Primăria Deva câștigă în fața Kranz Eurocente

Kranz Eurocenter a depus contestație împotriva unui contract al municipiului Deva care prevede „Proiectare şi execuție lucrări pentru obiectivul de investiție Modernizare ascensor înclinat, acces cetate Deva, municipiul Deva, județul Hunedoara”. Chiar la finalul anului trecut, a venit și decizia Consiliului Național pentru Soluționarea Contestațiilor, care dă câștig de cauză Primăriei municipiului Deva.

„Prin contestația (…), înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (…), înaintată de SC KRANZ EUROCENTER SRL (lider al Asocierii SC KRANZ EUROCENTER SRL – SC ATIC STUDIO ARHITECTURĂ SRL), cu sediul în Pitești (…), formulată împotriva rezultatului procedurii, ce i-a fost comunicat prin adresa (…), și a raportului procedurii (…), acte emise de autoritatea contractantă MUNICIPIUL DEVA, cu sediul în Deva, str. Unirii nr. 4, județul Hunedoara, în procedura simplificată organizată în vederea atribuirii unui contract de „Proiectare şi execuție lucrări pentru obiectivul de investiție Modernizare ascensor înclinat, acces cetate Deva, municipiul Deva, județul Hunedoara”, inițiată cu anunțul de participare simplificat nr. SCN1071153/07.07.2020, s-a solicitat anularea actelor atacate și a celor subsecvente acestora, precum și obligarea autorității contractante la reevaluarea ofertei sale și la finalizarea procedurii în cauză, prin atribuirea contractului”, arăta solicitarea Kranz Eurocenter.

După analizarea tuturor documentelor, oficialii CNSC au respins solicitarea firmei din Pitești și au dat dreptate Primăriei Deva,

„Respinge, ca nefondată, contestația formulată de SC KRANZ EUROCENTER SRL (lider al Asocierii SC KRANZ EUROCENTER SRL – SC ATIC STUDIO ARHITECTURĂ SRL), în contradictoriu cu MUNICIPIUL DEVA și menține decizia de anulare a procedurii, în temeiul art. 212 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016. Prezenta decizie este obligatorie pentru părți, dar împotriva ei se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare, în conformitate cu dispozițiile art. 28 alin. (1) și art. 29 din Legea nr. 101/2016, cu modificările la zi”, arată decizia CNSC.

Noul ascensor care va facilita accesul în Cetatea Deva va avea o capacitate de 30 de persoane. Investiția va cuprinde și modernizarea instalației de transport înclinat, a sistemelor de comandă și siguranța funcțională a acestora, modernizarea celor două stații între care circulă telecabina, amenajarea și refuncționalizarea zonei de așteptare în zona pietonală de la poalele Dealului Cetății (în prezent, zona stației de plecare a telecabinei nu este amenajată), redimensionarea camerelor tehnice în cele două stații (plecare, sosire) pentru noile fluxuri de turiști, modernizarea grupurilor sanitare, adaptarea rampelor pentru persoanele cu deficiențe neuromotorii la standardele și normativele în vigoare.

Durata de implementare a investiției de la semnarea contractului și predarea amplasamentului către firma care va câștiga licitația este de 12 luni (proiectare-2 luni, execuție-10 luni).

Valoarea estimată a investiției este de 15.778.243,09 lei fără TVA.

Telecabina care deservește în prezent Cetatea Deva a fost pusă în funcțiune în anul 2005 și are o capacitate de 16 locuri.  Instalația și echipamentele sunt depășite din punct de vedere al sistemelor funcționale  iar telecabina nu mai face față afluxului mare de turiști.

Noua telecabină va respecta toate cerințele obligatorii conform normelor și standardelor europene și va crește siguranța de transport pentru cei care vizitează monumentul istoric.

 

Colaborator

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.