Raportul privind consultarea publică pentru identificarea unor soluții de revigorare a Văii Jiului

Crearea unui hub IT, anvelopări de blocuri, reabilitarea liniilor ferate, dezvoltarea turistică, și multe alte proiecte sunt propuse de cei din Valea Jiului pentru revigorarea zonei.

Raportul privind consultarea publică pentru crearea cadrului partenerial cu societatea civilă și identificarea unor soluții de revigorare a Văii Jiului a fost publicat de Ministerul Fondurilor Europene.

Pentru a susține diversificarea economică și tranziția tehnologică a regiunilor carbonifere, Comisia Europeană a lansat  ”Platforma pentru regiunile carbonifere în tranziție”, una dintre principalele măsuri ale pachetului ”Energie curată pentru toți europenii”. Platforma facilitează restructurarea și diversificarea economică a regiunilor carbonifere prin dialog și dezvoltarea de proiecte și strategii pe termen lung, în scopul lansării procesului de tranziție și ca răspuns la dificultățile sociale și de mediu. Ea este concepută pentru a stimula tranziția către energia curată, acordând mai multă atenție echității sociale, transformărilor structurale, noilor competențe și finanțării economiei reale.

România a aderat la această platformă în luna februarie a anului 2018 și, în acest fel Valea Jiului este prima zonă din România care beneficiază de sprijinul acestei initțiative, prin proiecte care vizează diversificarea economică, îmbunătățirea calității aerului și a tehnologiilor care vor contribui la decarbonizarea economiei, educație, rezolvarea problemelor soiale.

”Ministerul Fondurilor Europene și-a asumat rolul de coordonator al Inițiativei privind Valea Jiului și în acest sens a fost aprobat, în ședința de Guvern din 4 octombrie 2018, Memorandumul pentru ”Aprobarea Planului de măsuri pentru implementarea Inițiativei privind regiunile carbonifere în tranziție pentru Valea Jiului”. Una dintre măsurile propuse în cadrul Memorandului a fost ”Realizarea unei consultări publice pentru crearea cadrului partenerial cu societatea civilă și identificarea unor soluții de revigorare a Văii Jiului”. Prin urmare, în perioada 13 noiembrie – 3 decembrie 2018 s-a realizat o consultare publică online, pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene, prin care s-a solicitat completarea unui formulat de propuneri de soluții de revigorare a Văii Jiului. Ca urmare a amplului proces de consultare am primit 492 de răspunsuri de la actorii interesați și peste 510 de formulare de propuneri completate. Cea mai mare parte a formularelor completate (peste 80%) au atenționat asupra necesității de prezervare a mediului natural (renaturare) și utilizarea avantajelor legate de poziționarea geografică pentru susținerea eco-turismului bazat pe posibilitatea desfășurării de activități sportive de tip rafting și alpinism montan. Restul de 20% au furnizat propuneri concrete de posibile proiecte în diverse domenii: turism, regenerare urbană, infrastructură, noi tehnologii, dezvoltare economică, social, educație”, arată Ministerul Fondurilor Europene.

Consultarea publică a identificat o paletă largă de posibile acțiuni pentru revigorarea Văii Jiului. Rezultate consultării vor fi supuse analizei Grupului de lucru tehnic și Comitetului Director înființate conform memorandului mențional în vederea prioritizării și identificării de soluții de finanțare.

Consultarea publică va fi urmată și de consultări în plan local, la care vor fi invitați să participe inclusiv reprezentanți ai societății civile din zona de referință, în concordanță cu necesitățile de cunoaștere care vor sta la baza elaborării documentelor strategice de implementare a inițiativei

 

Colaborator

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *