Finanţare pentru proiecte de restaurare a monumentelor istorice

Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) a anunţat marţi deschiderea apelului naţional de proiecte finanţate din Timbrul Monumentelor Istorice, sesiunea mai – iunie 2020, în valoare de 3 milioane de lei.

Finanţarea este disponibilă pentru proiecte care se înscriu în cele două teme principale ale apelului curent: intervenţii de urgenţă (2 milioane de lei) şi pregătirea documentaţiilor tehnico-economice pentru restaurarea monumentelor istorice (1 milion de lei).

În prima categorie sunt eligibile propuneri vizând punerea în siguranţă a monumentelor istorice, care cuprind: intervenţii directe – consolidare e elementelor structurale şi de arhitectură; intervenţii indirecte – sprijiniri, eşafodaje, acoperiri de protecţie; lucrări conexe – desfacere/ refacere a instalaţiilor/ echipamentelor, finisajelor interioare şi exterioare, învelitorilor şi altor elemente, necesare pentru realizarea intervenţiei.

Cea de-a doua categorie se referă la proiectare pentru restaurarea monumentelor istorice şi poate cuprinde: proiecte de anvergură şi complexitate redusă, elaborate pentru toate fazele de proiectare (DALI, PT, DTAC şi DE); proiecte complexe, elaborate la faza DALI, inclusiv studii şi investigaţii; proiecte fază unică (PFU) pentru componente artistice.

„Timbrul Monumentelor Istorice – perceput pentru evenimente şi activităţi economice desfăşurate în incinta sau în zona de protecţie a unor monumente sau care valorifică imaginea acestora – se întoarce, astfel, în comunităţile locale prin proiecte de restaurare de calitate, pregătite riguros şi susţinute atât de proprietari, cât şi de membrii comunităţii”, a transmis într-un comunicat Ştefan Bâlici, directorul general al Institutului Naţional al Patrimoniului.

Pot beneficia de această finanţare persoane fizice şi persoane juridice de drept public sau privat care au calitatea de proprietar, titular al unui drept de superficie, de concesiune sau de folosinţă pentru o durată mai mare de 25 de ani sau titular al dreptului de administrare a unui monument istoric.

Plafonul de finanţare în cadrul acestui apel este de 200.000 lei/ proiect pentru prima categorie, respectiv 140.000 lei/ poiect pentru cea de-a doua. Valoarea minimă a cofinanţării puse la dispoziţie sau atrase de beneficiar trebuie să fie de 10%, în numerar, din valoarea totală a finanţării solicitate.

Termenul limită pentru participarea în sesiunea curentă de finanţare este 20 iunie 2020, iar procesul de aplicare se va desfăşura exclusiv online.

Mai multe detalii se găsesc pe patrimoniu.ro. O sesiune de clarificare online va avea loc pe 21 mai, începând cu ora 16:00.

Timbrul Monumentelor Istorice (TMI) este o taxă extrabugetară destinată finanţării lucrărilor de protejare a monumentelor istorice. Timbrul monumentelor istorice se aplică în procent de 2% asupra vânzărilor de produse şi servicii care promovează sau utilizează imagini cu monumente istorice şi se percepe de la operatorii economici, editori sau producători, de la proprietari, titulari ai dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra imobilelor situate în zona de protecţie a monumentelor istorice în zonele construite protejate sau de la beneficiarii veniturilor realizate, după caz.

Muzeele care funcţionează în clădiri monumente istorice sau în zone de protecţie ale acestora sau operatorii economici care, prin activităţile pe care le desfăşoară, contribuie la protejarea monumentelor istorice cu o sumă cel puţin egală celei pe care o datorează la plata taxei timbrului monumentelor istorice sunt exceptate de la plata taxei timbrului monumentelor istorice.

Printre cei mai mari contribuabili la fondul Timbrului Monumentelor Istorice în anul precedent menţionăm instituţii precum Teatrul Naţional din Bucureşti, Opera Naţională Bucureşti şi Turism Felix SA – Băile Felix, dar şi organizatorii unor festivaluri precum Cerbul de Aur (TVR), Summer Well Festival (Livada Advertising) şi mănăstiri precum Dragomirna, Suceviţa şi Voroneţ.

Între contributorii care au ales să utilizeze mecanismul de compensare, realizând lucrări de protejare a unui monument istoric în cuantumul sumelor datorate pentru TMI, se numără Compania de Administrare a Domeniului Bran, Teatrul Gong din Sibiu şi Biserica evanghelică fortificată din satul Viscri (Braşov).

 

news.ro

credit foto: facebook | Ambulanța pentru Monumente – Transilvania Sud

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *