle ).

S-au distribuit în continuare pliante, afișe în vederea informării populației privitor la situația epidemiologică a Pestei Porcine Africane. Am avut intervenții în presa scrisă și audiovizuală pentru informarea populației privind obligativitatea notificării către medicul veterinar din localitate a cazurilor de îmbolnăvire și mortalitate la porcine.

Se efectuează acțiuni de verificare în exploatațiile de porcine, acțiuni care privesc identificarea și înregistrarea porcinelor în conformitate cu legislația în vigoare, depistarea cazurilor de îmbolnăvire sau mortalitate la porcine, cazuri în care sunt recoltate probe în vederea testării pentru pesta Porcină Clasică și / sau Pesta Porcină Africană.

Se efectueaza controale specifice în domeniul nutriției animale și în domeniul farmaceutic veterinar.

 

 DIRECTOR EXECUTIV,

Dr. Daniela LĂNCRĂJAN

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.