Amenzi usturătoare pentru neînlăturarea ambroziei

Primăriile din județ au fost notificate de comisarii Gărzii de Mediu Hunedoara cu privire la obligațiile ce le revin conform Legii nr.62/2018, privind combaterea buruienii ambrozia. Potrivit legii, administrațiile locale trebuie să aibă în vedere verificarea şi constatarea nerespectării de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole. Aplicarea sancțiunilor se realizează  de către autorităţile administraţiei publice locale pe a căror rază teritorială se face controlul, prin personal împuternicit de primar, de către poliţişti locali sau de către comisari ai Gărzii Naţionale de Mediu. Îndeplinirea obligaţiilor care le revin autorităţilor administraţiei publice locale se verifică de către specialişti desemnaţi de Instituţia Prefectului, care au şi competenţa de a sancţiona nerespectarea prevederilor prezentei legi.

„De asemenea proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratori ai drumurilor publice, etc., vor avea în vedere respectarea prevederilor art. 1 din același act normativ, de a desfăşura „…lucrări de prevenire, combatere şi distrugere a buruienii ambrozia, denumită științific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării şi răspândirii vegetaţiei adventive invazive şi eliminarea ei în cazul prezenţei pe terenurile intravilane sau extravilane””, arată Garda de Mediu Hunedoara.

Nerespectarea de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole a prevederilor acestei legi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.

Specialiștii spun că ambrozia, denumită științific Ambrosia artemisiifolia este una dintre cele mai invazive plante din România, aproape 500.000 de oameni fiind depistați ca fiind alergici la această plantă.

O singură plantă poate elibera în atmosferă câteva miliarde de grăunciori de polen și până la 30.000 de semințe, care își păstrează calitățile germinative până la 40 de ani. Este, însă, suficientă o concentrație de polen în aer de sub 30 de seminte de polen/m3 pentru a induce o reacție alergică.

Alergia la polenul de ambrozie, manifestată prin strănut în salve, mâncărime în nas, în gât sau în cerul gurii, lăcrimarea și înroșirea ochilor sau chiar tuse și greutate în respirație este deseori interpretată și tratată ca o gripă persistentă, care “nu răspunde” la tratament. Alergologii atrag atenția că atunci când apar complicațiile se poate ajunge la crize severe de sufocare și, uneori, la șoc anafilactic.

 

Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.